Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 27/8/2016. Giá cà phê ngày 27/8/2016 tăng 400.000 đồng/tấn lên 38,6 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 27/8/2016 tại thị trường trong nước, thế giới, giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng.

GIÁ CÀ PHÊ NGÀY 27/08/2016:

Thị trường Giá Thay đổi
Cà phê London(05/16) 1783 +22(1.25%)
Cà phê NewYork(05/16) 143.9 +0.4(0.28%)
FOB (HCM) 1,733 Trừ lùi:-55
Đắk Lăk 38,600 +400
Lâm Đồng 38,100 +400
Gia Lai 38,500 +400
Đắk Nông 38,500 +400
Arabica vùng cao 79,600 0
Arabica vùng thấp 37,000 0
Hồ tiêu 161,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,260 0

Giá cà phê hôm nay 27/8/2016 nhân xô Đắk Lắk, nối tiếp phiên hôm qua, tăng 400.000 đồng/tấn lên 38,6 triệu đồng/tấn, ghi nhận phiên giảm thứ 3 liên tiếp trong tuần.

Giá cà phê 27/8/2016 Robusta giao tại cảng TP.HCM giá FOB hôm nay giảm 8 USD từ 1.719 USD/tấn hôm qua xuống 1.711 USD/tấn. Giá cà phê ngày 27/8/2016 Robusta trên thị trường ICE Futures Europe và giá Arabica trên sàn ICE New York diễn biến trái chiều.

Thị trường London: Trên sàn ICE Futures Europe, nối tiếp phiên hôm qua, giá cà phê Robusta các kỳ hạn tiếp tục giảm 11-18 USD/tấn, đánh dấu phiên giảm thứ 3 liên tiếp.

Kỳ hạn giao tháng 9/2016 giá giảm 18 USD/tấn xuống 1.761 USD/tấn;Kỳ hạn giao tháng 11/2016 giá giảm 13 USD/tấn xuống 1.797 USD/tấn;Kỳ hạn giao tháng 01/2017 giá giảm 13 USD/tấn xuống 1.821 USD/tấn;Kỳ hạn giao tháng 3/2017 giá giảm 11 USD/tấn xuống 1.837 USD/tấn.

Thị trường New York: Trái với diễn biến của sàn London, giá cà phê Arabica các kỳ hạn trên sàn ICE New York tăng 1,3-1,35 cent/pound.

Kỳ hạn giao tháng 9/2016 giá tăng 1,35 cent/pound lên 143,5 cent/pound;Kỳ hạn giao tháng 12/2016 giá tăng 1,35 cent/pound lên 144,45 cent/pound;Kỳ hạn giao tháng 3/2017 giá tăng 1,3 cent/pound lên 147,6 cent/pound;Kỳ hạn giao tháng 5/2017 giá tăng 1,3 cent/pound lên 149,5 cent/pound.

Tổng hợp giá cà phê ngày 27/8/2016

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký