Cổ vật

Tin văn hóa 8/11/2014, Hàn Quốc phát hiện thuyền cổ thế kỷ...

Tin văn hóa 8/11/2014, Hàn Quốc phát hiện thuyền cổ thế kỷ...

Sat, 08/11/2014 10:16 am

Tin văn hóa 9/11/2014, Hàn Quốc phát hiện thuyền cổ thế kỷ 15. Tại vùng biển gần đảo Mado, huyện Taean, tỉnh Nam Chungcheong, nhóm khảo cổ của Hàn Quốc đã phát hiện một con thuyền bị đắm được cho là thuộc triều đại Joseon (thế kỷ XIV đến đầu thế kỷ XX)...