Bảng "giá cà phê ngày 27/10/2016" trực tuyến, giá cà phê ngày 27/10/2016 ổn định ở 44,8 triệu đồng/tấn, giá cà phê 25/10/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng.

BẢNG GIÁ CÀ PHÊ NGÀY 27/10/2016:

Thị trường Giá Thay đổi
Cà phê London(05/16) 2154 +1(0.05%)
Cà phê NewYork(05/16) 163.7 -0.8(-0.49%)
FOB (HCM) 2,043 Trừ lùi:-135
Đắk Lăk 44,800 +300
Lâm Đồng 44,300 +300
Gia Lai 44,700 +300
Đắk Nông 44,800 +300
Arabica vùng cao 92,600 0
Arabica vùng thấp 65,000 0
Hồ tiêu 139,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,300 +10

Giá cà phê hôm nay 27/10/2016 nhân xô Đắk Lắk vẫn ổn định ở mức 44,8 triệu đồng/tấn.

Giá cà phê 27/10/2016 tại thị trường Việt Nam không thay đổi, trong khi đó giá cà phê thế giới trên hai sàn New York và London diễn biến trái chiều nhau.

Giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn 11/16 tăng nhẹ 1 USD/tấn, hay +0,05% lên mức 2.154 USD/tấn, các kỳ hạn khác không thay đổi hoặc tăng nhẹ 4 USD/tấn. Giá cà phê arabica trên sàn New York kỳ hạn 12/16 giảm nhẹ trở lại 0,80 cent/lb hay -0,49% xuống còn 163,70 cent/lb, các kỳ hạn khác cũng giảm nhẹ 0,65 - 0,70 cent/lb.

Sáng nay, giá cà phê ngày 27/10/2016 nhân xô tại Tây Nguyên không thay đổi, vẫn ở mức 44,3 - 44,8 triệu đồng/ tấn.

Tổng hợp giá cà phê ngày 27/10/2016

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký