Ảnh hài hước cho ngày 8-3. Cùng cười với những bộ ảnh hanif hước được chế nhận ngày 8-3 cho đàn ông và cho dân F.a

>>Khi siêu xe về Việt Nam

>>Ảnh vui về những tình huống khó đỡ trong tình yêu

>>Vui cười cùng thánh thơ sợ vợ

anh-hai-8-3.jpg

Biểu tình đòi ngày quốc tế đàn ông

anh-hai-8-3-1-.jpg

Thanh niên tụi tập cầu mưa ngày 8/3

anh-hai-8-3-2-.jpg

Thơ chế ngày 8/3

anh-hai-8-3-3-.jpg

Có lẽ chúng ta đã quên mất mẹ, người đã sinh thành ra chúng ta

anh-hai-8-3-4-.jpg

Quà 8/3 của em đây

anh-hai-8-3-5-.jpg

"Em không đòi quà"

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký