Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 30/8/2016. Giá cà phê ngày 30/8/2016 tăng nhẹ thêm 200,000 đồng/tấn lên 38,8 triệu đồng/tấn, xem nhanh giá cà phê 30/8/2016 trong nước, thế giới, giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng.

GIÁ CÀ PHÊ NGÀY 30/08/2016:

Thị trường Giá Thay đổi
Cà phê London(05/16) 1783 +22(1.25%)
Cà phê NewYork(05/16) 143.9 +0.4(0.28%)
FOB (HCM) 1,728 Trừ lùi:-55
Đắk Lăk 38,800 +400
Lâm Đồng 38,300 +400
Gia Lai 38,700 +400
Đắk Nông 38,500 +400
Arabica vùng cao 79,600 0
Arabica vùng thấp 37,000 0
Hồ tiêu 161,000 +1,000
Tỷ giá USD/VND 22,265 +5

Giá cà phê hôm nay 30/8/2016 nhân xô Đắk Lắk, tăng nhẹ thêm 200,000 đồng/tấn lên 38,8 triệu đồng/tấn, chấm dứt mạch giảm 3 phiên liên tiếp.

Giá cà phê 39/8/2016 Robusta giao tại cảng TP.HCM giá FOB hôm nay tăng 22 USD từ 1.711 USD/tấn hôm qua lên 1.733 USD/tấn. Giá cà phê ngày 30/8/2016 Robusta trên thị trường ICE Futures Europe và giá Arabica trên sàn ICE New York đồng loạt tăng.

Thị trường London: Trên sàn ICE Futures Europe, trái với phiên hôm qua, giá cà phê Robusta các kỳ hạn đảo chiều tăng 17-22 USD/tấn, chấm dứt mạch giảm 3 phiên liên tiếp.

Kỳ hạn giao tháng 9/2016 giá tăng 22 USD/tấn lên 1.783 USD/tấn;Kỳ hạn giao tháng 11/2016 giá tăng 22 USD/tấn lên 1.819 USD/tấn;Kỳ hạn giao tháng 01/2017 giá tăng 17 USD/tấn lên 1.838 USD/tấn;Kỳ hạn giao tháng 3/2017 giá tăng 17 USD/tấn lên 1.854 USD/tấn.

Thị trường New York: Cùng diễn biến với sàn London, giá cà phê Arabica các kỳ hạn trên sàn ICE New York đồng loạt tăng 0,4 cent/pound.

Kỳ hạn giao tháng 9/2016 giá tăng 0,4 cent/pound lên 143,9 cent/pound;Kỳ hạn giao tháng 12/2016 giá tăng 0,4 cent/pound lên 144,85 cent/pound;Kỳ hạn giao tháng 3/2017 giá tăng 0,4 cent/pound lên 148 cent/pound;Kỳ hạn giao tháng 5/2017 giá tăng 0,4 cent/pound lên 149,9 cent/pound.

Tổng hợp giá cà phê ngày 30/8/2016