Bất động sản đang chôn vùi 3,5 triệu tỷ đồng. Theo báo cáo của bộ xây dựng, tổng mức đầu tư vào bất động sản của cả nước lên đến 3,5 triệu tỷ đồng tính đến hết quý I/2013

Tính đến hết quý I/2013, cả nước có 3.742 dự án phát triển nhà ở được triển khai với tổng mức đầu tư ước tính là 3.534.896 tỷ đồng.Con số quá lớn mà các địa phương gửi về cho bộ xây dưng

567.jpg

3,5 triệu tỷ đồng đầu tư vào bất động sản tuy nhiên khối lượng đầu tư lớn, nên không đủ nguồn lực để triển khai, khả năng hấp thụ thấp, dẫn đến các dự án dở dang

Trong đó, tổng diện tích theo quy hoạch: 90,6 nghìn ha, tổng diện tích đất xây dựng nhà ở theo quy hoạch: 33,4 nghìn ha, Tổng diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy hoạch: 2,3 nghìn ha và Tổng diện tích nhà ở theo quy hoạch: 410 triệu m2 sàn (2.799.169 căn).

Trong 3,7 nghìn dự án này thì Hà Nội và TP Hồ Chí Minh chiếm nhiều nhất. Theo thống kê tại Hà Nội có tổng số nhà ở theo quy hoạch là 520.695 căn (chung cư là 346.016 căn hộ, nhà thấp tầng là 174.679 căn), tương đương 82,4 triệu m2 sàn.

Tại thành phố Hồ Chí Minh có có tổng số nhà ở theo quy hoạch là 572.422 căn (chung cư là 426.292 căn hộ, nhà thấp tầng là 146.131 căn), tương đương 79,3 triệu m2 sàn.

Đáng lưu ý, số lượng m2 sàn của hai thành phố lớn nhất nước đã vượt qua chỉ tiêu phát triển nhà ở đô thị tới năm 2020 rất nhiều. Cụ thể, nếu tính toán theo mục tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người đã nêu trong Chiến lược phát triển nhà ở thì chỉ tiêu phát triển nhà ở đô thị của Hà Nội đến năm 2020 cần phát triển thêm khoảng 60 triệu m2 nhà ở, bao gồm cả nhà ở do dân tự xây (chiếm khoảng 70%). Trong khi diện tích nhà ở trong các dự án đã giao chủ đầu tư là hơn 82 triệu m2 (khoảng 520.6 nghìn căn, trong khi khu vực đô thị của Hà Nội hiện nay khoảng 733 nghìn hộ).

Còn tại tại thành phố Hồ Chí Minh số liệu này là 65,7 triệu m2 so với diện tích nhà ở trong các dự án đã giao chủ đầu tư là gần 80 triệu m2 (khoảng 57,4 căn, trong khi số hộ gia đình khu vực đô thị của Thành phố hiện nay là 1,5 triệu hộ).

Bộ Xây dựng nhận định: Khối lượng đầu tư lớn, nên không đủ nguồn lực để triển khai, khả năng hấp thụ thấp, dẫn đến các dự án dở dang hoặc chỉ đủ tiền để giải phóng mặt bằng, nộp tiền sử dụng đất, làm hạ tầng, không đủ tiền xây nhà.

T.Chí

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký