Trong khi bán hàng không phải chỉ có kinh nghiệm mà bạn cần phải có những cử chỉ, hành động để chiều lòng khách hàng nếu muốn thành công. Dưới đây là 15 "nguyên tắc vàng" trong bán hàng mà bạn phải thuộc làu nếu muốn đắt hàng!

1, Bán cho khách lạ, cần lễ phép

2, Bán cho khách quen, cần nhiệt tình

3, Bán cho khách đang gấp, cần phải nhanh

4, Bán cho khách mua từ từ, cần kiên nhẫn

5, Bán cho khách có tiền, cần cho họ thấy sự cao quý

6, Bán cho khách ít tiền, cần cho họ thấy sự thực tế

7, Khách theo mốt, bán cho họ sự thời thượng

8, Khách chuyên nghiệp, bán cho họ sự chuyên nghiệp

9, Khách hào phóng, bán cho họ sự trượng nghĩa

10, Khách keo kiệt, bán cho họ lợi ích

11, Khách thích hưởng thụ, bán cho họ sự phục vụ

12, Khách thích hư vinh, bán cho họ sự vinh dự

13, Khách hay bắt bẻ, bán cho họ sự tỉ mỉ

14, Khách hiền lành, bán cho họ sự đồng cảm

15, Khách còn do dự, bán cho họ sự đảm bảo

Trên đây là 15 "nguyên tắc vàng" của người đàn ông tài năng mà các bạn cần tham khảo nếu muốn kinh doanh!

Nguồn: Facebook.com

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký