Bảng giá vàng trực tuyến ngày 12/9/2015. Cập nhật bảng giá vàng ngày 12/9/2015: giá vàng trong nước và thế giới trực tuyến, giá vàng SJC, giá vàng 9999 tại một số ngân hàng và tổ chức lớn trong nước.

BẢNG GIÁ VÀNG TRỰC TUYẾN NGÀY 12/9/2015:

Nguồn: tygiavang.vn