Đường link xem điểm thi THPT Quốc gia 2016 của 70 cụm Đại học trên cả nước. Tính đến hiện tại, công tác chấm thi của nhiều cụm đã hoàn tất xong trong kỳ thi tuyển sinh 2016.

Năm 2016, trên cả nước có 70 cụm thi THPT Quốc giado trường Đại học chủ trì. Hiện, trường ĐH Thủy lợi đã dự kiến công bố điểm thi THPT Quốc gia 2016 vào ngày mai (16/7).

Để nhanh chóng tra cứu điểm thi tại các cụm thi do trường ĐH chủ trì thì sinh có thể truy cập vào địa chỉhtps://thisinh.thithptquocgia.edu.vn hoặc đường link của từng cụm thi dưới đây: 

Cụm thi số 1: ĐH Bách khoa Hà Nội TẠI ĐÂY

Cụm thi số 2: ĐH Sư phạm Hà Nội TẠI ĐÂY

Cụm thi số 3: ĐH Thủy lợi TẠI ĐÂY

Cụm thi số 4: Học viện kĩ thuật quân sự TẠI ĐÂY

Cụm thi số 5: ĐH Lâm nghiệp TẠI ĐÂY

Cụm thi số 6: ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) TẠI ĐÂY

Cụm thi số 7: ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) TẠI ĐÂY

Cụm thi số 8: ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) TẠI ĐÂY

Cụm thi số 9: ĐH Sư phạm TP.HCM TẠI ĐÂY

Cụm thi số 10: ĐH Hàng hải TẠI ĐÂY

Cụm thi số 11: ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) TẠI ĐÂY

Cụm thi số 12: ĐH Kỹ thuật công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) TẠI ĐÂY

Cụm thi số 13: ĐH Nông lâm (ĐH Thái Nguyên) TẠI ĐÂY

Cụm thi số 14: Học viện Ngân hàng TẠI ĐÂY

Cụm thi số 15: ĐH Luật Hà Nội TẠI ĐÂY

Cụm thi số 16: ĐH Tân Trào TẠI ĐÂY

Cụm thi số 17: ĐH Xây dựng TẠI ĐÂY

Cụm thi số 18: ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) TẠI ĐÂY

Cụm thi số 19: ĐH Thái Nguyên TẠI ĐÂY

Cụm thi số 20: Học viện Tài chính TẠI ĐÂY

Cụm thi số 21: ĐH Tây Bắc TẠI ĐÂY

Cụm thi số 22: ĐH Hùng Vương TẠI ĐÂY

Cụm thi số 23: ĐH Sư phạm Hà Nội 2 TẠI ĐÂY

Cụm thi số 24: ĐH Ngoại thương TẠI ĐÂY

Cụm thi số 25: ĐH Kinh tế Quốc dân TẠI ĐÂY

Cụm thi số 26: ĐH Giao thông vận tải TẠI ĐÂY

Cụm thi số 27: Học viện Nông nghiệp Việt Nam TẠI ĐÂY

Cụm thi số 28: ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên TẠI ĐÂY

Cụm thi số 29: ĐH Hải Phòng TẠI ĐÂY

Cụm thi số 30: ĐH Thương mại TẠI ĐÂY

Cụm thi số 31: ĐH Công nghiệp Hà Nội TẠI ĐÂY

Cụm thi số 32: ĐH Y Dược Thái Bình TẠI ĐÂY

Cụm thi số 33: ĐH Mỏ - Địa chất TẠI ĐÂY

Cụm thi số 34: ĐH Hồng Đức TẠI ĐÂY

Cụm thi số 35: ĐH Vinh TẠI ĐÂY

Cụm thi số 36: ĐH Sư phạm (ĐH Huế) TẠI ĐÂY

Cụm thi số 37: ĐH Khoa học (ĐH Huế) TẠI ĐÂY

Cụm thi số 38: ĐH Kinh tế (ĐH Huế) TẠI ĐÂY

Cụm thi số 39: ĐH Huế TẠI ĐÂY

Cụm thi số 40: ĐH Đà Nẵng TẠI ĐÂY

Cụm thi số 41: ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) TẠI ĐÂY

Cụm thi số 42: ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) TẠI ĐÂY

Cụm thi số 43: ĐH Quy Nhơn TẠI ĐÂY

Cụm thi số 44: ĐH Xây dựng miền Trung TẠI ĐÂY

Cụm thi số 45: ĐH Nông Lâm TP.HCM TẠI ĐÂY

Cụm thi số 46: ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) TẠI ĐÂY

Cụm thi số 47: ĐH Tây Nguyên TẠI ĐÂY

Cụm thi số 48: ĐH Tài chính Marketting TẠI ĐÂY

Cụm thi số 49: ĐH Nha Trang TẠI ĐÂY

Cụm thi số 50: ĐH Giao thông vận tải TP.HCM TẠI ĐÂY

Cụm thi số 51: ĐH Sư phạm Kĩ thuật TP.HCM TẠI ĐÂY

Cụm thi số 52: ĐH Đà Lạt TẠI ĐÂY

Cụm thi số 53: ĐH Kinh tế TP.HCM TẠI ĐÂY

Cụm thi số 54: ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) TẠI ĐÂY

Cụm thi số 55: ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM TẠI ĐÂY

Cụm thi số 56: ĐH Công nghiệp TP.HCM TẠI ĐÂY

Cụm thi số 57: ĐH Sài Gòn TẠI ĐÂY

Cụm thi số 58: ĐH Đồng Tháp TẠI ĐÂY

Cụm thi số 59: Đại học An Giang TẠI ĐÂY

Cụm thi số 60: ĐH Tôn Đức Thắng TẠI ĐÂY

Cụm thi số 61: ĐH Tiền Giang TẠI ĐÂY

Cụm thi số 62: ĐH Cần Thơ TẠI ĐÂY

Cụm thi số 63: ĐH Cần Thơ TẠI ĐÂY

Cụm thi số 64: ĐH Luật TP.HCM TẠI ĐÂY

Cụm thi số 65: ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long TẠI ĐÂY

Cụm thi số 66: ĐH Trà Vinh TẠI ĐÂY

Cụm thi số 67: ĐH Ngân hàng TP.HCM TẠI ĐÂY

Cụm thi số 68: ĐH Cần Thơ TẠI ĐÂY

Cụm thi số 69: ĐH Kiên Giang TẠI ĐÂY

Cụm thi số 70: ĐH Y Dược Cần Thơ TẠI ĐÂY

http://www.baogiaothong.vn/link-xem-diem-thi-thpt-quoc-gia-2016-cua-70-cum-dai-hoc-d158950.html