Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 1/9/2016. Giá cà phê ngày 1/9/2016 đảo chiều tăng thêm 300,000 đồng/tấn giữ 39 triệu đồng/tấn, xem nhanh giá cà phê 1/9/2016 trong nước, thế giới, giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng.

GIÁ CÀ PHÊ NGÀY 1/09/2016:

Thị trường Giá Thay đổi
Cà phê London(05/16) 1793 +13(0.73%)
Cà phê NewYork(05/16) 145.9 +1.15(0.79%)
FOB (HCM) 1,743 Trừ lùi:-50
Đắk Lăk 39,000 +300
Lâm Đồng 38,500 +300
Gia Lai 38,900 +300
Đắk Nông 38,700 +300
Arabica vùng cao 79,600 0
Arabica vùng thấp 37,000 0
Hồ tiêu 161,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,265 0

Giá cà phê hôm nay 1/9/2016 nhân xô Đắk Lắk, đảo chiều tăng thêm 300,000 đồng/tấn giữ 39 triệu đồng/tấn.

Giá cà phê 1/9/2016 Robusta giao tại cảng TP.HCM giá FOB hôm nay tăng 22 USD từ 1.711 USD/tấn hôm qua lên 1.733 USD/tấn. Giá cà phê ngày 1/9/2016 Robusta trên thị trường ICE Futures Europe và giá Arabica trên sàn ICE New York đồng loạt tăng.

Thị trường London: Trên sàn ICE Futures Europe, sau khi không đổi trong phiên hôm qua, giá cà phê Robusta các kỳ hạn giảm 2-3 USD/tấn.

Kỳ hạn giao tháng 9/2016 giá giảm 3 USD/tấn xuống 1.780 USD/tấn;Kỳ hạn giao tháng 11/2016 giá giảm 3 USD/tấn xuống 1.816 USD/tấn;Kỳ hạn giao tháng 01/2017 giá giảm 1 USD/tấn xuống 1.837 USD/tấn;Kỳ hạn giao tháng 3/2017 giá giảm 2 USD/tấn xuống 1.852 USD/tấn.

Thị trường New York: Trái với diễn biến của sàn London, giá cà phê Arabica các kỳ hạn trên sàn ICE New York tiếp tục tăng 0,75-1,05 cent/pound.

Kỳ hạn giao tháng 9/2016 giá tăng 0,75 cent/pound lên 144,75 cent/pound;Kỳ hạn giao tháng 12/2016 giá tăng 0,95 cent/pound lên 146,05 cent/pound;Kỳ hạn giao tháng 3/2017 giá tăng 1 cent/pound lên 149,25 cent/pound;Kỳ hạn giao tháng 5/2017 giá tăng 1,05 cent/pound lên 151,2 cent/pound

Tổng hợp giá cà phê ngày 1/9/2016