Bảng giá cà phê trực tuyến ngày 8/9/2016. Giá cà phê ngày 8/9/2016 tăng mạnh 500,000 đồng/tấn lên 40,5 triệu đồng/tấn, giá cà phê 8/9/2016 trong nước, thế giới, giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng.

BẢNG GIÁ CÀ PHÊ NGÀY 8/09/2016:

Thị trường Giá Thay đổi
Cà phê London(05/16) 1912 +23(1.22%)
Cà phê NewYork(05/16) 155.1 +1.35(0.88%)
FOB (HCM) 1,847 Trừ lùi:-65
Đắk Lăk 40,500 +500
Lâm Đồng 40,000 +500
Gia Lai 40,600 +500
Đắk Nông 40,300 +500
Arabica vùng cao 80,200 0
Arabica vùng thấp 41,100 0
Hồ tiêu 161,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,260 0

Giá cà phê hôm nay 8/9/2016 nhân xô Đắk Lắk, tăng mạnh 500,000 đồng/tấn lên 40,5 triệu đồng/tấn.

Giá cà phê 7/9/2016 Robusta giao tại cảng TP.HCM giá FOB hôm nay tăng 12 USD từ 1.800 USD/tấn hôm qua lên 1.812 USD/tấn. Giá cà phê ngày 7/9/2016 Robusta trên thị trường ICE Futures Europe tăng trong khi giá Arabica trên sàn ICE New York không đổi do thị trường Mỹ nghỉ lễ Lao động.

Thị trường London: Trên sàn ICE Futures Europe, nối tiếp phiên hôm qua, giá cà phê Robusta các kỳ hạn tiếp tục tăng 10-12 USD/tấn.

Kỳ hạn giao tháng 11/2016 giá tăng 12 USD/tấn lên 1.889 USD/tấn;Kỳ hạn giao tháng 1/2017 giá tăng 13 USD/tấn lên 1.911 USD/tấn;Kỳ hạn giao tháng 3/2017 giá tăng 12 USD/tấn lên 1.925 USD/tấn;Kỳ hạn giao tháng 5/2017 giá tăng 10 USD/tấn lên 1.936 USD/tấn.

Thị trường New York: Cùng diễn biến với sàn London, giá cà phê Arabica các kỳ hạn trên sàn ICE New York tăng 2,35-2,4 cent/pound.

Kỳ hạn giao tháng 12/2016 giá tăng 2,35 cent/pound lên 153,75 cent/pound;Kỳ hạn giao tháng 3/2017 giá tăng 2,35 cent/pound lên 156,85 cent/pound;Kỳ hạn giao tháng 5/2017 giá tăng 2,35 cent/pound lên 158,6 cent/pound;Kỳ hạn giao tháng 7/2017 giá tăng 2,4 cent/pound lên 160,15 cent/pound.

Tổng hợp giá cà phê ngày 8/9/2016