Đối với cá nhân kinh doanh vận tải ký hợp tác với Grab Taxi hoặc với tổ chức kinh doanh vận tải thì sẽ phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ % trên doanh thu theo hợp đồng.

Theo cơ quan Thuế cho biết, nếu lái xe Grab Taxi được thưởng từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì phải nộp 10% trên số tiền thưởng.

Đây là hướng dẫn của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh của Công ty Grab Taxi.

Theo đó, Tổng cục Thuế cho biết, cơ quan này đã nhận được công văn của Công ty TNHH Grab Taxi đề nghị thống nhất hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải Grab Taxi tại các địa bàn ngoài TPHCM.

Cụ thể, Công ty Grab Taxi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với cá nhân hoặc với tổ chức kinh doanh vận tải (trực tiếp kinh doanh vận tải hoặc thay mặt cá nhân ký hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải) theo quy định của pháp luật và thỏa thuận phân chia kết quả kinh doanh theo doanh thu.

Việc Công ty TNHH Grab Taxi khai và nộp thuế đối với phần doanh thu được chia từ hoạt động kinh doanh vận tải theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Cơ quan Thuế cũng cho biết, đối với tổ chức kinh doanh vận tải hợp tác với Grab Taxi thì thực hiện khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định, đối với phần doanh thu được chia từ hoạt động kinh doanh vận tải thì sẽ theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Đối với cá nhân kinh doanh vận tải ký hợp tác với Grab Taxi hoặc với tổ chức kinh doanh vận tải thì sẽ phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN theo tỷ lệ % trên doanh thu theo hợp đồng quy định cụ thể ở Thông tư 92 ban hành năm 2015 của Bộ Tài chính.

Cụ thể, tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu chịu thuế GTGT là 3% và tỷ lệ % để tính thuế TNCN trên doanh thu chịu thuế là 1,5%. Đối với các khoản tiền thưởng khuyến khích theo doanh thu ngày thì sẽ không tính thuế GTGT, và cá nhân nộp thuế TNCN theo tỷ lệ 1% khoản tiền thưởng.

Nếu số tiền thưởng từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì các cá nhân được thưởng sẽ còn phải nộp 10% trên số tiền thưởng. Đây là khoản tiền thưởng chất lượng phục vụ theo đánh giá sao.

Về khai và nộp thuế, Công ty Grab Taxi có trách nhiệm khai, nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định đối với doanh thu, thu nhập được chia theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Và tổ chức kinh doanh vận tải có trách nhiệm khai, nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định đối với doanh thu, thu nhập được được chia theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Tổng cục Thuế cũng cho biết, cá nhân kinh doanh vận tải có nghĩa vụ lập hóa đơn giao cho khách hàng theo quy định của pháp luật về hóa đơn.

Theo đề nghị của Công ty Grab Taxi, tổ chức kinh doanh vận tải, cá nhân kinh doanh và khách hàng, Cơ quan Thuế hướng dẫn Công ty Grab Taxi áp dụng hình thức ủy nhiệm lập hóa đơn theo quy định tại Thông tư 39 của Bộ Tài chính.

Cụ thể là Công ty Grab Taxi xuất hóa đơn cho khách hàng trên toàn bộ doanh thu bao gồm phần doanh thu được chia theo hợp đồng của Công ty Grab Taxi và phần doanh thu được chia cho tổ chức kinh doanh vận tài và cá nhân kinh doanh.

Tổng cục Thuế cũng đồng thời đề nghị Công ty Grab Taxi nghiên cứu các quy định về hóa đơn điện tử để áp dụng phù hợp với thực tế.

Nguồn: http://infonet.vn/chot-muc-thue-phai-nop-cua-tai-xe-grab-taxi-post221539.info

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký