Định nghĩa về valentine của FA. Vì một lễ tình nhân không cô đơn, hãy... tự ôm để sưởi ấm chính mình @_@

Chân dài Làm đẹp

560c547c-5637-453b-b317-db49ca0f89dc.jpg

Tiền đầy tài khoản mà không biết nhắn cho ai.

77fa0879-224e-4763-b4c3-88ae41317e31.jpg

Cứ tưởng!!!

31f09323-984a-4c70-b721-337a18ab7fdf.jpg

Cô đơn giữa đám đông.

2e64f64e-0cbf-4cfb-85b8-2e032048654a.jpg

b7c4155e-dec7-4c3a-9bb4-cf60a929796a.jpg

Tình yêu dành cho máy tính.