Trước kỳ thi THPT Quốc gia 2016 đã xuất hiện rất nhiều "tụ điểm" chuyên photo coppy tài liệu để thí sinh đem vào phòng thi. Liệu rằng nếu thí sinh đem tài liệu vào phòng thi nếu bị bắt hậu quả sẽ ra sao?

Video "tụ điểm" chứa phao thi trước kỳ thi THPT Quốc gia 2016

>> Xem thêm: Thông tin phải biết trước kỳ thi THPT Quốc gia tránh bị "trượt oan"

Nguồn: http://tvplay.vn