Điều kiện vay xoay quanh 30.000 tỷ. Theo công văn của chính phủ thì chỉ có các dự án nhà ở xã hội, xin chuyển đổi sang nhà ở xã hội, các doanh nghiệp xây dựng các công trình cho người thu nhập thấp, công nhân, sinh viên hoặc người thu nhập thấp mới có thể được vay vốn trong gió hỗ trợ 30.000 tỷ đồng của chính phủ

>>Lợi ích "xuất khẩu nhà"

>>Cơ hội mua nhà đã tới

>>Nhà ở xã hội "phao cứu sinh"

Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng của chính phủ đã được tung ra nhưng không phải ai cũng vay được và nằm trong danh sách ưu tiên của chính phủ. Qua đó, chỉ có các dự án nhà ở xã hội các dự án nhà ở thương mại xin chuyển sang nhà ở xã hội các doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án nhà ở, thuê cho công nhân, người có thu nhập thấp hoặc sinh viên tại các khu đô thị

nh-x-h-i..jpeg

Các dự án nhà ở xã hội được ưu tiên

Đối với người thuê, thuê mua, mua nhà ở (hộ gia đình, cá nhân), đối tượng được vay gồm: cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp; viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập; lực lượng vũ trang nhân dân; người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; người đã được nghỉ lao động theo chế độ quy định; người lao động tự do, kinh doanh cá thể.

Điều kiện được vay, Bộ Xây dựng cho biết, do việc xét duyệt đối tượng, điều kiện được thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và nhà ở thu nhập thấp theo quy định tại Quyết định 67/2009/QĐ-TTg đã được thực hiện rất chặt chẽ, vì vậy hộ gia đình, cá nhân khi có hợp đồng thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội đã ký kết với chủ đầu tư dự án sau ngày 07/01/2013 được coi là đủ điều kiện được vay trong gói tín dụng hỗ trợ nhà ở.

Ngoài ra, người vay phải có đủ mức vốn tối thiểu tham gia vào phương án vay theo quy định và đáp ứng khả năng trả nợ theo điều kiện vay vốn của Ngân hàng.

Người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp có thể dùng căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp đã hoàn thành hoặc sẽ hình thành trong tương lai để làm tài sản bảo đảm khoản vay với Ngân hàng.

Đối với các trường hợp thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội (bao gồm cả nhà ở thu nhập thấp), điều kiện được vay bao gồm: chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, hoặc có nhà ở nhưng diện tích quá chật chội. Cụ thể: có nhà ở là căn hộ chung cư, nhưng diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình thấp hơn 8m2 sử dụng/người; có nhà ở riêng lẻ nhưng diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình thấp hơn 8m2 sử dụng/người và diện tích khuôn viên đất của nhà ở đó thấp hơn tiêu chuẩn diện tích đất tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đối tượng được vay vốn phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án nhà ở. Đối với trường hợp tạm trú thì phải có đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở lên; đã có hợp đồng thuê, mua nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật, ký kết sau ngày 07/01/2013; có đủ mức vốn tối thiểu tham gia vào phương án vay theo quy định và đáp ứng khả năng trả nợ theo điều kiện vay vốn của Ngân hàng.

Qua đó người mua nhà có thể dùng chính căn nhà của mình để thế chấp vay ngân hàng. 5 ngân hàng được chỉ định triển khai gói tín dụng ưu đãi bao gồm: (Agribank);(BIDV); (Vietinbank); (Vietcombank); (MHB).

theo nguoiduatin