Xem phim Âm mưu và tình yêu tập 195 ngày 10/12 THVL1. Xem phim Âm mưu và tình yêu tập 195 ngày 10/12 THVL1, Gopi vì bị sưng mắt nên Ahem đã đưa cho cô mắt kính để không bị người khác để ý. Đây là âm mưu hãm hại của Rasi để Gopi không thể học được và làm cô phải từ bỏ việc học. Nhưng Gopi vẫn học tập cố gắng.

Âm mưu và tình yêu tập 195 THVL1

195a

195b

195c

Nguồn: xemphimtv.com