Lien minh huyen thoai: Nhóm trang phục Huyết Nguyệt ra mắt hôm nay 4/3. Hôm nay 4/3, Liên minh huyền thoại sever Việt Nam chính thức mở bán thêm 2 bộ trang phục Huyết Nguyệt mới toanh.

Từ ngày 4/3, hai trang phục Yasuo Huyết Nguyệt và Kennen Huyết Nguyệt sẽ được mở bán trong Cửa Hàng với giá 350 RP cho mỗi trang phục.

Ngoài ra, các biểu tượng đi kèm cũng sẽ được mở bán như sau:

profileIcon1107 Biểu tượng Kennen Huyết Nguyệt 10 RP
profileIcon1108 Biểu tượng Yasuo Huyết Nguyệt 10 RP
profileIcon1109 Biểu tượng Huyết Ấn 10 RP

Bên cạnh đó, những trang phục Huyết Nguyệt trước đây cũng sẽ được giảm giá từ ngày 4/3 đến 6/3 như sau:

Akali Splash 5 Elise Splash 3
Akali Huyết Nguyệt 199 -> 129 RP Elise Huyết Nguyệt 199 -> 129 RP
Kalista Splash 1 Shen Splash 4
Kalista Huyết Nguyệt 199 -> 159 RP Shen Huyết Nguyệt 149 -> 111 RP
Thresh Splash 3 Zilean Splash 5
Thresh Huyết Nguyệt 199 -> 159 RP Zilean Huyết Nguyệt 199 -> 119 RP

Các gói trang phục Huyết Nguyệt cũng sẽ được giảm giá trong cùng khoảng thời gian này như sau:

bundle-bm-old Gói 6 trang phục Huyết Nguyệt cũ 1144 -> 683 RP
bundle-bm-new

Gói 2 trang phục Huyết Nguyệt mới

+ 3 biểu tượng mới

730 -> 657 RP
bundle-bm-all

Gói tất cả trang phục Huyết Nguyệt

+ 3 biểu tượng mới

1874 -> 1227 RP

Nguồn: http://lienminh.garena.vn