Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, toàn diện với 3 ngân hàng hợp nhất là Ngân hàng TMCP Đệ Nhất (Ficombank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vào chiều ngày 6/12 tại Tp.HCM.

 Theo nội dung được các bên ký kết, các bên sẽ tiến hành hợp tác trong trong nhiều lĩnh vực.

 Trong đó, về quản trị, điều hành, kiểm soát, các bên nhất trí sau khi FicomBank, TinNghiaBank, SCB hợp nhất, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Ngân hàng hợp nhất, theo thẩm quyền của mình được xác định trong điều lệ của Ngân hàng hợp nhất sẽ bầu, bổ nhiệm các chức danh thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, trong đó có các chức danh do BIDV giới thiệu.
 

 
 

 Về nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ, BIDV sẽ cấp cho FicomBank, TinNghiaBank và SCB hạn mức chung và sẽ được Ngân hàng hợp nhất kế thừa hạn mức đó nhằm hỗ trợ chi trả cho người gửi tiền. Khi một bên có nhu cầu về tiền gửi hoặc mua bán ngoại tệ, các bên sẽ chào cho nhau mức giá ưu đãi phù hợp với điều kiện của các bên. Các bên cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện các giao dịch về vốn và kinh doanh tiền tệ khi có nhu cầu trên cơ sở các điều khoản thoả thuận trong các Hợp đồng giao dịch cụ thể trong phạm vi hạn mức định kỳ dành cho nhau.
 
 Về các lĩnh vực hoạt động khác như thanh toán, cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ, phái sinh, đồng tài trợ dự án, bảo hiểm phi nhân thọ, kinh doanh, đầu tư và môi giới chứng khoán, cho thuê tài chính… BIDV cam kết sẽ ưu tiên hỗ trợ trên cơ sở tuân thủ các điều kiện và qui định của pháp luật hiện hành.

 Trong thời gian hiện nay, các bên thống nhất sẽ tích cực trao đổi và cung cấp thông tin hai chiều trên một số lĩnh vực như phòng ngừa rủi ro kinh doanh về doanh nghiệp, dự án; tỷ giá và lãi suất trên thị trường, giá vàng trong và ngoài nước, sản phẩm dịch vụ mới cho khách hàng....

 Thỏa thuận hợp tác giữa BIDV với 3 Ngân hàng trên hành động cụ thể trong tiến trình thực hiện cơ cấu lại hệ thống ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ, để hỗ trợ tích cực cho ngân hàng hợp nhất; bảo mục tiêu sau hợp nhất 3 ngân hàng sẽ hình thành thành một ngân hàng có qui mô lớn hơn cả về năng lực tài chính, quản trị kinh doanh, phát huy thế mạnh của các ngân hàng trong một ngân hàng hợp nhất.

 Được biết, tên gọi của ngân hàng sau hợp nhất sẽ được công bố sau

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký