9 câu hỏi toán vui nhưng đủ để khiến bạn phải "vắt óc" suy nghĩ

Sat, 04/06/2016 8:55 am,GMT+7

Bạn đọc - 9 câu hỏi toán vui nhưng đủ để khiến bạn phải "vắt óc" suy nghĩ. Để mức độ IQ của bạn cao đến mức nào có thể trả lời được 9 câu hỏi này và cùng xem đáp án phía dưới nhé!

Câu hỏi 1:

9-cau-hoi-toan-hoc-1-.png

Câu hỏi 2:

Câu hỏi 3

Câu hỏi 4:

Câu hỏi 5:

Câu hỏi 6:

Câu hỏi 7:

Câu hỏi 8:

Câu hỏi 9:

Đáp án 1: 888+88+8+8

Đáp án 2: Chỉ có ba người ăn: Người con, người bố và người ông

Đáp án 3: chữ số 1 vì xuất hiện thêm một lần trong 1000

Đáp án 4: chữ số 0 vì 0 không thể đứng đầu

Đáp án 5: 11 thùng các tông

Đáp án 6: 4

Đáp án 7: 12345678

Đáp án 8: 1 lần vì 25 trừ đi 5 sẽ không còn là 25 nữa

Đáp án 9: 1/1000= 100

Nguồn: Ocu.vn