Cập nhật nhanh bảng "giá cà phê ngày 31/10/2016" trực tuyến, giá cà phê ngày 31/10/2016 ổn định ở mức 45 triệu đồng/tấn, giá cà phê 29/10/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng.

BẢNG GIÁ CÀ PHÊ NGÀY 31/10/2016:

Thị trường Giá Thay đổi
Cà phê London(05/16) 2188 +18(0.83%)
Cà phê NewYork(05/16) 165.5 +0.7(0.42%)
FOB (HCM) 2,057 Trừ lùi:-130
Đắk Lăk 45,000 +300
Lâm Đồng 44,500 +300
Gia Lai 44,900 +300
Đắk Nông 45,000 +300
Arabica vùng cao 92,600 0
Arabica vùng thấp 65,000 0
Hồ tiêu 130,000 -4,000
Tỷ giá USD/VND 22,295 0

Giá cà phê hôm nay 31/10/2016 nhân xô Đắk Lắk giữ ở mức 45 triệu đồng/tấn.

Giá cà phê 31/10/2016 tại thị trường Việt Nam và thế giới đều tăng trở lại. Giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn 01/17 tăng 12 USD/tấn, hay +0,55% lên mức 2.187 USD/tấn, các kỳ hạn khác cũng tăng 12 - 18 USD/tấn. Giá cà phê arabica trên sàn New York kỳ hạn 03/17 tăng 0,65 cent/lb hay +0,39% lên mức 168,95 cent/lb, các kỳ hạn khác cũng tăng 0,65 - 0,70 cent/lb.

Sáng nay, giá cà phê ngày 31/10/2016 nhân xô tại Tây Nguyên tăng trở lại 200 ngàn đồng/tấn, lên mức 44,4 - 44,9 triệu đồng/ tấn.

Tổng hợp giá cà phê ngày 31/10/2016