(Dân trí) - Ngày 24/2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết, diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn toàn tỉnh hiện còn lại chưa đến 568.000 ha, con số này năm 2000 là 700.000 ha.

Diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thu hẹp đáng kể qua từng năm.rung.jpg

Được biết, tổng số diện tích rừng tự nhiên này được giao cho 2 Khu bảo tồn thiên nhiên là Nam Kar và Ea Sô; 2 Vườn quốc gia Yok Đôn và Cư Yang Sin; 4 Ban quản lý rừng phòng hộ gồm: Lak, Hòn Vọng Phu - Ea H'Leo, Buôn Đôn, Krông Năng; và 15 công ty lâm nghiệp quản lý, bảo vệ.

Ngoài ra, khoảng 60.000 ha được giao cho các hộ dân, cộng đồng thôn buôn bảo vệ và hưởng lợi theo Quyết định 304 và 178 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk, rừng tự nhiên của tỉnh này đang phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó nạn khai thác gỗ lậu và chặt phá rừng là một trong những nguyên nhân khiến diện tích rừng tự nhiên thu hẹp đáng kể qua từng năm.

Viết Hảo

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký