Bảng cập nhập "giá cà phê ngày 30/9/2016" trực tuyến, giá cà phê ngày 30/9/2016 tăng thêm 200,000 đồng/tấn lên 42 triệu đồng/tấn, bảng giá cà phê 30/9/2016 tại thị trường Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng.

BẢNG GIÁ CÀ PHÊ NGÀY 30/09/2016:

Thị trường Giá Thay đổi
Cà phê London(05/16) 2010 +14(0.7%)
Cà phê NewYork(05/16) 150.15 -2.95(-1.93%)
FOB (HCM) 1,920 Trừ lùi:-90
Đắk Lăk 42,000 +200
Lâm Đồng 41,400 +200
Gia Lai 42,200 +200
Đắk Nông 41,800 +200
Arabica vùng cao 80,200 0
Arabica vùng thấp 41,300 +200
Hồ tiêu 145,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,265 -5

Giá cà phê hôm nay 30/9/2016 nhân xô Đắk Lắk tăng thêm 200,000 đồng/tấn lên 42 triệu đồng/tấn.

Giá cà phê 30/9/2016 Robusta giao tại cảng TP.HCM giá FOB hôm nay tăng 6 USD từ 1.905 USD/tấn hôm qua lên 1.911 USD/tấn. Giá cà phê ngày 30/9/2016 Robusta trên thị trường ICE Futures Europe và giá Arabica trên sàn ICE New York diễn biến trái chiều.

Thị trường London: Trên sàn ICE Futures Europe, nối tiếp phiên hôm qua, giá cà phê Robusta các kỳ hạn tiếp tục tăng 1-2 USD/tấn.

Kỳ hạn giao tháng 11/2016 giá tăng 1 USD/tấn lên 1.996 USD/tấn;Kỳ hạn giao tháng 1/2017 giá tăng 2 USD/tấn lên 2.017 USD/tấn;Kỳ hạn giao tháng 3/2017 giá tăng 2 USD/tấn lên 2.026 USD/tấn;Kỳ hạn giao tháng 5/2017 giá tăng 2 USD/tấn lên 2.033 USD/tấn.

Thị trường New York: Trái vớ diễn biến của sàn London, giá cà phê Arabica các kỳ hạn trên sàn ICE New York giảm 0,55-0,6 cent/pound.

Kỳ hạn giao tháng 12/2016 giá giảm cent/pound xuống 153,1 cent/pound;Kỳ hạn giao tháng 3/2017 giảm 0,6 cent/pound xuống 156,4 cent/pound;Kỳ hạn giao tháng 5/2017 giá giảm 0,55 cent/pound xuống 158,3 cent/pound;Kỳ hạn giao tháng 7/2017 giá giảm 0,55 cent/pound xuống 160 cent/pound.

Tổng hợp giá cà phê ngày 30/9/2016

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký