Bản thân cây cối không hề sexy, chỉ là mình nghĩ "vậy thì nó thành ra vậy".

anh-hai.jpg

Năm nay nàng cây... bên cạnh chắc sai quả lắm nhỉ?

anh-sieu-soc.jpg

Chắc phía bên kia vườn là nhà tắm nữ?

anh-hai-sex.jpg

 Chắc phía bên kia vườn là nhà tắm nữ?

anh-thuc-vat-nude.jpg

 Mùa yêu đã đến...

hoa-qua-sexy.jpg

Khoai lai dưa chuột.

tranh-vui-sexy.jpg

Chủ nào cây nấy, cây của ai người ấy chăm nhé!

duong-vat-12.jpg

Già vẫn hoành tráng...