Ngón tay cái mảnh mai, ngón trỏ dài hơn ngón vô danh...là đặc điểm ngón tay của người phụ nữ có "số sướng".