Bộ tài chính yêu cầu chưa tăng giá xăng dầu. Theo công văn số 2836/BTC-QLG của Bộ Tài chính ban hành ngày 6/3, giá xăng dầu thế giới đang có xu hướng tăng, khiến chênh lệch giữa giá bán và giá bình quân cơ sở 30 ngày, từ 4/2 - 5/3 của các mặt hàng vượt 173 đồng/lít. Trong đó, cao nhất là xăng Ron A92, với giá bán thấp hơn giá cơ sở là 529 đồng/lít.

Doanh nghiệp khởi nghiệp

Cơ quan điều hành yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước, đồng thời sử dụng mức trích quỹ Bình ổn giá dành cho mặt hàng xăng là 300 đồng/lít, dầu diezel là 170 đồng/lít, dầu hỏa là 110 đồng/lít. Ngoài ra, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được yêu cầu chưa tính đủ lợi nhuận định mức trong giá cơ sở đối với mặt hàng xăng, dầu hỏa (tạm tính 100 đồng/lít). Thời điểm thực hiện là từ 12h ngày 6/3.

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký