Lịch phim chiếu các rạp trên toàn quốc ngày 6/4/2016

"Lịch phim chiếu rạp ngày 6/4/2016", xem lịch phim chiếu rạp ngày 6/4/2016 tại các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng để giúp bạn chọn ra được những bộ phim hay và cực HOT trong ngày.

lich-chieu-phim-018.jpgLịch phim chiếu các rạp trên toàn quốc ngày 6/4/2016

LỊCH PHIM CHIẾU RẠP NGÀY 6/4/2016 TẠI HÀ NỘI:

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
13:35, 17:20, 21:5, 23:0
London Thất Thủ    
10:15, 12:0, 13:45, 15:30, 17:15, 19:0, 20:45, 22:30
Kung Fu Panda 3    
11:20, 18:0
Cậu Bé Ma    
10:45, 12:30, 14:15, 16:0, 17:45, 19:30, 21:10
Phi Vụ 999    
10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10, 22:50
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:0, 11:45, 13:30, 15:15, 17:0, 18:45, 21:15, 23:5
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:0, 11:25, 13:0, 14:0, 15:35, 16:35, 18:10, 19:10, 20:30, 21:45, 22:20
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
11:35, 15:20, 19:5, 22:50

Rạp Lotte Cinema Hà Đông

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
9:10, 17:55
Kung Fu Panda 3    
9:5, 13:50, 18:35
Cậu Bé Ma    
11:10, 16:0
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:30, 11:20, 13:15, 15:10, 17:5
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:20, 10:55, 12:20, 13:5, 15:15, 15:40, 18:10, 19:55, 20:25, 21:5
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:55, 11:5, 13:15, 15:25, 17:35, 19:45, 21:55
Vòng Eo 56 16+    
9:0, 11:5, 13:10, 15:15, 17:20, 19:25, 21:30

Rạp CGV MIPEC Tower

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
8:25, 13:40
London Thất Thủ    
9:40, 11:50, 18:15
Kung Fu Panda 3    
13:0, 15:0, 17:10, 21:10
Những Kẻ Trung Kiên    
9:0, 15:45, 23:10
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:0, 10:15, 11:10, 12:0, 13:10, 14:0, 16:5, 17:0, 19:0, 19:30, 20:0, 20:45, 22:0, 22:30, 23:0
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:0, 11:25, 16:15, 17:15, 18:30, 20:20, 22:35

Rạp CGV Hồ Gươm Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
9:50, 14:15, 18:40, 23:0
Mình "Thích" Nhau Đi    
11:50, 16:15, 20:40
Những Kẻ Trung Kiên    
11:25
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:40, 9:40, 10:45, 11:40, 13:45, 14:35, 15:55, 16:45, 17:30, 19:40, 20:25, 21:0, 21:45, 22:40
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:5, 12:0, 14:45, 17:5, 19:30, 22:5

Rạp CGV Vincom Center Bà Triệu

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
8:30
London Thất Thủ    
8:40, 11:30, 15:50
Những Kẻ Trung Kiên    
8:30, 10:55, 13:20
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:30, 10:0, 10:30, 10:45, 11:15, 13:0, 13:35, 13:50, 14:15, 16:0, 16:30, 16:50, 17:15, 18:5, 19:0, 19:30, 19:50, 20:15, 22:0, 22:30, 23:15
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
15:40, 18:0, 20:20, 22:40, 23:10

Rạp CGV IPH Hà Nội

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
8:35, 16:10
Kung Fu Panda 3    
12:25, 18:15
Những Kẻ Trung Kiên    
11:20, 12:30, 15:0, 17:30, 23:0
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:30, 9:25, 9:55, 10:25, 11:15, 12:55, 13:25, 14:25, 15:55, 16:25, 17:25, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:30, 22:0, 22:35
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:0, 10:35, 12:50, 13:50, 15:5, 17:25, 20:15, 22:35

Rạp CGV Aeon Long Biên

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
9:15, 11:35, 17:30, 23:30
London Thất Thủ    
13:30, 19:25, 23:35
Cậu Bé Ma    
9:35, 15:30, 21:30
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:0, 9:35, 10:30, 11:15, 11:55, 12:30, 13:30, 14:10, 14:50, 15:25, 16:30, 17:10, 17:45, 18:20, 19:30, 20:5, 20:40, 21:20, 21:45, 22:30, 23:5
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:10, 11:25, 13:40, 15:55, 18:10, 20:25, 22:40

Rạp CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
8:45, 17:15, 23:25
Kung Fu Panda 3    
14:5, 16:10, 18:30
Những Kẻ Trung Kiên    
16:0, 19:10
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:55, 10:30, 11:0, 11:10, 12:0, 13:30, 14:0, 16:30, 17:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:35, 22:30, 23:0
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:20, 11:35, 13:50, 16:55, 18:20, 20:40, 22:55
Vòng Eo 56 16+    
9:15, 11:15, 19:15, 21:10, 23:15

Rạp Lotte Cinema Landmark

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
12:15, 16:55, 18:45
Cậu Bé Ma    
9:20, 14:5, 21:40
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:10, 9:25, 11:15, 12:0, 14:5, 14:50, 16:0, 17:40, 18:50, 20:30, 20:35
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:30, 11:45, 14:0, 16:15, 18:30, 20:45
Vòng Eo 56 16+    
9:40, 11:35, 13:30, 15:25, 17:20, 19:15, 21:10

Rạp Platinum Cineplex Times City

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0, 21:0
Cậu Bé Ma    
10:30, 14:35, 18:40
Phi Vụ 999    
12:25, 16:30, 20:30
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
10:40, 12:25, 14:10, 15:55, 17:40, 19:25, 21:10
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:50, 10:20, 10:50, 11:20, 12:35, 13:5, 13:35, 14:20, 15:20, 15:50, 16:20, 17:10, 18:5, 18:35, 19:10, 20:0, 20:50, 21:20
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
10:10, 12:15, 14:20, 16:25, 18:30, 20:40

Rạp Platinum Garden Mall

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
10:40, 12:25, 14:10, 15:55, 17:40, 19:25, 21:10
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
10:20, 11:20, 13:5, 14:20, 15:50, 17:20, 18:35, 20:20, 21:20
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
10:30, 12:35, 14:40, 16:45, 18:50, 21:0

 

lich-chieu-phim-01.jpgLịch phim chiếu các rạp trên toàn quốc ngày 6/4/2016

LỊCH PHIM CHIẾU RẠP NGÀY 6/4/2016 TẠI TP.HỒ CHÍ MINH:

Đống Đa

Tên phim Giờ chiếu
Tía Tui Là Cao Thủ    
9:30, 11:10, 16:40, 20:0
Taxi: Em Tên Gì    
10:10, 12:10, 16:10, 18:0, 21:30
Kung Fu Panda 3    
12:50, 14:40, 18:20, 19:40
Cậu Bé Ma    
9:40, 21:50
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:50, 11:50, 13:50, 15:50, 17:50, 19:50, 21:40
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:40, 12:30, 15:20, 18:10, 21:0
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
11:40, 14:0, 21:40

Rạp CGV Parkson Paragon

Tên phim Giờ chiếu
Zootopia: Phi Vụ Động Trời   
18:10, 20:30
Taxi: Em Tên Gì    
11:30, 15:30, 19:30
Cậu Bé Ma    
22:30, 22:50
Mình "Thích" Nhau Đi    
9:50, 12:20, 14:50, 17:10, 19:40, 22:10
Những Kẻ Trung Kiên    
9:0
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 20:0, 21:0, 22:0, 23:0
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
11:20, 13:35, 15:50, 20:20, 22:40
Vòng Eo 56 16+    
9:30, 10:30, 13:30, 14:30, 17:30, 18:30, 21:30, 23:30

Rạp Lotte Cinema Cộng Hòa

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
10:55, 15:5
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
8:30, 10:20, 12:10, 14:0, 15:50, 17:40, 19:30, 21:20
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:40, 10:20, 11:30, 13:10, 14:20, 16:0, 17:10, 18:50, 20:0
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:45, 12:55, 17:5, 19:15, 21:25

Rạp Galaxy Kinh Dương Vương

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
10:15, 16:45
Cậu Bé Ma    
9:0, 18:0
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:45, 11:30, 12:30, 14:15, 16:0, 17:0, 18:45, 19:45, 20:15, 21:30
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
10:0, 10:45, 11:45, 12:45, 13:30, 15:30, 16:15, 18:15, 19:0, 20:30, 21:0, 21:45
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:30, 14:30, 22:0

Rạp CGV Pandora City

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
8:40, 19:0
Cậu Bé Ma    
15:40, 21:0, 23:0
Những Kẻ Trung Kiên    
9:0, 13:15, 17:40
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:20, 21:20, 22:20, 23:20
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
10:50, 14:40, 20:0, 22:10

Rạp CGV Crescent Mall

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
12:50, 15:0, 17:5, 19:10, 21:10, 23:10
Kung Fu Panda 3    
9:40, 13:40, 18:0, 18:40, 22:0
Những Kẻ Trung Kiên    
8:45, 16:10, 16:15
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:50, 9:30, 11:10, 11:50, 12:30, 14:10, 14:50, 15:30, 17:10, 17:50, 18:30, 20:10, 20:50, 21:30, 23:10
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:0, 9:10, 11:20, 11:30, 13:45, 13:50, 19:20, 20:40, 23:0, 23:50
Vòng Eo 56 16+    
9:10, 11:20, 12:0, 13:20, 15:20, 16:10, 17:20, 18:30, 19:20, 20:30, 21:20, 23:20, 23:40

Rạp CGV C.T Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
8:35, 10:50, 12:40, 13:30, 13:40, 15:20, 15:40, 19:0, 19:30, 20:50, 21:30, 22:50, 23:0, 23:30
Những Kẻ Trung Kiên    
9:20, 13:20, 18:0
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:30, 9:30, 9:50, 10:30, 11:20, 12:20, 12:40, 13:20, 14:10, 15:10, 15:30, 16:10, 17:0, 18:0, 18:30, 19:0, 19:50, 20:50, 21:20, 21:50, 22:40, 23:0, 23:40
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:30, 9:0, 9:30, 10:40, 11:10, 11:40, 12:50, 13:50, 15:0, 15:50, 16:0, 17:15, 18:10, 19:20, 20:20, 20:40, 21:25, 22:30, 23:35
Rạp CGV Hùng Vương Plaza
Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
9:50, 18:30
Những Kẻ Trung Kiên    
11:40, 16:10
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:30, 9:0, 10:0, 10:30, 11:30, 12:0, 13:0, 13:30, 14:30, 15:0, 16:0, 16:30, 17:30, 18:0, 19:0, 19:30, 20:30, 21:0, 22:0, 22:30, 23:30, 23:50
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:10, 11:30, 13:40, 15:50, 18:10, 20:20, 22:40
Vòng Eo 56 16+    
8:40, 9:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40, 20:40, 21:40, 22:40, 23:40

Rạp CGV Thảo Điền Pearl

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
16:15, 16:20, 23:10
Kung Fu Panda 3    
8:30, 18:10, 20:20
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:40, 9:10, 9:50, 10:30, 11:40, 12:10, 12:50, 13:30, 14:40, 15:10, 15:50, 16:30, 17:40, 18:50, 19:30, 20:10, 20:40, 21:50, 22:30
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:30, 11:50, 14:10, 16:25, 18:40, 22:20, 23:0, 23:15
Vòng Eo 56 16+    
8:35, 10:30, 12:25, 14:20, 18:20, 21:0, 22:20, 23:40

Rạp CGV SC VivoCity

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
9:0, 10:30, 10:50
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:0, 9:0, 10:0, 10:45, 11:20, 12:0, 13:0, 13:40, 14:15, 15:0, 16:0, 16:40, 17:15, 18:0, 19:0, 19:40, 20:20, 21:0, 21:30, 21:40, 22:0, 22:10, 22:40, 23:15
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:10, 11:0, 13:30, 15:15, 17:45, 19:30, 20:0, 22:50, 23:55
Vòng Eo 56 16+    
9:0, 9:30, 11:30, 13:15, 14:45, 15:45, 16:50, 18:45, 19:30, 20:40, 22:15, 23:55

Lotte Cinema Cantavil

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
8:35, 12:35, 16:35, 21:30
Kung Fu Panda 3    
10:50
Cậu Bé Ma    
10:35, 14:35
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:40, 11:35, 12:50, 13:30, 15:25, 16:45, 17:20, 18:40, 19:15, 20:35, 21:10
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:25, 10:30, 12:20, 13:25, 15:15, 16:20, 18:10, 18:35, 19:15, 21:5
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:40, 10:50, 15:0, 19:10, 21:20

Lotte Cinema Phú Thọ

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
11:10, 15:10
Cậu Bé Ma    
9:10, 13:10, 17:10
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
10:55, 15:10, 19:25
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:0, 11:55, 14:50, 17:45, 18:0, 20:40
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:40, 12:55, 17:10, 19:10, 21:25
Vòng Eo 56 16+    
8:50, 12:30, 14:20, 20:50, 21:25

Galaxy Cinema Quang Trung

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
9:30
Cậu Bé Ma    
9:45
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:25, 11:10, 12:50, 14:30, 16:10, 17:50, 18:30, 19:30, 20:15, 21:45
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:35, 14:20, 17:0, 18:0, 19:45, 20:40
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
10:30, 12:15

CGV Gò Vấp

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
9:20, 11:50, 22:10, 23:55
Kung Fu Panda 3    
12:15, 16:20
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
10:20, 10:50, 11:30, 12:0, 13:20, 13:40, 14:20, 14:50, 16:30, 17:10, 17:40, 19:20, 19:30, 20:15, 20:30, 22:10, 22:20, 23:10, 23:20
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:15, 9:40, 13:50, 14:10, 18:0, 18:15
Vòng Eo 56 16+    
9:0, 9:50, 10:50, 11:40, 12:40, 13:30, 14:30, 15:20, 16:20, 17:10, 18:10, 19:0, 20:0, 20:50, 21:50, 22:40, 23:40

Galaxy Nguyễn Du

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
9:20
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
11:5, 12:50, 14:35, 16:20, 18:5, 19:50, 21:50
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
11:0, 13:40, 16:25, 19:10, 21:35
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:0, 16:5

Rạp Lotte Cinema Diamond

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
12:30, 13:45
Cậu Bé Ma    
10:45, 11:5, 11:15, 14:25, 15:5, 15:15, 15:55, 19:35
Những Kẻ Trung Kiên    
8:50, 9:0, 17:10, 21:10, 21:30
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
8:20, 8:25, 9:0, 10:45, 12:0, 12:10, 12:40, 13:55, 15:5, 15:10, 16:20, 17:15, 17:50, 20:20, 20:50, 21:0, 21:40, 22:0
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:5, 9:20, 12:0, 12:15, 13:0, 14:20, 14:45, 15:35, 15:40, 16:55, 17:0, 18:5, 19:50, 19:55
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:40, 9:0, 10:5, 13:0, 13:10, 14:55, 15:5, 16:50, 17:0, 19:0, 19:5, 19:25, 20:20, 20:45, 21:5, 21:30
Vòng Eo 56 16+    
10:45, 12:45, 14:55, 17:40, 19:40, 21:40

Rạp CGV Liberty Citypoint

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
9:50, 10:10, 12:10
Những Kẻ Trung Kiên    
23:30
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
0:30, 9:30, 10:0, 12:30, 13:0, 13:40, 15:30, 16:0, 16:40, 18:30, 19:0, 21:30, 22:0
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
0:15, 0:55, 14:10, 16:30, 18:50, 21:10, 22:0
Vòng Eo 56 16+    
9:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40, 21:40, 23:40

CGV Pearl Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
13:10
Những Kẻ Trung Kiên    
8:30, 23:20, 23:40
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:40, 9:20, 11:0, 11:40, 14:0, 14:40, 17:0, 17:40, 18:50, 20:0, 20:40, 21:10, 21:50, 23:0
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:0, 11:20, 12:10, 13:40, 14:20, 15:50, 16:30, 18:40, 20:50, 23:10
Vòng Eo 56 16+    
8:50, 9:30, 10:50, 11:30, 12:50, 13:30, 14:50, 15:30, 16:50, 17:30, 18:10, 19:30, 20:10, 21:20, 22:10, 23:20

Cinebox 212

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
17:30
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
12:30, 14:15, 16:0, 17:45, 19:30, 21:45
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
11:25, 14:0, 16:35, 19:10, 21:15
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
11:30, 13:30, 15:30, 19:20, 21:20

Rạp CGV CELADON TÂN PHÚ

Tên phim Giờ chiếu
Những Kẻ Trung Kiên    
11:50, 16:10, 22:40
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:40, 10:50, 13:10, 15:20, 17:50, 20:0, 22:10

Galaxy Nguyễn Trãi

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
11:5, 12:50, 14:35, 16:20, 18:5, 19:50, 21:50
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
10:55, 13:40, 16:25, 19:10, 21:35
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:0

Galaxy Tân Bình

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:0, 10:45, 12:10, 13:15, 15:0, 16:45, 18:25, 20:5, 21:45
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:30, 10:30, 12:45, 13:50, 15:30, 16:30, 18:10, 19:15, 20:45, 21:30
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
11:30, 16:0, 22:0

 

lich-chieu-phim-02.jpgLịch phim chiếu các rạp trên toàn quốc ngày 5/4/2016

LỊCH PHIM CHIẾU RẠP NGÀY 6/4/2016 TẠI HẢI PHÒNG:

Rạp CGV Thùy Dương Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì      8:20, 12:50, 16:25, 16:55
Những Kẻ Trung Kiên      10:20, 22:30
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý      8:5, 8:45, 9:30, 10:30, 11:0, 11:45, 12:30, 13:30, 14:0, 14:45, 15:30, 16:30, 17:0, 17:45, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:45, 21:30, 22:30, 23:0, 23:45
Nhãn Lực Siêu Nhiên      8:40, 8:50, 9:45, 11:0, 11:10, 12:5, 13:15, 13:30, 14:15, 15:30, 17:50, 17:55, 18:25, 20:15, 20:45, 23:5, 23:30
Vòng Eo 56 16+      9:15, 11:15, 13:15

Lotte Hải Phòng

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì      9:25, 13:35, 17:45
Cậu Bé Ma      9:0, 14:0, 19:25
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?      9:50, 11:45, 17:40, 19:40, 21:35
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý      8:50, 11:0, 11:45, 14:40, 16:30, 17:35, 20:35, 21:25
Nhãn Lực Siêu Nhiên      8:40, 11:0, 13:20, 15:40, 18:0, 20:20
Vòng Eo 56 16+      11:30, 13:40, 15:40, 19:50, 21:55

Nguồn: Tổng hợp

Ads Mẹo vàng cho quý ông sinh lý yếu Mẹo giúp tăng cường sức khỏe sinh lý nam

Ads Top 10 đôi giày nam công sở HOT nhất Thu Đông 2016