Lịch phim chiếu các rạp trên toàn quốc ngày 5/4/2016

"Lịch phim chiếu rạp ngày 5/4/2016", xem lịch phim chiếu rạp ngày 5/4/2016 tại các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng để giúp bạn chọn ra được những bộ phim hay và cực HOT trong ngày.

lich-chieu-phim-019.jpgLịch phim chiếu các rạp trên toàn quốc ngày 5/4/2016. Ảnh minh họa

LỊCH PHIM CHIẾU RẠP NGÀY 5/4/2016 TẠI HÀ NỘI:

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
13:35, 17:20, 21:5, 23:0
London Thất Thủ    
10:15, 12:0, 13:45, 15:30, 17:15, 19:0, 20:45, 22:30
Kung Fu Panda 3    
11:20, 18:0
Cậu Bé Ma    
10:45, 12:30, 14:15, 16:0, 17:45, 19:30, 21:10, 23:5
Phi Vụ 999    
10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10, 22:50
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:0, 10:0, 11:45, 13:30, 15:15, 17:0, 18:45, 21:15, 22:40
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:0, 9:45, 10:25, 11:25, 12:20, 13:0, 14:0, 14:55, 15:35, 16:35, 17:30, 18:10, 19:10, 20:5, 20:30, 21:45, 22:20
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
11:35, 15:20, 19:5, 22:50

Rạp Lotte Cinema Hà Đông

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
9:10, 17:55
Kung Fu Panda 3    
9:5, 13:50, 18:35
Cậu Bé Ma    
11:10, 16:0
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:30, 11:20, 13:15, 15:10, 17:5, 19:0, 20:55
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:20, 10:20, 10:55, 12:20, 13:5, 13:15, 15:15, 15:40, 16:10, 18:10, 19:5, 19:55, 20:25, 21:5
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:55, 9:50, 11:5, 13:15, 14:10, 15:25, 17:35, 18:30, 19:45, 20:40, 21:55

Rạp CGV MIPEC Tower

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
8:25, 13:40
London Thất Thủ    
9:40, 11:50, 18:15
Kung Fu Panda 3    
13:0, 15:0, 17:10, 21:10
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:0, 9:30, 10:15, 11:10, 12:0, 13:10, 14:0, 14:55, 16:5, 17:0, 18:0, 19:0, 19:30, 20:0, 20:20, 21:0, 22:0, 22:30, 23:0, 23:20
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:0, 11:25, 16:15, 17:15, 18:30, 20:45, 23:0

Rạp CGV Hồ Gươm Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
8:45, 9:50, 14:10, 18:35, 23:0
Kung Fu Panda 3    
14:45, 20:50, 22:45
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:40, 9:40, 10:35, 11:35, 13:35, 14:30, 15:50, 15:55, 16:30, 17:25, 19:30, 20:25, 21:0, 21:20, 21:35, 22:30
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:0, 11:15, 13:30, 14:30, 15:45, 16:55, 18:0, 19:20, 20:15, 22:35, 23:20

Rạp CGV Vincom Center Bà Triệu

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
8:30
London Thất Thủ    
8:50, 11:30
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:30, 10:0, 10:30, 11:0, 11:20, 13:0, 13:35, 14:0, 14:20, 16:0, 16:30, 17:0, 19:0, 19:30, 20:0, 21:50, 22:0, 22:30, 23:0
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
15:40, 18:0, 20:20, 22:40

Rạp CGV IPH Hà Nội

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
8:35, 15:50, 23:20
Kung Fu Panda 3    
8:35, 12:25, 17:10, 17:50
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:30, 9:25, 9:55, 10:30, 11:15, 12:55, 13:25, 14:0, 14:25, 15:55, 16:25, 17:25, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:30, 22:0, 22:35
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:50, 9:55, 11:5, 12:20, 13:30, 14:45, 17:10, 17:55, 19:35, 20:15, 22:5, 22:35

Rạp CGV Aeon Long Biên

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
9:15, 11:35, 16:55, 17:30, 23:30
London Thất Thủ    
9:0, 13:30, 18:50, 19:25, 23:35
Cậu Bé Ma    
9:35, 15:30, 21:30
Tuyên Ngôn Độc Thân    
9:45, 14:30
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:0, 9:35, 10:0, 10:30, 11:15, 11:55, 12:30, 13:0, 13:30, 14:10, 14:50, 15:25, 15:55, 16:30, 17:10, 17:45, 18:20, 19:0, 19:30, 20:5, 20:40, 21:0, 21:20, 21:45, 22:0, 22:30, 23:5
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:10, 11:25, 13:40, 15:55, 18:10, 19:10, 20:25, 21:25, 22:40

Rạp CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
8:50, 8:55, 15:5, 15:10, 23:25
Kung Fu Panda 3    
11:15, 11:20, 14:5, 16:10, 18:30
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:55, 10:35, 10:40, 11:0, 11:5, 11:10, 12:0, 13:35, 13:40, 14:5, 14:10, 16:35, 16:40, 17:5, 17:10, 19:0, 19:5, 19:35, 19:40, 20:5, 20:10, 20:30, 21:35, 21:55, 22:0, 22:35, 22:40, 23:5, 23:10
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:20, 11:35, 13:50, 16:55, 18:20, 20:40, 22:55

Rạp Lotte Cinema Landmark

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
11:15, 13:40, 15:20, 17:10, 17:30
Cậu Bé Ma    
9:20, 14:5, 21:40
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:10, 9:40, 11:15, 12:0, 12:30, 13:20, 14:50, 15:20, 16:0, 17:40, 18:10, 18:20, 18:50, 20:30, 21:0, 21:10
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:0, 9:30, 11:45, 13:5, 14:0, 16:15, 18:30, 19:0, 20:45, 21:15

Rạp Platinum Cineplex Times City

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0, 21:0
Cậu Bé Ma    
10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:25, 20:20
Phi Vụ 999    
11:10, 13:30, 16:0, 18:15, 20:30
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
10:40, 12:25, 14:10, 15:55, 17:40, 19:25, 21:10
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:50, 10:20, 10:50, 11:20, 12:35, 13:5, 13:35, 14:20, 15:20, 15:50, 16:20, 17:10, 18:5, 18:35, 19:10, 20:0, 20:50, 21:20
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
10:10, 12:15, 14:20, 16:25, 18:30, 20:40

Rạp Platinum Vincom Royal City

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0, 21:0
Cậu Bé Ma    
11:10, 12:55, 14:40, 16:30, 18:25, 20:15
Phi Vụ 999    
10:10, 12:20, 14:25, 16:30, 18:35, 20:40
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
10:40, 12:25, 14:10, 15:55, 17:40, 19:25, 21:10
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:50, 10:20, 10:50, 12:35, 13:5, 13:35, 15:20, 15:50, 16:20, 18:5, 18:35, 19:10, 20:50, 21:20
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
10:10, 12:15, 14:20, 16:25, 18:30, 20:40

Trung Tâm Văn Hóa Kim Đồng

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3   
8:50, 10:30, 12:10, 16:30, 18:10, 19:50
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
10:0, 12:35, 13:55, 15:25, 18:0, 20:35, 21:25
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:20, 10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20, 22:20

Rạp Platinum Garden Mall

Tên phim Giờ chiếu
Cậu Bé Ma    
10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 18:10, 20:0
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
10:40, 12:25, 14:10, 15:55, 17:40, 19:25, 21:10
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
10:20, 11:20, 13:5, 14:20, 15:50, 17:20, 18:35, 20:20, 21:20
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
10:30, 12:35, 14:40, 16:45, 18:50, 21:0

 

lich-chieu-phim-018.jpgLịch phim chiếu các rạp trên toàn quốc ngày 5/4/2016

LỊCH PHIM CHIẾU RẠP NGÀY 5/4/2016 TẠI TP.HỒ CHÍ MINH:

Đống Đa

Tên phim Giờ chiếu
Tía Tui Là Cao Thủ    
9:30, 11:10, 16:40, 20:0
Taxi: Em Tên Gì    
9:40, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30
Kung Fu Panda 3    
10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 19:40, 21:30
Cậu Bé Ma    
12:50, 14:40, 18:20, 21:40
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:50, 11:50, 13:50, 15:50, 17:50, 19:0, 19:50, 21:40
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:40, 12:30, 15:20, 18:10, 21:0
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:50, 12:10, 14:30, 16:50, 21:20

BHD Star Cineplex ICON 68

Tên phim Giờ chiếu
Kẻ Trộm Mộ: Huyền Thoại Trở Lại    
12:0, 18:30
Vua Bài III Phát Tài Phát Lộc    
9:50, 16:15, 20:50
Kung Fu Panda 3    
9:50, 13:35, 15:30, 19:15, 21:10
Tuyên Ngôn Độc Thân    
9:20, 11:30, 13:10, 16:35, 19:10, 21:40
Gái Già Lắm Chiêu 16+    
11:50, 14:20, 15:40, 19:20
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:20, 11:15, 15:20, 17:15, 18:5, 21:15
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:20, 12:10, 13:40, 15:0, 17:50, 18:45, 20:40
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:15, 11:30, 13:40, 15:50, 20:0, 22:10
Ám Ảnh 16+    
10:0, 13:50, 17:30, 21:15

Rạp CGV Parkson Paragon

Tên phim Giờ chiếu
Zootopia: Phi Vụ Động Trời    
10:20, 14:20, 18:10
Taxi: Em Tên Gì    
9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 23:30
Cậu Bé Ma    
22:50
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 20:0, 21:0, 22:0, 23:0
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
11:20, 13:40, 15:50, 20:20, 22:40

Rạp CGV Thảo Điền Pearl

Tên phim Giờ chiếu
Zootopia: Phi Vụ Động Trời    
11:0, 14:10, 16:20, 16:25
Taxi: Em Tên Gì    
8:30, 15:20, 23:10, 23:25, 23:35
Kung Fu Panda 3    
9:0, 12:10, 14:20, 16:25, 17:20, 19:20
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:40, 9:10, 9:50, 10:30, 11:40, 12:10, 12:50, 13:30, 14:40, 15:10, 15:50, 16:30, 17:40, 18:50, 19:30, 20:10, 20:25, 21:0, 21:50, 22:30
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:30, 9:40, 11:50, 12:0, 14:10, 18:40, 20:40, 21:20, 23:0

Lotte Cinema Nam Sài Gòn

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
8:45, 9:30, 16:40, 21:30
Kung Fu Panda 3    
15:15, 15:35, 21:15
Ngày Tình Yêu    
9:25, 13:15, 17:15
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
8:30, 10:20, 12:15, 14:10, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 19:40, 20:0, 21:50
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:0, 9:40, 11:0, 11:30, 12:35, 13:10, 13:50, 14:15, 15:30, 16:5, 16:45, 18:30, 20:40, 21:20
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:10, 11:30, 11:55, 14:25, 18:30, 21:0

Galaxy Tân Bình

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
11:45, 14:15
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:15, 10:55, 12:10, 13:35, 15:20, 17:0, 18:40, 20:20, 21:20, 22:0
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:25, 10:25, 12:5, 13:5, 13:50, 14:45, 15:45, 16:30, 17:25, 18:30, 19:10, 20:5, 21:10
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
10:10, 16:0, 21:50

Rạp CGV CELADON TÂN PHÚ

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
11:40, 15:40, 18:50, 19:40, 23:20
Cậu Bé Ma    
9:40, 13:40, 17:40, 21:40, 23:40
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:30, 9:10, 9:50, 10:40, 11:30, 12:10, 12:50, 13:50, 14:30, 15:20, 16:0, 16:50, 17:30, 18:20, 19:0, 19:50, 20:30, 21:20, 22:0, 22:50, 23:30
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:30, 10:0, 10:50, 13:10, 14:20, 15:30, 17:50, 20:10, 21:0, 22:30

Rạp Lotte Cinema Cộng Hòa

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
11:0, 15:10, 21:30
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:0, 9:50, 10:50, 11:40, 12:40, 13:30, 14:30, 15:20, 16:20, 17:10, 18:10, 19:0, 20:0, 20:50, 21:50
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:40, 10:20, 11:30, 13:10, 14:20, 16:0, 17:20, 18:50, 20:10
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:20, 8:50, 10:30, 12:40, 13:0, 14:50, 17:0, 17:10, 19:10, 19:20, 21:20

Rạp Galaxy Kinh Dương Vương

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
10:15, 12:0, 14:0, 16:30, 18:15
Cậu Bé Ma    
9:0, 13:15, 17:45, 22:0
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:45, 11:15, 13:0, 14:45, 15:45, 17:0, 18:30, 19:30, 20:15, 21:30
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
10:45, 11:45, 13:30, 16:15, 19:0, 20:30, 21:45
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:30, 14:30, 16:0, 20:0, 22:0

Rạp CGV Pandora City

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
11:30, 13:30, 14:40, 19:30, 20:40, 22:40, 23:50
Cậu Bé Ma    
9:0, 12:30, 16:40, 19:50, 21:50
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:50, 9:40, 10:20, 11:0, 11:50, 12:40, 13:20, 14:0, 14:50, 15:40, 16:20, 17:0, 17:50, 18:40, 19:20, 20:0, 20:45, 21:40, 22:20, 23:0, 23:30
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:20, 11:40, 13:10, 15:20, 17:40, 19:0, 21:10

Rạp CGV Crescent Mall

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
8:40, 9:50, 10:40, 16:40, 23:40
Kung Fu Panda 3    
9:40, 10:0, 14:0, 17:0, 18:20, 22:20
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:50, 9:30, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:30, 14:10, 14:50, 15:30, 17:10, 17:50, 18:30, 19:20, 20:0, 20:10, 20:50, 21:30, 22:0, 22:30, 23:5, 23:10, 23:15, 23:50
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:0, 9:40, 10:0, 10:20, 11:20, 11:40, 12:50, 13:40, 14:40, 15:10, 16:0, 16:40, 17:30, 18:20, 18:55, 19:50, 20:40, 21:0, 21:10, 22:10, 23:0, 23:20, 23:30

Rạp CGV C.T Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
8:35, 10:50, 12:40, 13:40, 15:0, 15:40, 17:10, 19:30, 21:20, 21:30, 22:30, 23:0, 23:20, 23:30
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:30, 9:30, 10:30, 11:20, 12:20, 13:20, 14:10, 15:10, 16:10, 17:0, 18:0, 19:0, 19:50, 20:50, 21:50, 22:40, 23:40
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:30, 9:30, 10:40, 11:40, 12:50, 13:50, 15:0, 16:0, 17:15, 18:10, 19:20, 20:20, 20:40, 21:25, 21:30, 22:30, 22:40, 23:35, 23:40

Rạp CGV Hùng Vương Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
9:50, 18:30
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:0, 8:30, 9:0, 10:0, 10:30, 11:0, 11:30, 12:0, 13:0, 13:10, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 16:0, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 22:0, 22:30, 23:0, 23:30, 23:50
Nhãn Lực Siêu Nhiên   
8:0, 9:10, 10:20, 11:30, 12:30, 13:40, 14:40, 15:50, 17:0, 18:10, 19:10, 20:20, 21:30, 22:10, 22:40, 23:40

Rạp CGV SC VivoCity

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
8:30, 8:45, 10:30
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:0, 9:0, 10:0, 10:45, 11:20, 12:0, 12:30, 13:0, 13:40, 14:20, 15:0, 15:30, 16:0, 16:40, 17:20, 18:0, 19:0, 19:40, 20:20, 21:0, 21:30, 22:0, 22:40, 23:15
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:10, 8:20, 9:10, 11:10, 13:30, 15:40, 17:0, 18:30, 20:0, 20:45, 22:15, 23:55

Rạp CGV Thủ Đức

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
9:10, 12:40, 14:50, 17:0, 19:10, 22:40, 22:50
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:0, 10:0, 10:30, 11:10, 12:0, 13:0, 13:30, 14:10, 15:0, 16:0, 16:30, 17:10, 18:0, 19:0, 19:30, 20:10, 21:0, 21:30, 22:0, 22:30, 23:10
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:10, 10:20, 11:30, 13:50, 14:40, 16:10, 20:30, 21:10, 23:30

Lotte Cinema Cantavil

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
8:50, 12:50, 14:35, 16:50, 18:50, 21:0
Kung Fu Panda 3    
11:20, 15:20, 16:15, 21:20
Cậu Bé Ma    
10:50, 11:0, 14:50, 16:35, 20:50
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
8:55, 9:5, 9:55, 10:50, 11:50, 12:10, 12:45, 13:0, 13:45, 14:40, 15:40, 16:15, 16:35, 17:35, 18:30, 18:35, 19:30, 20:20, 20:25, 21:25
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:40, 9:40, 10:30, 11:20, 11:35, 12:35, 13:25, 14:30, 15:30, 15:55, 16:20, 17:25, 18:25, 19:15, 20:20, 20:30, 21:20, 22:10
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:30, 10:0, 10:40, 12:50, 14:5, 15:0, 17:10, 18:10, 19:20, 20:50, 21:30

Lotte Cinema Phú Thọ

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
10:40, 10:50, 11:10, 14:40, 14:50, 15:10
Cậu Bé Ma    
8:40, 8:50, 9:10, 10:25, 12:40, 12:50, 13:10, 14:15, 16:50, 17:10, 18:5, 19:35, 21:5, 21:25, 21:35, 21:55
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
8:30, 9:10, 10:55, 12:20, 13:5, 13:15, 15:10, 16:10, 18:0, 19:25, 19:55, 20:0, 21:50
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:0, 10:25, 10:30, 11:55, 12:25, 14:50, 15:10, 16:40, 17:45, 18:45, 18:55, 19:0, 20:40
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:40, 12:55, 14:45, 17:10, 18:50, 19:10, 21:25

Galaxy Cinema Quang Trung

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
10:0, 11:30, 15:0, 17:30
Cậu Bé Ma    
13:15, 15:35, 17:20, 21:15
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:10, 10:50, 11:50, 12:30, 14:10, 15:50, 16:45, 18:25, 19:5, 20:5, 21:45
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:0, 9:45, 10:30, 11:40, 12:30, 13:15, 14:30, 15:10, 16:0, 17:15, 18:45, 19:15, 20:0, 20:45, 21:30
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:30, 13:35, 17:0, 19:0

CGV Gò Vấp

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
8:55, 10:15, 14:50, 19:0, 22:5, 22:10
Kung Fu Panda 3    
12:15, 16:20, 20:15
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:20, 9:50, 10:50, 11:30, 12:10, 13:40, 14:20, 15:0, 16:30, 17:10, 19:20, 20:0, 20:10, 22:10, 22:15, 23:0, 23:10
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:15, 12:40, 16:45, 17:50, 20:0, 20:50, 22:10, 23:0, 23:10

CGV Pearl Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
10:10, 23:30, 23:40
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:40, 9:20, 10:0, 10:50, 11:40, 12:20, 13:0, 13:50, 14:40, 15:20, 16:0, 16:50, 17:40, 18:20, 19:0, 19:50, 20:40, 21:20, 22:0, 22:50
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:10, 11:20, 12:10, 12:50, 13:30, 14:20, 15:40, 16:30, 17:50, 18:40, 20:0, 20:50, 21:30, 22:10, 23:10

Galaxy Nguyễn Du

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
21:40
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:0, 11:5, 12:50, 14:35, 16:25, 18:10, 19:55, 21:40
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:55, 10:45, 13:30, 15:20, 16:15, 19:0, 21:40
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:0, 11:35, 18:0

Galaxy Nguyễn Trãi

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
13:35, 21:45
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:0, 11:5, 12:50, 14:35, 16:25, 18:10, 19:55, 21:40
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:55, 10:45, 13:30, 15:20, 16:15, 19:0, 21:40
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:0, 11:35, 18:0

Rạp Lotte Cinema Diamond

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
12:30, 13:45
Cậu Bé Ma    
10:45, 11:5, 11:15, 14:25, 15:5, 15:15, 15:55, 19:35
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
8:20, 8:25, 9:0, 10:45, 12:0, 12:10, 12:40, 13:55, 15:10, 16:20, 17:15, 17:50, 20:20, 20:50, 21:0, 22:0
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:5, 9:20, 12:0, 12:15, 13:0, 14:20, 14:45, 15:35, 15:40, 16:55, 17:0, 18:5, 19:50, 19:55
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:40, 10:5, 13:0, 13:10, 14:55, 17:0, 19:5, 19:25, 20:20, 21:30

Rạp CGV Liberty Citypoint

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
8:45, 12:10
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
0:30, 9:30, 10:0, 10:40, 12:30, 13:0, 13:40, 15:30, 16:0, 16:40, 18:30, 19:0, 19:40, 21:30, 22:0, 22:40
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
0:55, 9:35, 9:40, 14:10, 16:30, 18:50, 21:10

Mega GS Cao Thắng

Tên phim Giờ chiếu
Cậu Bé Ma    
9:15, 10:50, 12:55, 14:40, 19:20, 23:5
Tuyên Ngôn Độc Thân    
11:10, 15:20, 16:35, 21:5
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:0, 17:25, 23:0
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:10, 10:0, 12:0, 12:50, 14:50, 15:40, 16:30, 17:40, 18:40, 19:30, 20:30, 21:30
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:50, 10:55, 13:0, 15:5, 17:20, 18:30, 20:40, 22:20

 

lich-chieu-phim-02.jpgLịch phim chiếu các rạp trên toàn quốc ngày 5/4/2016

LỊCH PHIM CHIẾU RẠP NGÀY 5/4/2016 TẠI HẢI PHÒNG:

Rạp CGV Thùy Dương Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
9:15, 13:10, 16:25, 17:15, 23:55
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:5, 8:45, 9:30, 10:15, 11:0, 11:45, 12:30, 13:15, 14:0, 14:45, 15:30, 16:15, 17:0, 17:45, 18:30, 19:15, 20:0, 20:45, 21:30, 22:0, 22:15, 22:30, 23:0, 23:45
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:0, 9:45, 10:55, 11:15, 12:5, 13:30, 14:15, 15:15, 15:45, 17:30, 18:0, 18:25, 19:45, 20:45, 21:40, 21:45, 23:5, 23:55

Lotte Hải Phòng

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
9:10, 9:25, 13:30, 13:35, 17:40, 19:40, 19:45
Cậu Bé Ma    
8:55, 9:0, 13:45, 13:50, 14:0, 15:50, 17:45, 17:50, 19:15
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
8:55, 9:35, 10:50, 10:55, 11:30, 13:25, 18:15, 18:35, 18:45, 20:10, 20:30, 20:45, 21:50, 22:5
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:50, 10:55, 11:0, 11:15, 11:45, 12:45, 12:55, 14:40, 15:20, 15:40, 15:50, 16:5, 16:20, 17:35, 19:50, 20:35, 21:15, 21:25
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:40, 11:0, 13:20, 15:40, 18:0, 20:20

Nguồn: Tổng hợp

Ads Mẹo vàng cho quý ông sinh lý yếu Mẹo giúp tăng cường sức khỏe sinh lý nam

Ads Top 10 đôi giày nam công sở HOT nhất Thu Đông 2016