"Lịch phim chiếu rạp ngày 9/4/2016", xem lịch phim chiếu rạp ngày 9/4/2016 tại các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng để giúp bạn chọn ra được những bộ phim hay và cực HOT trong ngày.

lich-chieu-phim-01.jpg

Lịch phim chiếu các rạp trên toàn quốc ngày 9/4/2016

LỊCH PHIM CHIẾU RẠP NGÀY 9/4/2016 TẠI HÀ NỘI:

Rạp CGV Hồ Gươm Plaza

Tên phim Giờ chiếu
The Himalayas    
12:45, 17:5, 23:20
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:20, 9:35, 11:20, 16:10, 19:10, 22:10
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
11:35, 12:20, 15:45, 16:45, 20:0, 21:0
Vòng Eo 56 16+    
8:55, 10:50, 14:25, 14:30, 15:10, 18:30, 19:30, 21:25
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:45, 9:10, 11:0, 11:25, 13:15, 13:45, 15:30, 16:5, 17:45, 18:25, 20:0, 20:45, 22:20, 23:5

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
17:25
Cậu Bé Ma    
13:5, 16:35, 20:5, 21:45
Phi Vụ 999    
12:15, 16:15, 20:15
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:35, 11:20, 14:50, 18:20, 21:50
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
10:5, 11:25, 12:10, 14:0, 16:35, 19:10, 21:45, 22:20
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
14:15, 18:15, 22:15
Vòng Eo 56 16+    
9:30, 10:15, 11:20, 12:0, 13:10, 13:50, 15:0, 15:40, 16:50, 17:30, 18:40, 19:20, 20:30, 21:10, 22:20, 23:0
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:25, 10:5, 11:20, 13:15, 15:10, 16:20, 17:5, 18:15, 19:0, 20:55, 22:50
Ác Mộng    
10:10, 12:0, 13:50, 15:40, 17:30, 19:20, 21:10, 23:0

Rạp Lotte Cinema Landmark

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
12:0, 15:50
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:50, 12:35, 15:20, 18:5, 20:50
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:40, 14:10, 16:25, 18:40
Vòng Eo 56 16+    
9:20, 11:20, 13:20, 15:20, 17:20, 19:20, 21:20
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
10:0, 11:55, 12:15, 14:30, 16:45, 19:0, 20:55, 21:15
Ác Mộng    
10:0, 13:50, 17:40, 19:40, 21:40

Rạp Lotte Cinema Hà Đông

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
13:10, 21:10
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
10:0, 11:55, 13:50, 15:45, 17:40, 19:35, 21:30
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:50, 11:45, 14:40, 17:35, 20:30
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:55, 11:5, 13:15, 15:25, 17:35, 19:45, 21:55
Vòng Eo 56 16+    
9:10, 11:15, 13:20, 15:25, 17:30, 19:35, 21:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:0, 9:50, 11:5, 12:0, 13:15, 14:5, 15:25, 16:10, 17:35, 18:20, 19:45, 20:30, 21:55
Ác Mộng    
11:15, 15:15, 19:15

Rạp CGV Vincom Center Bà Triệu

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
10:55, 14:55, 20:55, 21:0
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:50, 9:10, 11:35, 14:35, 17:35, 20:35, 21:40
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:45, 8:55, 11:5, 13:0, 13:10, 18:20, 18:40
Vòng Eo 56 16+    
8:30, 11:0, 11:10, 11:50, 11:55, 13:20, 15:15, 15:20, 17:20, 19:15, 21:15, 23:15
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:30, 9:0, 9:10, 9:40, 10:15, 10:50, 11:15, 12:0, 12:35, 13:10, 13:35, 13:50, 14:20, 14:55, 15:30, 15:55, 16:10, 16:40, 17:15, 17:50, 18:15, 18:30, 19:0, 19:35, 20:10, 20:30, 21:20, 21:55, 22:30, 22:50, 23:40
Lão Vệ Sĩ    
9:5, 9:45, 12:10, 14:10, 15:25, 17:25, 19:25, 23:35

Rạp CGV IPH Hà Nội

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
11:0, 15:15
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:55, 13:0, 15:25, 16:10, 19:15, 22:15
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:25, 11:45, 14:5, 16:25, 18:45
Vòng Eo 56 16+    
9:45, 11:50, 13:55, 16:0, 18:5, 20:15, 22:15, 23:35
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:0, 9:35, 10:10, 11:15, 12:0, 12:35, 13:35, 14:20, 15:5, 15:50, 16:40, 17:35, 18:10, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:15, 21:50, 22:25, 22:45

Rạp CGV Aeon Long Biên

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
9:20, 10:10, 11:20, 13:20, 14:20, 16:15, 20:20
Cậu Bé Ma    
22:20
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:25, 11:10, 14:5, 17:0, 19:55, 23:0
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:0, 12:5, 18:10
Vòng Eo 56 16+    
9:5, 11:0, 12:20, 13:0, 14:20, 15:0, 16:20, 17:0, 18:15, 19:0, 20:15, 21:5, 22:15, 23:5
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:0, 9:30, 10:0, 10:30, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:35, 23:0, 23:30
Lão Vệ Sĩ    
9:5, 11:5, 13:10, 15:15, 17:20, 19:20, 21:20, 23:20

Rạp CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
8:55, 18:40
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
10:45, 15:40, 20:35
Vòng Eo 56 16+    
20:40, 22:55
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:15, 10:5, 11:40, 12:20, 14:5, 14:40, 20:5, 20:30, 22:25, 22:40, 23:35

Tháng 8

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:40, 11:20, 13:0, 14:40, 16:20, 18:0, 19:40, 21:20
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
11:20, 14:0, 20:40
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:20, 11:40, 13:40, 16:40, 18:40, 21:30
Vòng Eo 56 16+    
11:40, 13:20, 15:0, 16:40, 18:20, 20:0, 21:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:30, 11:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30
Ác Mộng    
9:40, 15:40, 17:40, 19:40

Rạp Platinum Cineplex Times City

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
10:20, 12:10, 14:0, 15:45, 17:30, 19:15, 21:0
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
11:30, 14:20, 17:10, 20:0
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
11:20, 13:35, 15:50, 18:0, 20:10
Vòng Eo 56 16+    
10:10, 12:0, 13:50, 15:40, 17:30, 19:20, 21:10
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
10:0, 10:30, 11:0, 12:10, 12:35, 13:10, 14:15, 14:40, 15:15, 16:20, 16:45, 17:20, 18:25, 18:50, 19:25, 20:30, 21:0, 21:30
Lão Vệ Sĩ    
10:50, 13:0, 15:5, 17:10, 19:15, 21:20
Ác Mộng    
9:50, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:0, 20:50

Rạp Platinum Vincom Royal City

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
10:20, 12:10, 14:0, 15:45, 17:30, 19:15, 21:0
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
11:30, 14:20, 17:10, 20:0
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
10:40, 14:35, 18:30
Vòng Eo 56 16+    
10:10, 12:0, 13:50, 15:40, 17:30, 19:20, 21:10
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
10:0, 11:0, 12:10, 13:10, 14:15, 15:15, 16:20, 17:20, 18:25, 19:25, 20:30, 21:30
Lão Vệ Sĩ    
10:50, 13:0, 15:5, 17:10, 19:15, 21:20
Ác Mộng    
9:50, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:0, 20:50

Rạp Platinum Vincom Long Biên

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
12:55, 16:45, 20:35
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
10:50, 14:40, 18:30
Vòng Eo 56 16+    
9:50, 11:40, 13:50, 15:20, 17:10, 20:50
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
10:30, 12:40, 14:45, 16:50, 18:55, 21:0
Ác Mộng    
10:10, 12:0, 15:40, 17:30, 19:20, 21:10

Rạp Platinum Garden Mall

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
12:45, 16:50, 21:0
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
11:10, 14:15, 17:20, 20:30
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
10:30, 14:40, 18:45
Vòng Eo 56 16+    
11:0, 13:0, 15:0, 16:50, 18:45, 20:50
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
11:0, 13:10, 15:15, 17:20, 19:25, 21:30
Ác Mộng    
10:20, 12:10, 14:0, 15:50, 17:40, 19:30, 21:20

Rạp CGV MIPEC Tower

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:35, 9:50, 12:0, 12:40, 12:55, 14:15, 14:25, 15:5, 15:25, 16:30, 17:30, 17:45, 18:10, 19:30, 19:35, 20:45, 20:50, 22:35, 22:40
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:15, 10:0, 13:45, 23:50, 23:55
Vòng Eo 56 16+    
9:20, 10:10, 11:20, 12:15, 12:25, 13:25, 13:45, 15:45, 15:50, 17:20, 18:30, 19:20, 20:10, 20:15, 20:35, 22:35, 22:45, 23:25, 23:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:5, 11:30, 12:0, 13:10, 13:55, 15:35, 16:20, 18:0, 18:45, 20:25, 21:10, 22:20, 22:55, 23:35
Lão Vệ Sĩ    
11:40, 16:5, 18:10, 21:20

 

lich-chieu-phim-018.jpgLịch phim chiếu các rạp trên toàn quốc ngày 9/4/2016

LỊCH PHIM CHIẾU RẠP NGÀY 9/4/2016 TẠI TP.HỒ CHÍ MINH:

Đống Đa

Tên phim Giờ chiếu
Tía Tui Là Cao Thủ    
10:10, 14:0, 18:10, 20:0
Kung Fu Panda 3    
12:0, 14:10, 18:0
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:50, 11:40, 13:30, 17:20, 21:30
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:40, 12:30, 21:0
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
11:50, 15:50, 21:40
Vòng Eo 56 16+    
9:40, 11:20, 13:0, 14:40, 15:30, 16:30, 17:30, 18:20, 19:20, 20:10, 21:50
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:50, 12:10, 14:20, 15:20, 16:30, 18:40, 19:30, 21:40
Ác Mộng    
10:0, 16:10, 19:40, 21:40

BHD Star Cineplex ICON 68

Tên phim Giờ chiếu
Kẻ Trộm Mộ: Huyền Thoại Trở Lại    
12:35
Vua Bài III Phát Tài Phát Lộc    
14:55
Gái Già Lắm Chiêu 16+    
9:0, 17:5, 20:40
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
11:0, 16:50
Vòng Eo 56 16+    
9:10, 10:10, 11:5, 12:5, 13:0, 14:0, 15:0, 15:55, 16:55, 17:50, 18:50, 19:50, 20:50, 21:50, 22:45, 22:50
Ám Ảnh 16+    
10:50, 18:55, 22:30
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông   
9:0, 10:0, 11:10, 12:10, 13:20, 14:20, 15:35, 16:35, 17:45, 18:50, 20:0, 21:0, 22:10
Lão Vệ Sĩ    
9:10, 13:10, 19:0
Ác Mộng    
9:20, 13:10, 15:10, 19:0, 21:0, 22:55

Rạp CGV Parkson Paragon

Tên phim Giờ chiếu
Zootopia: Phi Vụ Động Trời    
9:20, 9:25, 11:40, 16:10, 16:20, 18:20, 20:30
The Himalayas    
10:10, 12:40, 15:0, 17:35, 20:0, 22:30
Kung Fu Panda 3    
13:50, 14:0
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
10:0, 13:0, 14:0, 16:0, 19:0, 22:0, 23:0
Nhãn Lực Siêu Nhiên   
9:10, 9:40, 18:30, 18:55, 22:40
Vòng Eo 56 16+    
9:20, 9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 23:30
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:30, 11:0, 11:50, 13:20, 14:10, 15:40, 16:30, 18:0, 18:50, 20:20, 21:0, 22:50, 23:20
Lão Vệ Sĩ    
12:0, 17:0, 21:10, 23:10

Rạp CGV Thủ Đức

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
14:15, 23:20
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:20, 12:20, 15:20, 16:20, 20:20
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:30, 21:20, 23:40
Vòng Eo 56 16+    
9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 20:0, 21:0, 22:0, 23:0
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:50, 10:50, 12:10, 13:10, 14:30, 15:30, 16:50, 17:50, 19:10, 20:10, 21:30, 22:30, 23:50
Lão Vệ Sĩ    
9:0, 11:20, 11:50, 13:35, 15:50, 18:10, 20:30, 22:45

Rạp CGV Pandora City

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
8:40, 11:15, 13:30, 15:40, 17:30, 19:50
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:30, 11:10, 14:10, 17:10, 20:10, 23:10, 23:15
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:0, 13:20, 17:40, 21:50
Vòng Eo 56 16+    
9:0, 10:0, 11:0, 11:30, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 15:30, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 19:30, 20:0, 21:0, 21:30, 22:0, 23:0, 23:30
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông   
8:50, 9:20, 10:10, 11:40, 12:30, 13:50, 14:50, 16:10, 17:20, 18:30, 19:40, 20:40, 21:50, 22:50
Lão Vệ Sĩ    
10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20, 22:20

Rạp CGV Crescent Mall

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
13:20
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:25, 11:10, 12:30, 14:10, 15:40, 17:10, 20:10, 22:10, 23:10
Nhãn Lực Siêu Nhiên   
9:0, 15:20, 17:40, 22:10
Vòng Eo 56 16+    
9:10, 10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 17:40, 18:20, 19:10, 20:20, 21:50, 22:20
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:50, 9:50, 10:20, 11:10, 12:10, 12:40, 13:30, 14:30, 15:0, 15:50, 16:50, 17:20, 18:10, 18:40, 19:40, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0, 22:50, 23:20, 23:50
Lão Vệ Sĩ    
8:50, 10:50, 12:50, 14:50, 17:0, 19:0, 20:10, 21:10, 22:20, 23:10

Rạp CGV Thảo Điền Pearl

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
15:45, 16:30, 17:45, 18:30
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:30, 8:40, 10:15, 10:50, 11:30, 11:40, 13:50, 14:30, 14:40, 17:30, 17:40, 20:30, 20:40, 22:30
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
10:35, 10:45, 11:10, 13:30, 14:15, 21:15, 21:20
Vòng Eo 56 16+    
8:40, 9:15, 10:25, 11:35, 12:20, 13:15, 15:15, 15:30, 16:50, 17:15, 19:45, 20:30, 20:35, 21:40, 22:30, 23:30, 23:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:20, 9:40, 10:40, 12:0, 13:0, 14:20, 15:20, 16:40, 17:40, 19:0, 19:30, 20:0, 21:10, 22:20, 23:30
Lão Vệ Sĩ    
13:25, 15:10, 17:25, 19:10, 21:50, 23:35

Lotte Cinema Nam Sài Gòn

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
8:50, 12:35, 14:30, 14:40, 16:25, 18:20, 18:30, 21:50, 22:10
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:30, 12:20, 17:30, 20:30
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:30, 12:40, 16:50, 19:10
Vòng Eo 56 16+    
8:45, 9:0, 9:30, 10:30, 10:50, 11:30, 12:15, 12:40, 13:10, 13:30, 14:0, 15:0, 15:30, 15:45, 16:30, 17:30, 18:40, 19:15, 19:30, 20:10, 20:20, 21:0, 21:30, 21:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:40, 10:35, 12:0, 14:20, 15:10, 16:40, 19:0, 21:20
Ác Mộng    
8:40, 12:50, 14:50, 16:50, 20:40

Galaxy Nguyễn Du

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
10:45
Vòng Eo 56 16+    
8:55, 12:30, 16:10, 19:50, 21:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:0, 11:5, 13:10, 15:15, 17:20, 19:25, 21:30

Galaxy Nguyễn Trãi

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
10:45
Vòng Eo 56 16+    
8:55, 10:45, 12:30, 16:10, 19:50, 21:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:0, 11:5, 13:10, 15:15, 17:20, 19:25, 21:30

Galaxy Tân Bình

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:15, 12:0, 14:30, 19:50
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:30, 11:45, 16:0, 19:0
Vòng Eo 56 16+    
10:15, 12:15, 13:45, 16:25, 18:45, 20:30, 21:45, 22:0
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:0, 11:0, 14:0, 15:30, 18:0, 20:0

Rạp Lotte Cinema Cộng Hòa

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
8:30, 10:20, 12:10, 12:40, 14:0, 15:50, 16:50, 17:40, 18:50, 19:30, 21:20
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:40, 11:30, 14:20, 17:10, 20:0
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:20, 16:30, 20:40
Vòng Eo 56 16+    
9:0, 9:20, 10:0, 11:0, 11:20, 11:30, 12:0, 13:0, 13:20, 13:30, 14:0, 15:0, 15:20, 15:30, 16:0, 17:0, 17:20, 17:30, 18:0, 19:0, 19:20, 19:30, 20:0, 21:0, 21:30, 22:0
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:55, 10:20, 11:5, 13:15, 14:40, 15:25, 17:35, 19:45, 20:50, 21:55
Ác Mộng    
10:30, 14:30, 18:40

Rạp Lotte Cinema Diamond

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:20
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:0, 16:10
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
16:55
Vòng Eo 56 16+    
10:55, 14:10, 17:25, 19:5, 21:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:40, 11:55, 12:55, 15:10, 19:25, 21:5
Ác Mộng    
12:55, 14:55, 17:0, 21:0

Lotte Cinema Cantavil

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:0, 9:10, 11:10, 13:0, 13:10, 15:10, 17:0, 17:10, 19:10, 21:10
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:50, 13:45, 16:40, 19:40
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
10:45, 15:5, 21:25
Vòng Eo 56 16+    
8:30, 9:30, 10:30, 11:0, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:0, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:0, 19:30, 20:30, 21:0, 21:30
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:35, 9:20, 10:20, 11:35, 12:35, 12:55, 13:50, 14:50, 16:5, 17:5, 17:15, 18:20, 19:0, 19:20, 20:35, 21:35
Ác Mộng    
9:0, 11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 19:30, 21:15

Lotte Cinema Phú Thọ

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
11:0, 15:0, 19:0
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
13:15
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
10:40
Vòng Eo 56 16+    
9:0, 11:15, 13:0, 16:10, 17:0, 18:10, 20:10, 21:0
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:40, 11:55, 12:55, 14:10, 16:25, 17:10, 18:40, 20:55
Ác Mộng    
8:40, 15:10, 19:25, 21:25

Galaxy Cinema Quang Trung

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
10:0, 10:25, 11:10, 11:55, 12:50, 13:35, 14:20, 15:15, 16:5, 16:55, 18:35, 20:15
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
11:15, 13:55, 16:35, 19:15
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:15
Vòng Eo 56 16+    
9:20, 10:30, 11:5, 12:25, 12:50, 14:35, 15:5, 16:20, 16:50, 17:45, 18:5, 19:30, 19:50, 21:0, 21:35
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:0, 11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0

Rạp CGV CELADON TÂN PHÚ

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:30, 9:40, 12:30, 12:40, 15:30, 15:40, 18:30, 18:40, 21:40
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:0, 11:20, 13:40, 21:30, 23:40
Vòng Eo 56 16+    
8:50, 9:10, 9:40, 10:40, 11:0, 11:30, 12:40, 13:30, 14:30, 15:20, 15:50, 16:20, 16:30, 17:10, 17:40, 17:50, 18:10, 18:20, 19:0, 19:40, 20:10, 20:50, 21:20, 22:0, 22:40, 22:50, 23:20, 23:50
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:40, 9:30, 11:0, 11:50, 13:20, 14:10, 15:40, 16:30, 18:0, 18:50, 20:20, 21:10, 22:40, 23:30
Lão Vệ Sĩ    
9:20, 10:0, 11:40, 12:0, 13:50, 14:0, 16:0, 16:10, 18:10, 18:20, 20:30, 22:30, 22:50

Rạp CGV C.T Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
11:20, 14:30, 17:40, 20:40, 23:40
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:0, 13:0, 17:10
Vòng Eo 56 16+    
10:0, 10:50, 11:30, 12:0, 14:0, 15:0, 15:30, 15:50, 17:50, 19:10, 19:50, 22:0, 23:0, 23:10, 23:50
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
0:0, 8:50, 9:30, 10:20, 11:0, 11:40, 12:30, 13:10, 13:50, 14:40, 15:20, 16:0, 16:50, 17:30, 18:10, 19:0, 19:40, 20:20, 21:10, 21:50, 22:30, 23:20
Lão Vệ Sĩ    
8:40, 9:40, 12:50, 13:30, 15:10, 17:0, 17:20, 21:0, 23:20

Rạp CGV Hùng Vương Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:0, 9:50, 11:0, 12:30, 14:0, 14:50, 17:0, 20:0, 22:40, 23:10
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
10:20, 12:40, 17:50, 20:10
Vòng Eo 56 16+    
9:20, 11:30, 13:30, 15:20, 17:20, 19:10, 21:10
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:30, 9:0, 9:30, 10:0, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 15:0, 15:30, 16:0, 16:30, 17:10, 17:40, 18:40, 19:20, 19:50, 20:50, 21:30, 22:0, 23:0, 23:20, 23:40
Lão Vệ Sĩ    
8:40, 10:30, 12:20, 14:10, 16:10, 18:0, 20:0, 21:50, 23:40

Rạp CGV SC VivoCity

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:0, 9:0, 9:30, 10:50, 11:50, 12:15, 13:45, 16:40, 16:45, 16:50, 17:10, 17:20, 19:50, 20:30, 22:45, 23:25
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:10, 8:40, 9:10, 9:50, 14:0, 14:20, 18:30
Vòng Eo 56 16+    
8:10, 10:0, 10:50, 12:40, 15:10, 19:40, 21:30, 23:30
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:0, 9:50, 10:15, 11:20, 12:0, 12:30, 13:40, 14:15, 14:45, 16:0, 17:0, 19:20, 20:0, 20:45, 21:40, 22:15, 22:20, 23:0, 23:55
Lão Vệ Sĩ    
11:50, 20:15, 22:10, 22:30

Rạp CGV Liberty Citypoint

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:30, 13:30, 16:30, 19:30, 22:30
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
0:0, 0:15, 0:20, 9:50, 13:20, 13:40, 17:40, 17:50
Vòng Eo 56 16+    
9:10, 12:10, 14:10, 15:50, 18:30, 22:10, 22:20
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
0:10, 9:40, 11:10, 12:0, 14:20, 16:10, 16:40, 19:0, 20:30, 21:20, 22:50, 23:40
Lão Vệ Sĩ    
0:55, 9:0, 9:30, 11:20, 11:40, 20:10

CGV Gò Vấp

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:0, 12:0, 14:50, 18:0, 23:0
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
11:50, 18:5, 23:45
Vòng Eo 56 16+    
9:0, 10:10, 11:20, 13:10, 14:0, 15:0, 16:15, 17:0, 17:50, 19:0, 20:10, 20:45, 22:0, 23:50
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:30, 11:45, 12:50, 14:5, 15:10, 17:20, 19:30, 20:50, 21:40, 22:30, 23:20
Lão Vệ Sĩ    
9:15, 15:50, 21:30

CGV Pearl Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
10:30, 13:25, 13:30, 13:35, 16:30, 19:30, 22:30
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
10:50, 21:10, 21:15, 23:30
Vòng Eo 56 16+    
8:40, 9:10, 9:50, 11:0, 11:45, 12:50, 13:0, 13:40, 14:50, 15:30, 16:50, 17:20, 18:45, 19:20, 20:40, 21:20, 22:40, 23:20
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:30, 9:0, 10:45, 11:15, 13:0, 13:30, 15:15, 15:45, 17:30, 18:0, 19:50, 20:20, 22:10, 22:40
Lão Vệ Sĩ    
8:20, 10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 18:30, 20:30, 22:30

Cinebox 212

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:30, 12:35, 19:10
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
15:10, 17:10, 21:45
Vòng Eo 56 16+    
10:25, 12:10, 14:0, 15:50, 17:40, 19:35, 21:30
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
10:30, 11:20, 13:25, 15:25, 17:25, 19:30, 21:35
Ác Mộng    
9:35, 12:10, 14:0, 15:50, 17:40, 19:30, 21:20

Mega GS Cao Thắng

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:0, 14:10, 19:20, 22:10
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
10:55, 17:5, 23:0
Vòng Eo 56 16+    
8:45, 10:40, 11:45, 12:35, 14:30, 15:30, 16:25, 17:25, 18:20, 19:10, 20:15, 21:5, 22:15
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:50, 11:0, 12:0, 13:10, 14:10, 15:20, 16:20, 17:30, 18:30, 19:40, 20:40, 21:50, 22:50
Lão Vệ Sĩ    
8:40, 10:30, 12:20, 13:40, 16:50, 18:40, 20:30
Ác Mộng    
9:5, 13:5, 22:25

Rạp Galaxy Kinh Dương Vương

Tên phim Giờ chiếu
Vòng Eo 56 16+    
11:15, 13:0, 14:45, 16:30, 18:30, 20:15, 22:0

 

lich-chieu-phim-08.jpgLịch phim chiếu các rạp trên toàn quốc ngày 9/4/2016

LỊCH PHIM CHIẾU RẠP NGÀY 9/4/2016 TẠI HẢI PHÒNG:

Lotte Hải Phòng

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?      9:30, 11:30, 13:30, 17:35, 19:35, 21:35
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý      8:40, 11:35, 14:30, 17:25, 20:20
Nhãn Lực Siêu Nhiên      8:45, 15:5, 21:25
Vòng Eo 56 16+      9:20, 11:25, 13:30, 15:35, 17:40, 19:45, 21:50
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông      8:40, 10:55, 13:10, 15:25, 17:40, 19:55, 22:10
Ác Mộng      11:5, 13:5, 17:25, 19:25

Rạp CGV Thùy Dương Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý      8:30, 10:0, 11:30, 13:0, 14:30, 16:0, 17:30, 19:0, 20:30, 22:0, 23:15
Nhãn Lực Siêu Nhiên      10:10, 14:25, 18:45, 21:0
Vòng Eo 56 16+      8:20, 10:20, 12:15, 14:15, 16:20, 18:15, 20:15, 22:15, 23:30
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông      8:5, 8:45, 9:30, 10:15, 11:0, 11:45, 12:30, 13:15, 14:0, 14:45, 15:30, 16:15, 17:0, 17:45, 18:30, 19:15, 20:0, 20:45, 21:30, 22:15, 23:0, 23:45

Nguồn: Tổng hợp

              <div class="title-pre">
                            <a href="/vn/lich-chieu-phim/rap-lotte-hai-phong/" style="color: #DE5B15; ">
                                Lotte Hải Phòng                            </a>
                        </div>
                       <table class="tbl-list" border ="1" width="100%">
                            <tbody><tr>
                                <th>Tên phim</th>
                                <th class="gc">Giờ chiếu</th>
                                
                            </tr>
                                                                
                                    <tr class="bg-blue">
                                        <td>
                                            <a href="/vn/lich-chieu-phim/hai-phong/ngay-09-04-2016/phim-Vợ Ơi    Em Ở Đâu?" title="Vợ Ơi... Em Ở Đâu?"> Vợ Ơi... Em Ở Đâu?</a> &nbsp;                                            <a href="" target="_blank" title="xem phim Vợ Ơi... Em Ở Đâu?"><img title="xem phim Vợ Ơi... Em Ở Đâu?" alt="xem phim Vợ Ơi... Em Ở Đâu?" src="/images/v2014/images/Icon_17-16.png"></a> &nbsp;                                        </td>
                                        <td>
                                             9:30, 11:30, 13:30, 17:35, 19:35, 21:35                                        </td>
                                       
                                    </tr>
                                                                        
                                    <tr>
                                        <td>
                                            <a href="/vn/lich-chieu-phim/hai-phong/ngay-09-04-2016/phim-Batman Đại Chiến Superman  Ánh Sáng Công Lý" title="Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý"> Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý</a> &nbsp;                                            <a href="" target="_blank" title="xem phim Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý"><img title="xem phim Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý" alt="xem phim Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý" src="/images/v2014/images/Icon_17-16.png"></a> &nbsp;                                        </td>
                                        <td>
                                             8:40, 11:35, 14:30, 17:25, 20:20                                        </td>
                                       
                                    </tr>
                                                                        
                                    <tr class="bg-blue">
                                        <td>
                                            <a href="/vn/lich-chieu-phim/hai-phong/ngay-09-04-2016/phim-Nhãn Lực Siêu Nhiên" title="Nhãn Lực Siêu Nhiên"> Nhãn Lực Siêu Nhiên</a> &nbsp;                                            <a href="" target="_blank" title="xem phim Nhãn Lực Siêu Nhiên"><img title="xem phim Nhãn Lực Siêu Nhiên" alt="xem phim Nhãn Lực Siêu Nhiên" src="/images/v2014/images/Icon_17-16.png"></a> &nbsp;                                        </td>
                                        <td>
                                             8:45, 15:5, 21:25                                        </td>
                                       
                                    </tr>
                                                                        
                                    <tr>
                                        <td>
                                            <a href="/vn/lich-chieu-phim/hai-phong/ngay-09-04-2016/phim-Vòng Eo 56
                                                                                                    16+" title="Vòng Eo 56
                                                                                                    16+"> Vòng Eo 56
                                                                                                    16+</a> &nbsp;                                            <a href="" target="_blank" title="xem phim Vòng Eo 56
                                                                                                    16+"><img title="xem phim Vòng Eo 56
                                                                                                    16+" alt="xem phim Vòng Eo 56
                                                                                                    16+" src="/images/v2014/images/Icon_17-16.png"></a> &nbsp;                                        </td>
                                        <td>
                                             9:20, 11:25, 13:30, 15:35, 17:40, 19:45, 21:50                                        </td>
                                       
                                    </tr>
                                                                        
                                    <tr class="bg-blue">
                                        <td>
                                            <a href="/vn/lich-chieu-phim/hai-phong/ngay-09-04-2016/phim-Thợ Săn  Cuộc Chiến Mùa Đông" title="Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông"> Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông</a> &nbsp;                                            <a href="" target="_blank" title="xem phim Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông"><img title="xem phim Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông" alt="xem phim Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông" src="/images/v2014/images/Icon_17-16.png"></a> &nbsp;                                        </td>
                                        <td>
                                             8:40, 10:55, 13:10, 15:25, 17:40, 19:55, 22:10                                        </td>
                                       
                                    </tr>
                                                                        
                                    <tr>
                                        <td>
                                            <a href="/vn/lich-chieu-phim/hai-phong/ngay-09-04-2016/phim-Ác Mộng" title="Ác Mộng"> Ác Mộng</a> &nbsp;                                            <a href="" target="_blank" title="xem phim Ác Mộng"><img title="xem phim Ác Mộng" alt="xem phim Ác Mộng" src="/images/v2014/images/Icon_17-16.png"></a> &nbsp;                                        </td>
                                        <td>
                                             11:5, 13:5, 17:25, 19:25                                        </td>
                                       
                                    </tr>
                                                            </tbody></table>    
                                                <div class="title-pre">
                            <a href="/vn/lich-chieu-phim/rap-cgv-thuy-duong/" style="color: #DE5B15; ">
                                Rạp CGV Thùy Dương Plaza                            </a>
                        </div>
                       <table class="tbl-list" border ="1" width="100%">
                            <tbody><tr>
                                <th>Tên phim</th>
                                <th class="gc">Giờ chiếu</th>
                                
                            </tr>
                                                                
                                    <tr class="bg-blue">
                                        <td>
                                            <a href="/vn/lich-chieu-phim/hai-phong/ngay-09-04-2016/phim-Batman Đại Chiến Superman  Ánh Sáng Công Lý" title="Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý"> Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý</a> &nbsp;                                            <a href="" target="_blank" title="xem phim Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý"><img title="xem phim Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý" alt="xem phim Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý" src="/images/v2014/images/Icon_17-16.png"></a> &nbsp;                                        </td>
                                        <td>
                                             8:30, 10:0, 11:30, 13:0, 14:30, 16:0, 17:30, 19:0, 20:30, 22:0, 23:15                                        </td>
                                       
                                    </tr>
                                                                        
                                    <tr>
                                        <td>
                                            <a href="/vn/lich-chieu-phim/hai-phong/ngay-09-04-2016/phim-Nhãn Lực Siêu Nhiên" title="Nhãn Lực Siêu Nhiên"> Nhãn Lực Siêu Nhiên</a> &nbsp;                                            <a href="" target="_blank" title="xem phim Nhãn Lực Siêu Nhiên"><img title="xem phim Nhãn Lực Siêu Nhiên" alt="xem phim Nhãn Lực Siêu Nhiên" src="/images/v2014/images/Icon_17-16.png"></a> &nbsp;                                        </td>
                                        <td>
                                             10:10, 14:25, 18:45, 21:0                                        </td>
                                       
                                    </tr>
                                                                        
                                    <tr class="bg-blue">
                                        <td>
                                            <a href="/vn/lich-chieu-phim/hai-phong/ngay-09-04-2016/phim-Vòng Eo 56
                                                                                                    16+" title="Vòng Eo 56
                                                                                                    16+"> Vòng Eo 56
                                                                                                    16+</a> &nbsp;                                            <a href="" target="_blank" title="xem phim Vòng Eo 56
                                                                                                    16+"><img title="xem phim Vòng Eo 56
                                                                                                    16+" alt="xem phim Vòng Eo 56
                                                                                                    16+" src="/images/v2014/images/Icon_17-16.png"></a> &nbsp;                                        </td>
                                        <td>
                                             8:20, 10:20, 12:15, 14:15, 16:20, 18:15, 20:15, 22:15, 23:30                                        </td>
                                       
                                    </tr>
                                                                        
                                    <tr>
                                        <td>
                                            <a href="/vn/lich-chieu-phim/hai-phong/ngay-09-04-2016/phim-Thợ Săn  Cuộc Chiến Mùa Đông" title="Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông"> Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông</a> &nbsp;                                            <a href="" target="_blank" title="xem phim Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông"><img title="xem phim Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông" alt="xem phim Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông" src="/images/v2014/images/Icon_17-16.png"></a> &nbsp;                                        </td>
                                        <td>
                                             8:5, 8:45, 9:30, 10:15, 11:0, 11:45, 12:30, 13:15, 14:0, 14:45, 15:30, 16:15, 17:0, 17:45, 18:30, 19:15, 20:0, 20:45, 21:30, 22:15, 23:0, 23:45                                        </td>
                                       
                                    </tr>
                                                            </tbody></table>    
                                   

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký