1. Một là: Long phiên (rồng quay ngược lại)
Người con gái nằm ngửa hướng lên, nam nằm úp trên, nữ vịn vào nam, để nhận dương vật đâm đúng vào hang, lắc động chậm chạp khắp một lượt, tám nông hai sâu, số tử qua số sinh lại, thế bụng mới cứng, nữ thì vui nhiều, cái thích đó mới dấy lên, đến mức tự đóng chắc lại, bách bệnh tiêu vong.

tu-the-quan-he-moi.jpg


2. Hai là: Hổ bộ (con hổ bước đi)
Bảo người con gái làm như con nghê cúi, đuôi ngửa lên mà đầu gục cúi xuống, nam quỳ đằng sau, ôm lấy bụng, và nạp dương vật, thúc vào trong cho hết mức, phải làm cho sâu và khít vào, tiến thoái cùng từ từ thưa thớt, làm bốn lần số tám (tám nông hai sâu), độ mức đó tự được, cửa mình của nữ bế trướng lại, tinh dịch của nữ chảy tràn ra ngoài, xong thì nghỉ dừng, bách bệnh không phát, nam thịnh thêm.

3. Ba là: Viên bác (con vượn chạy)
Bảo người con gái nằm ngửa, nam gánh cái mông đó, đầu gối lại vòng lên qua ngực, đuôi và lưng đều nâng lên, bấy giờ mới cho dương vật vào trong, thúc cho đến xú thử (con chuột hôi), nữ lại lắc động, nước ra như mưa, nam ấn vào sâu, khí thế rất khỏe, nữ khoái mới dừng, trăm bệnh tự khỏi.

4. Bốn là: Thiền phụ (con ve bám)
Bảo người con gái nằm sấp, duỗi thẳng thân mình, nam nằm sấp đằng sau, cho dương vật vào trong sâu, nâng đuôi ít một, để mà gõ ở đó (xích châu: viên ngọc đỏ), làm sáu lần số chín (chín nông một sâu), nữ có nhiều nước chảy ra, ở trong cửa mình co động nhanh, ở ngoài thì mở giãn ra, nữ khoái mới dừng, chứng thất thương tự trừ.

5. Năm là: Quy đằng (con rùa bay lên)
Bảo người con gái nằm thẳng, gấp hai đầu gối co vào, nam mới đẩy vào, cái chân nữ lên đến vú, dương vật vào sâu, đâm vào con gái còn nhỏ (anh nữ), nông sâu phải có mức, làm cho đúng với trong đó, con gái mới cảm thấy vui, thân mình tự lắc mà nâng lên, nước chảy tràn ra, mới cho vào sâu nhất, nữ khoái mới dừng, làm mà không mất, tinh lực tăng gấp trăm lần.

6. Sáu là: Phượng tường (con phượng liệng)
Bảo người con gái nằm ngay ngắn, tự nâng chân lên, nam quỳ ở giữa hai đùi, hai chân đặt xuống giữ lấy chiếu, cho dương vật vào trong, đâm vào đến (côn thạch) đám đá nhiều hòn, dương vật rắn và nóng keo lôi ở trong, làm cho con gái động lên, làm ba lần số tám (tám nông hai sâu), đuôi co lên cùng thưa thớt, cửa mình con gái mở giãn ra, tự tràn ra nước dịch, nữ khoái mới dừng, trăm bệnh tiêu diệt.

7. Bảy là: Thỏ xuyết hào (con thỏ ăn lông)
Nam nằm ngay thẳng ngửa lên, duỗi thẳng hai chân, con gái cưỡi lên trên đó, đầu gối để sang hai bên, lưng và đầu con gái về hướng chân, đầu cúi xuống chiếu, dương vật cho vào trong, đâm đến cầm huyền, nữ khoái, nước dịch chảy ra như suối, mừng vui cùng thích, động cả đến thần hình, nữ khoái mới dừng, trăm bệnh không sinh.

9-tu-the-quan-he.jpg


8. Tám là: Ngư tiếp lân (cá tiếp vảy)
Nam nằm ngửa ngay ngắn, nữ cưỡi lên trên, hai đùi hướng về phía trước, đặt từ từ vào trong, hơi vào một ít lại dừng, mới chịu không sâu, như trẻ con ngậm vú, để cho riêng một mình nữ lắc, phải làm cho giữ được lâu, nữ mà khoái thì nam lùi, chữa mọi thứ kết tụ.

9. Chín là: Hạc giao cảnh (chim hạc giao cổ nhau)
Nam ngồi như ngồi giần (cơ tọa), nữ cưỡi lên đùi, tay ôm cổ nam, cho dương vật vào, đâm ở mạch xỉ (răng lúa mạch - tức là vào trong âm hộ hai thốn), phải làm cho trong đó đúng thế, nam ôm lấy đuôi nữ, giúp cho nâng lắc, nữ tự cảm khoái, nước dịch chảy tràn, nữ khoái mới thôi, thất thương tự khỏi.

Đây là phương pháp giao tiếp dưỡng sinh, chuyển hóa tinh khí, điều cốt yếu là nam cần kiềm chế xuất tinh để đạt đựoc hiệu quả chữa bệnh.

Nghệ thuật yêu (Theo Tố nữ Kinh)

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký