Bảng giá vàng trực tuyến ngày 16/7/2016. Giá vàng ngày 16/7/2016 - Giá vàng SJC, giá vàng 9999 vẫn đà giảm mạnh, tỷ giá vàng ngày 16/7/2016 tại nhiều tổ chức ngân hàng, doanh nghiệp lớn, uy tín trong nước và thế giới.

Bảng giá vàng ngày 16/7/2016 - Giá vàng SJC, giá vàng 9999: