Dù chỉ mới sinh con được 90 phút, một phụ nữ Ấn Độ vẫn chấp nhận mạo hiểm tới trường để hoàn thành bài kiểm tra Cử nhân Giáo dục, vốn được dùng để đánh giá mức độ chuyên nghiệp với những ai muốn trở thành giáo viên.

Nguồn: http://tv.vtc.vn/vua-sinh-con-90-phut-san-phu-don-xe-cap-cuu-di-thi-d271407.html

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký