Bảng "giá cà phê ngày 9/11/2016" cập nhật trực tuyến, giá cà phê ngày 9/11/2016 tăng sâu 2,000,000 đồng/tấn lên ở 43,2 triệu đồng/tấn, giá cà phê thứ 4 ngày 9/11/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng.

BẢNG GIÁ CÀ PHÊ NGÀY 9/11/2016:

Thị trường Giá Thay đổi
Cà phê London(05/16) 2142 -109(-4.84%)
Cà phê NewYork(05/16) 167.5 -6.85(-3.93%)
FOB (HCM) 1,965 Trừ lùi:-120
Đắk Lăk 43,200 -2,000
Lâm Đồng 42,800 -2,000
Gia Lai 43,300 -2,000
Đắk Nông 43,400 -2,000
Arabica vùng cao 92,600 0
Arabica vùng thấp 65,000 0
Hồ tiêu 129,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,295 0

Giá cà phê hôm nay 9/11/2016 nhân xô Đắk Lắk giảm sâu 2,000,000 đồng/tấn lên ở 43,2 triệu đồng/tấn.

Giá cà phê 9/11/2016 tại thị trường Việt Nam và thế giới đều tăng. Giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn 11/16 tăng 22 USD/tấn, hay +0,99% lên mức 2.245 USD/tấn, các kỳ hạn khác cũng tăng 22 - 25 USD/tấn. Giá cà phê arabica trên sàn New York kỳ hạn 12/16 tăng 5,70 cent/lb hay +3,44% lên mức 171,35 cent/lb, các kỳ hạn khác cũng tăng 5,55 - 5,70 cent/lb.

Sáng nay, giá cà phê ngày 9/11/2016 nhân xô tại Tây Nguyên tăng 400 ngàn đồng/tấn, lên mức 44,5 - 45,2 triệu đồng/ tấn.

 

Tổng hợp giá cà phê ngày 9/11/2016