Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 21/7/2016. Giá cà phê ngày 21/7/2016 đảo chiều tăng nhẹ 100.000 đồng/tấn lên 38,3 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 21/7/2016 tại thị trường trong nước, thế giới,  giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng.

GIÁ CÀ PHÊ NGÀY 21/07/2016:

Thị trường Giá Thay đổi
Cà phê London(05/16) 1816 +4(0.22%)
Cà phê NewYork(05/16) 147 +0.45(0.31%)
FOB (HCM) 1,741 Trừ lùi:-80
Đắk Lăk 38,300 +100
Lâm Đồng 37,800 +100
Gia Lai 38,200 +100
Đắk Nông 38,200 +100
Arabica vùng cao 82,600 0
Arabica vùng thấp 40,000 0
Hồ tiêu 167,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,265 +5

Giá cà phê hôm nay 21/7/2016 nhân xô Đắk Lắk, ngược phiên hôm qua, tăng thêm 100.000 đồng/tấn xuống 38,3 triệu đồng/tấn.

Giá cà phê 21/7/2016 Robusta giao tại cảng TP.HCM giá FOB hôm nay giảm 2 USD từ 1.739 USD/tấn hôm qua xuống 1.737 USD/tấn. Giá cà phê ngày 21/7/2016 Robusta trên thị trường ICE Futures Europe và giá Arabica trên sàn ICE New York đồng loạt giảm.

Thị trường London: Trên sàn ICE Futures Europe, nối tiếp phiên hôm qua, giá cà phê Robusta các kỳ hạn tiếp tục giảm 2-3 USD/tấn.

Kỳ hạn giao tháng 9/2016 giá giảm 2 USD/tấn xuống 1.812 USD/tấn;Kỳ hạn giao tháng 11/2016 giá giảm 3 USD/tấn xuống 1.833 USD/tấn;Kỳ hạn giao tháng 01/2017 giá giảm 3 USD/tấn xuống 1.849 USD/tấn;Kỳ hạn giao tháng 3/2017 giá giảm 2 USD/tấn xuống 1.860 USD/tấn.

Thị trường New York: Cùng diễn biến với sàn London, giá cà phê Arabica các kỳ hạn trên sàn ICE New York giảm 2,7-2,9 cent/pound.

Kỳ hạn giao tháng 9/2016 giá giảm 2,9 cent/pound xuống 146,55 cent/pound;Kỳ hạn giao tháng 12/2016 giá giảm 2,9 cent/pound xuống 149,5 cent/pound;Kỳ hạn giao tháng 3/2017 giá giảm 2,85 cent/pound xuống 152,25 cent/pound;Kỳ hạn giao tháng 5/2017 giá giảm 2,7 cent/pound xuống 153,9 cent/pound.

Tổng hợp giá cà phê ngày 21/7/2016