Vào phiên giao dịch sáng nay thì "giá cà phê" trực tuyến thứ 3 ngày 28/7/2015 có chiều hướng giảm nhẹ, theo hướng phân tích của các chuyên gia thị trường thì "giá cà phê" ngày 28/7/2015 của là Đắk Lăk trung bình là 35,100đ/kg, "giá cà phê" Gia Lai trung bình là 34,900đ/kg, "giá cà phê" Lâm Đồng 34,600đ/kg... Cùng xem bảng "giá cà phê" trong nước và thế giới dưới góc nhìn của các chuyên gia thị trường dưới đây.

hot-hot.gif Xem phim hành động mới nhất tại: phim hanh dong hot-hot.gif

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,687 Trừ lùi: +60
>Đắk Lăk 35,100 -500
Lâm Đồng 34,600 -500
Gia Lai 34,900 -500
Đắk Nông 35,400 -500
Hồ tiêu 200,000 0
Tỷ giá USD/VND 21,780 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá /> Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/15 1627 -23 -1.39 % 5853 1650 1625 1650 ---
11/15 1644 -22 -1.32 % 2964 1666 1643 1666 ---
01/16 1661 -22 -1.31 % 786 1677 1660 1675 ---
03/16 1682 -21 -1.23 % 177 1700 1680 1700 ---
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/15 120.4 -1.85 -1.51 % 16397 122.3 119.85 122.2 ---
12/15 123.65 -2 -1.59 % 10344 125.6 123 125.55 ---
03/16 127.25 -2 -1.55 % 1480 129.5 126.65 129.5 ---
05/16 129.4 -2 -1.52 % 559 131.6 128.8 131.6 ---
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb