Lịch phim chiếu các rạp trên toàn quốc ngày 16/4/2016

"Lịch phim chiếu rạp ngày 16/4/2016", xem lịch phim chiếu rạp ngày 16/4/2016 tại các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng để giúp bạn chọn ra được những bộ phim hay và cực HOT trong ngày.

lich-chieu-phim-027.jpg

Lịch phim chiếu các rạp trên toàn quốc ngày 16/4/2016

LỊCH PHIM CHIẾU RẠP NGÀY 16/4/2016 TẠI HÀ NỘI:

Rạp CGV Hồ Gươm Plaza

Tên phim Giờ chiếu
The Himalayas    
8:25, 12:50, 22:55
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:35, 23:10
Vòng Eo 56 16+    
10:50, 15:15, 17:10, 19:5, 21:0
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:50, 11:10, 13:30, 15:50, 18:10, 20:30, 21:10, 22:50
Lão Vệ Sĩ    
9:5, 13:10, 19:30, 23:40
Cậu Bé Rừng Xanh    
23:30
Bệnh Viện Ma 16+    
11:0, 15:10, 17:20, 21:30
Căn Hầm    
11:35, 13:55, 16:10, 18:30, 20:50

Rạp CGV IPH Hà Nội

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
8:0, 10:35, 12:45, 15:50
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:10, 8:30, 11:15, 11:40, 14:20
Vòng Eo 56 16+    
8:0, 8:25, 10:30, 14:55, 19:15, 23:35
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:25, 8:30, 10:50, 13:15, 14:50, 14:55, 15:0, 15:45, 17:20, 17:25, 18:15, 20:40, 22:10, 22:30, 23:0
Lão Vệ Sĩ    
8:20, 8:25, 17:20, 17:25, 21:45, 23:45
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:0, 10:10, 10:25, 12:20, 12:45, 14:30, 15:35, 16:45, 19:0, 19:30, 20:35, 21:20, 22:50
Bệnh Viện Ma 16+    
8:15, 12:35, 17:0, 21:20
Căn Hầm    
8:35, 10:55, 13:20, 14:50, 17:55, 20:15, 22:40

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
17:20
Cậu Bé Ma    
11:0, 14:30, 18:0, 21:30
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
10:0, 13:30, 17:30, 20:45, 22:30
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
11:25, 14:0, 16:35, 19:10, 22:20
Vòng Eo 56 16+    
9:15, 12:0, 15:40, 18:15, 19:20, 21:45, 23:0
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:25, 11:20, 13:15, 15:10, 17:5, 19:0, 20:55, 21:45, 22:50
Ác Mộng    
12:45, 16:15, 19:45
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:15, 10:0, 11:0, 11:50, 12:50, 13:40, 14:40, 15:30, 16:25, 17:20, 19:10, 20:0, 21:0, 22:45
Bệnh Viện Ma 16+    
11:45, 13:40, 15:35, 17:0, 19:10, 21:5, 23:0
Căn Hầm    
11:40, 15:10, 18:55
Tội Phạm    
10:5, 13:45, 17:25, 21:5, 23:10

Rạp CGV Aeon Long Biên

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
10:25, 12:55, 14:15, 16:10, 17:0
Vòng Eo 56 16+    
8:20, 8:45, 10:35, 10:40, 12:25, 12:35, 14:15, 14:30, 16:10, 16:25, 18:5, 18:20, 20:0, 20:15, 21:55, 22:10, 23:50
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:50, 11:10, 13:30, 15:50, 18:15, 20:35, 23:0
Lão Vệ Sĩ    
8:30, 12:20, 18:5
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:35, 8:55, 9:0, 9:30, 10:40, 11:5, 11:10, 11:40, 12:15, 12:45, 13:15, 13:20, 13:50, 14:55, 15:25, 15:30, 16:35, 17:5, 17:35, 17:40, 18:10, 19:15, 19:45, 19:50, 21:0, 21:25, 21:45, 22:0, 22:30, 23:10, 23:35
Bệnh Viện Ma 16+    
8:35, 10:45, 14:55, 19:0, 21:10, 23:20, 23:45
Căn Hầm    
8:30, 10:50, 13:10, 15:30, 17:50, 20:10, 22:30

Tháng 8

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
10:45, 16:10, 19:50
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
11:10, 14:0
Vòng Eo 56 16+    
12:30, 14:20, 16:50, 18:40, 20:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:40, 13:40, 17:0, 19:10, 21:20
Ác Mộng    
9:0, 18:0, 21:40
Cậu Bé Rừng Xanh    
10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0
Bệnh Viện Ma 16+    
11:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:40

Rạp Lotte Cinema Hà Đông

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
11:10, 18:5
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
15:10
Vòng Eo 56 16+    
8:50, 10:50, 12:50, 15:0, 17:5, 19:10, 21:15
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:55, 9:50, 11:5, 13:15, 14:5, 15:25, 17:35, 18:20, 19:45, 21:55
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:10, 11:15, 13:20, 15:20, 17:30, 21:40
Bệnh Viện Ma 16+    
9:25, 11:30, 13:35, 15:40, 17:45, 19:50, 21:55
Căn Hầm    
9:0, 10:55, 12:55, 14:55, 16:55, 18:55, 20:55

Rạp Lotte Cinema Landmark

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
15:0
Vòng Eo 56 16+    
9:0, 11:0, 13:0, 17:40, 19:40, 21:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:25, 11:30, 13:35, 15:40, 17:45, 19:50, 21:55
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:20, 11:25, 13:30, 17:40, 18:20, 19:45, 21:50
Bệnh Viện Ma 16+    
10:0, 12:5, 14:10, 16:15, 20:25

Rạp CGV MIPEC Tower

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:25, 10:55, 14:0
Vòng Eo 56 16+    
9:0, 11:0, 13:0, 17:30, 19:35, 23:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:50, 10:45, 11:55, 13:10, 15:5, 17:0, 19:25, 20:55, 22:20, 23:5
Lão Vệ Sĩ    
14:20, 16:25, 21:50, 23:55
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:5, 10:15, 11:15, 13:30, 14:35, 16:50, 19:5, 20:15, 22:30, 23:35
Bệnh Viện Ma 16+    
9:40, 11:30, 13:45, 15:35, 17:50, 20:10, 23:20
Căn Hầm    
8:20, 16:0, 18:30, 20:45

Rạp CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
16:10
Vòng Eo 56 16+    
7:55, 12:5, 12:20, 17:15, 18:45, 23:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:5, 9:40, 10:20, 11:55, 14:10, 16:25, 18:40, 19:5, 20:55, 21:25, 23:15
Lão Vệ Sĩ    
8:0
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:25, 10:5, 10:15, 12:25, 12:50, 14:30, 14:40, 16:55, 19:5, 20:45, 21:20, 23:15, 23:35
Bệnh Viện Ma 16+    
7:55, 8:0, 10:0, 10:5, 14:0, 14:25, 16:35, 18:50, 21:30, 23:0, 23:40
Căn Hầm    
12:35, 14:50, 17:5, 21:30, 23:40

Rạp Platinum Cineplex Times City

Tên phim Giờ chiếu
Vòng Eo 56 16+    
10:20, 12:15, 14:10, 16:0, 17:50, 19:40, 21:30
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
10:10, 12:20, 14:25, 16:30, 18:35, 20:40
Lão Vệ Sĩ    
11:10, 14:50, 18:25
Ác Mộng    
11:20, 15:5, 19:0
Cậu Bé Rừng Xanh    
11:0, 12:30, 13:0, 15:0, 16:30, 17:0, 19:0, 20:30, 21:0
Bệnh Viện Ma 16+    
9:50, 11:45, 13:10, 13:40, 15:35, 17:0, 17:30, 19:25, 20:50, 21:20
Căn Hầm    
10:50, 12:45, 14:40, 16:35, 18:30, 20:25
Tội Phạm    
10:40, 12:50, 14:55, 17:0, 19:5, 21:10

Rạp Platinum Vincom Royal City

Tên phim Giờ chiếu
Vòng Eo 56 16+    
11:20, 15:10, 19:0
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
10:10, 12:20, 14:25, 16:30, 18:35, 20:40
Lão Vệ Sĩ    
11:10, 14:50, 18:25
Ác Mộng    
13:15, 17:5, 20:50
Cậu Bé Rừng Xanh    
11:0, 12:30, 13:0, 15:0, 16:30, 17:0, 19:0, 20:30, 21:0
Bệnh Viện Ma 16+    
9:50, 11:45, 13:40, 15:35, 17:30, 19:25, 21:20
Căn Hầm    
10:50, 12:45, 14:40, 16:35, 18:30, 20:20
Tội Phạm    
10:40, 12:50, 14:55, 17:0, 19:5, 21:10

Rạp Platinum Garden Mall

Tên phim Giờ chiếu
Vòng Eo 56 16+    
10:40, 14:45, 18:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
12:35, 16:35, 20:30
Ác Mộng    
11:10, 15:10, 19:5
Cậu Bé Rừng Xanh    
10:50, 12:50, 14:50, 16:50, 18:50, 20:50
Bệnh Viện Ma 16+    
11:0, 12:55, 14:50, 16:45, 18:40, 20:40
Căn Hầm    
13:10, 17:5, 21:0
Tội Phạm    
10:30, 12:40, 14:50, 17:0, 19:5, 21:10

Trung Tâm Văn Hóa Kim Đồng

Tên phim Giờ chiếu
Vòng Eo 56 16+    
8:30, 16:10, 22:0

Rạp CGV Vincom Center Bà Triệu

Tên phim Giờ chiếu
Vòng Eo 56 16+    
8:20, 10:45, 12:40, 16:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:15, 9:0, 10:25, 12:45, 15:5, 17:30, 19:50, 22:10, 23:40
Lão Vệ Sĩ    
8:30, 10:0, 14:40, 22:50
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:30, 10:15, 11:20, 11:45, 11:50, 12:0, 12:25, 13:25, 14:35, 15:0, 15:40, 16:10, 16:15, 16:50, 17:50, 18:20, 18:25, 19:0, 20:0, 20:30, 20:35, 20:40, 21:15, 22:15, 22:20, 22:40, 22:45, 23:30
Bệnh Viện Ma 16+    
8:45, 10:50, 13:0, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40, 23:50
Căn Hầm    
8:30, 10:15, 12:35, 14:50, 17:15, 18:40, 21:0, 23:20

 

lich-chieu-phim-017.jpg

Lịch phim chiếu các rạp trên toàn quốc ngày 16/4/2016

LỊCH PHIM CHIẾU RẠP NGÀY 16/4/2016 TẠI TP.HỒ CHÍ MINH:

Rạp CGV Parkson Paragon

Tên phim Giờ chiếu
Zootopia: Phi Vụ Động Trời    
8:55, 12:0
The Himalayas    
10:30, 13:0, 15:20, 17:40, 20:10, 22:30
Vòng Eo 56 16+    
9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 23:30
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:20, 11:40, 14:0, 16:20, 18:30, 20:50, 23:10
Lão Vệ Sĩ    
13:10, 21:0, 23:0, 23:15
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:10, 11:20, 12:20, 13:40, 14:30, 16:0, 18:10, 19:0, 21:10, 22:40, 23:20
Bệnh Viện Ma 16+    
11:0, 15:0, 17:0, 19:10, 21:20, 23:25
Căn Hầm    
9:40, 14:10, 16:30, 18:40, 21:0

Lotte Cinema Nam Sài Gòn

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
8:20
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
16:30
Vòng Eo 56 16+    
9:20, 11:20, 13:30, 15:20, 17:50, 19:0, 21:0, 22:0
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:0, 11:10, 15:30, 19:50, 21:15
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:40, 11:50, 14:0, 16:10, 20:30
Bệnh Viện Ma 16+    
8:50, 10:40, 12:30, 13:20, 14:40, 15:40, 16:40, 17:10, 18:40, 19:30, 20:40
Căn Hầm    
11:20, 17:40, 21:30
Tội Phạm    
9:10, 13:20

Galaxy Tân Bình

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
10:45, 13:45
Vòng Eo 56 16+    
9:0, 11:30, 16:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:30, 14:15, 20:0, 22:0
Lão Vệ Sĩ    
15:30
Cậu Bé Rừng Xanh   
11:45, 16:20
Bệnh Viện Ma 16+    
9:50, 11:0, 12:30, 13:20, 14:20, 15:10, 16:10, 17:0, 18:0, 18:50, 19:30, 20:25, 21:20, 22:15
Tội Phạm    
12:15

Rạp Galaxy Kinh Dương Vương

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
10:45, 14:45, 18:15
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
10:0
Vòng Eo 56 16+    
9:30, 11:30, 13:30, 14:30, 16:15, 20:15
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
11:45, 13:45, 15:45, 19:45, 21:45
Lão Vệ Sĩ    
9:45, 12:45, 18:0
Ác Mộng    
9:0, 22:0
Cậu Bé Rừng Xanh    
16:30, 18:30
Bệnh Viện Ma 16+    
9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 15:30, 16:0, 17:0, 17:30, 18:0, 19:0, 19:30, 20:0, 21:0, 21:30, 22:0

Galaxy Cinema Quang Trung

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
11:50, 13:30, 19:0, 21:45
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
13:50, 21:15
Vòng Eo 56 16+    
9:45, 12:45, 14:30, 15:35, 16:30, 18:15, 20:0, 22:0
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
10:45, 13:35, 15:15, 17:15, 19:15, 20:40
Lão Vệ Sĩ    
17:20
Ác Mộng    
10:5, 16:15
Cậu Bé Rừng Xanh    
15:0, 17:0, 21:0
Bệnh Viện Ma 16+    
9:0, 9:25, 10:25, 11:15, 12:0, 12:15, 13:5, 14:5, 14:55, 15:55, 16:45, 17:45, 18:35, 19:35, 20:25, 21:25, 22:15, 22:40, 23:0
Tội Phạm    
11:35, 18:0

Rạp CGV CELADON TÂN PHÚ

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
23:10
Vòng Eo 56 16+    
8:30, 10:10, 14:30, 18:50, 23:50
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:10, 11:10, 12:10, 13:50, 16:30, 18:20, 20:50, 21:0, 23:10, 23:20
Lão Vệ Sĩ    
8:15, 14:20, 18:40, 23:0
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:40, 23:20
Bệnh Viện Ma 16+    
8:20, 9:20, 10:30, 11:30, 12:40, 13:40, 14:50, 15:50, 17:0, 18:0, 19:10, 20:10, 21:20, 22:20, 23:30
Căn Hầm    
9:40, 12:0, 16:20, 20:40, 20:50

Rạp Lotte Cinema Cộng Hòa

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:50
Vòng Eo 56 16+    
9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
11:35, 13:50, 16:0, 18:10, 20:20
Cậu Bé Rừng Xanh    
10:30, 14:30, 18:30
Bệnh Viện Ma 16+    
8:30, 9:40, 11:0, 11:40, 12:30, 13:40, 15:0, 15:40, 16:30, 17:0, 17:40, 19:0, 19:40, 20:30, 21:40
Căn Hầm    
8:20, 9:0, 12:40, 13:0, 21:0, 21:10
Tội Phạm    
10:20, 14:40, 16:50, 19:0

Rạp Lotte Cinema Diamond

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
15:50
Vòng Eo 56 16+    
11:35, 16:15, 18:45
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:20, 13:35, 20:45
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:10, 13:10
Bệnh Viện Ma 16+    
10:0, 12:0, 14:0, 15:10, 17:10, 20:15, 21:10

Rạp CGV Pandora City

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
22:10, 22:40
Vòng Eo 56 16+    
8:50, 10:50, 11:0, 12:50, 14:50, 15:20, 16:50, 18:50, 20:50, 21:50, 22:50
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:0, 11:15, 13:40, 13:45, 16:0, 18:20, 20:30, 22:45, 23:0
Lão Vệ Sĩ    
11:30, 15:50, 22:10, 23:45
Cậu Bé Rừng Xanh    
22:40, 23:40
Bệnh Viện Ma 16+    
8:10, 8:50, 9:20, 9:30, 10:10, 10:50, 11:20, 11:30, 12:10, 12:50, 13:20, 13:30, 14:10, 14:50, 15:30, 16:10, 16:50, 17:30, 18:10, 18:50, 19:30, 20:10, 20:50, 21:30, 22:10, 22:50, 23:30
Căn Hầm    
8:30, 9:15, 13:0, 13:30, 17:20, 17:50, 19:40, 20:0

Rạp CGV Crescent Mall

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:40
Vòng Eo 56 16+    
9:10, 11:10, 13:5, 17:30, 21:45, 23:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:0, 11:20, 13:40, 15:0, 16:0, 18:20, 19:25, 20:40, 23:5
Lão Vệ Sĩ    
13:45, 18:0
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:30, 11:40, 12:40, 13:50, 14:50, 16:0, 17:0, 18:10, 19:10, 20:20, 21:20, 22:30, 23:30
Bệnh Viện Ma 16+    
8:45, 10:50, 13:0, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40, 23:50
Căn Hầm    
9:15, 11:30, 15:40, 20:0, 22:20

Rạp CGV C.T Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:50
Vòng Eo 56 16+    
8:10, 8:30, 9:0, 9:40, 10:10, 12:0, 13:10, 13:40, 14:20, 17:30, 17:40, 21:40, 21:50
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:20, 8:30, 12:0, 12:10, 14:0, 14:40, 15:10, 16:10, 20:20, 20:30, 22:40, 22:50
Lão Vệ Sĩ    
10:0, 10:20, 14:10, 14:20, 18:20, 18:30
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:30, 9:30, 10:40, 11:40, 12:50, 13:50, 15:0, 16:0, 17:10, 18:10, 19:20, 20:20, 21:30, 22:30, 23:40
Bệnh Viện Ma 16+    
8:40, 10:0, 10:50, 13:0, 15:10, 16:20, 17:20, 19:30, 20:50, 21:40, 23:0, 23:50
Căn Hầm    
8:0, 11:0, 12:10, 15:20, 16:10, 18:30, 19:30, 23:50

Rạp CGV Hùng Vương Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
7:40
Vòng Eo 56 16+    
9:20, 11:20, 13:15, 15:10
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:10, 10:0, 10:20, 12:40, 14:50, 17:0, 19:10, 21:20, 23:10, 23:30
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:0, 9:0, 11:10, 12:20, 13:20, 13:50, 14:30, 15:30, 16:40, 17:40, 18:50, 19:50, 21:0, 21:50, 22:0, 23:55
Bệnh Viện Ma 16+    
7:45, 10:20, 11:0, 12:0, 14:10, 15:20, 18:40, 21:45, 23:50
Căn Hầm    
8:40, 13:10, 17:30, 19:40

Rạp CGV Liberty Citypoint

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
15:0
Vòng Eo 56 16+    
8:50, 14:0, 14:20, 18:20
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
0:10, 9:30, 9:40, 12:40, 16:0, 18:10, 18:30, 20:30
Lão Vệ Sĩ    
0:40, 0:45, 10:45, 16:20
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:20, 11:30, 11:50, 12:0, 13:40, 14:10, 15:50, 16:20, 18:0, 20:10, 20:50, 22:20, 22:45, 23:0
Bệnh Viện Ma 16+    
9:40, 9:45, 11:45, 11:50, 12:10, 20:15, 22:30
Căn Hầm    
18:10, 20:30, 22:30

Lotte Cinema Cantavil

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
10:45
Vòng Eo 56 16+    
9:10, 11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10, 21:10
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:40, 11:55, 14:10, 16:25, 18:40, 20:55
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:55, 10:0, 10:40, 11:0, 12:5, 13:5, 14:10, 14:50, 15:10, 16:15, 17:15, 18:20, 19:0, 19:20, 20:25, 21:25
Bệnh Viện Ma 16+    
8:40, 9:0, 10:10, 11:5, 12:15, 13:10, 13:40, 14:20, 15:15, 15:45, 15:55, 16:25, 17:20, 17:50, 18:0, 18:30, 19:25, 19:55, 20:5, 20:35, 21:5, 21:30, 22:0
Căn Hầm    
8:35, 12:45, 16:55
Tội Phạm    
8:30, 13:40, 21:5

Lotte Cinema Phú Thọ

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:0
Vòng Eo 56 16+    
13:50, 17:45, 21:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:40, 14:0, 14:10, 18:20, 18:40
Cậu Bé Rừng Xanh    
11:50, 15:45, 19:40
Bệnh Viện Ma 16+    
9:20, 11:20, 11:55, 13:20, 15:20, 16:15, 17:20, 19:20, 20:35, 21:20

Mega GS Cao Thắng

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:10, 16:20
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:50, 12:50
Vòng Eo 56 16+    
11:40, 16:40, 20:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:40, 12:0, 14:10, 15:40, 18:30, 19:50, 22:10
Lão Vệ Sĩ    
11:5, 14:55
Ác Mộng    
13:45
Cậu Bé Rừng Xanh    
11:50, 16:0, 19:10, 20:20, 23:20
Bệnh Viện Ma 16+    
9:0, 11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 18:0, 19:0, 20:0, 21:0, 22:0, 23:0
Tội Phạm   
11:25, 13:35, 15:45, 17:45, 22:35

Galaxy Nguyễn Du

Tên phim Giờ chiếu
Vòng Eo 56 16+    
8:55, 15:50, 21:35, 21:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
11:35, 17:40, 17:45
Cậu Bé Rừng Xanh    
15:55, 18:0, 22:0
Bệnh Viện Ma 16+    
9:35, 10:35, 12:30, 14:25, 16:20, 18:15, 19:40, 20:10, 22:0, 23:20

Galaxy Nguyễn Trãi

Tên phim Giờ chiếu
Vòng Eo 56 16+    
8:55, 15:50, 21:35
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
11:35, 17:40
Cậu Bé Rừng Xanh    
11:45, 13:50, 18:0, 22:0
Bệnh Viện Ma 16+    
9:35, 10:35, 12:30, 14:25, 16:20, 18:15, 19:40, 20:10, 22:0, 23:20

Đống Đa

Tên phim Giờ chiếu
Vòng Eo 56 16+    
9:40, 11:20, 13:0, 14:40, 16:30, 20:10, 21:50
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:50, 12:10, 14:30, 16:50, 19:10, 21:30
Ác Mộng    
12:10, 16:10, 18:0
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:20, 19:30, 21:30
Bệnh Viện Ma 16+    
9:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:50, 19:40, 20:50, 21:40

Rạp CGV Thảo Điền Pearl

Tên phim Giờ chiếu
Vòng Eo 56 16+    
8:5, 8:40, 10:35, 18:50, 18:55, 23:50
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:0, 11:30, 13:30, 20:10, 22:30
Lão Vệ Sĩ    
12:35, 16:50, 23:10
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:0, 8:40, 9:50, 10:0, 10:50, 11:20, 12:0, 12:10, 13:0, 14:10, 14:20, 15:10, 15:50, 16:20, 16:30, 17:20, 18:0, 19:0, 19:30, 21:10, 21:40, 23:20
Bệnh Viện Ma 16+    
8:20, 9:20, 14:35, 16:10, 16:45, 18:20, 20:30, 20:35, 22:40, 22:45
Căn Hầm    
8:20, 10:10, 10:15, 13:50, 18:20, 20:50

Rạp CGV SC VivoCity

Tên phim Giờ chiếu
Vòng Eo 56 16+    
8:0, 11:40, 16:0, 20:15
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:10, 9:20, 9:25, 10:45, 12:10, 15:0, 18:0, 19:10, 22:15
Lão Vệ Sĩ    
7:10, 9:0, 13:15, 23:55
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:0, 9:10, 10:0, 10:30, 11:0, 11:20, 12:40, 13:30, 14:30, 14:50, 15:20, 15:40, 16:40, 17:0, 17:30, 17:50, 18:50, 20:0, 21:0, 21:30, 22:10, 23:10, 23:40
Bệnh Viện Ma 16+    
8:45, 13:0, 17:15, 19:40
Căn Hầm    
11:35, 13:45, 21:30, 23:45

Rạp CGV Thủ Đức

Tên phim Giờ chiếu
Vòng Eo 56 16+    
8:30, 16:0, 18:0
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:30, 12:0, 14:20, 16:40, 19:0, 21:20, 23:40
Cậu Bé Rừng Xanh    
10:30, 14:50, 20:30, 23:30
Bệnh Viện Ma 16+    
8:40, 9:50, 10:50, 12:0, 13:0, 14:10, 15:10, 16:20, 17:20, 18:30, 19:30, 20:40, 21:40, 22:50, 23:50
Căn Hầm    
9:0, 11:20, 13:40, 20:0, 22:20

BHD Star Cineplex ICON 68

Tên phim Giờ chiếu
Vòng Eo 56 16+    
11:20, 15:10, 17:10, 21:50
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
11:10, 15:30, 17:30, 19:50
Lão Vệ Sĩ    
9:30, 13:15
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:0, 10:0, 12:5, 13:10, 14:10, 15:20, 16:20, 19:35, 20:40, 21:50
Bệnh Viện Ma 16+    
9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:25, 18:25, 19:30, 20:30, 21:35, 22:30
Căn Hầm    
9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 19:45, 21:45, 22:45
Tội Phạm    
9:0, 13:20, 17:40, 22:0

CGV Gò Vấp

Tên phim Giờ chiếu
Vòng Eo 56 16+    
8:30, 8:40, 8:45, 8:50, 9:0, 9:30, 11:20, 13:0, 13:5, 13:10, 13:15, 15:0, 15:10, 16:50, 17:0, 17:40, 18:50, 19:0, 20:30, 20:50, 22:50, 23:30, 23:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:30, 9:10, 9:20, 10:0, 10:40, 10:50, 11:10, 12:50, 13:0, 13:20, 15:0, 15:10, 15:30, 17:10, 17:20, 17:40, 19:20, 19:30, 19:50, 21:40
Lão Vệ Sĩ    
8:0, 8:40, 8:50, 15:40, 16:20, 21:45
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:40, 9:50, 11:50, 12:0, 12:40, 17:0, 22:20, 22:30, 23:20
Bệnh Viện Ma 16+    
9:0, 9:20, 11:0, 11:10, 13:30, 13:40, 14:50, 18:40, 19:30, 19:45, 20:40, 20:45, 21:30, 22:40, 22:50
Căn Hầm    
11:20, 15:30, 23:50

CGV Pearl Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Vòng Eo 56 16+    
8:0, 8:20, 9:30, 9:50, 13:50, 14:0, 18:10, 23:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:50, 11:15, 13:40, 16:0, 18:15, 18:20, 20:40, 20:45, 23:0
Lão Vệ Sĩ    
8:0, 10:20, 14:40, 23:10, 23:50
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:0, 11:10, 13:20, 15:30, 17:45, 19:50, 21:50, 22:0
Bệnh Viện Ma 16+    
8:40, 10:50, 13:0, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40, 23:45
Căn Hầm    
11:45, 15:50, 20:10, 22:30

Cinebox 212

Tên phim Giờ chiếu
Vòng Eo 56 16+    
11:40, 12:30, 14:20, 18:0, 19:50
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
10:0, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30
Ác Mộng    
10:40, 16:10, 21:40
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30
Bệnh Viện Ma 16+    
9:40, 12:0, 13:55, 15:50, 17:45, 19:40, 21:35

 

lich-chieu-phim-06.jpg

Lịch phim chiếu các rạp trên toàn quốc ngày 16/4/2016

LỊCH PHIM CHIẾU RẠP NGÀY 16/4/2016 TẠI HÀ NỘI:

Lotte Hải Phòng

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:45, 13:5, 13:50, 13:55, 17:55, 21:35, 22:0, 22:15
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
17:40, 17:45
Vòng Eo 56 16+    
9:15, 9:30, 9:45, 11:15, 11:35, 11:45, 13:40, 15:30, 15:45, 16:0, 17:30, 17:50, 19:30, 19:55, 20:15, 22:0, 22:15
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông   
8:40, 8:45, 10:55, 11:0, 13:10, 13:15, 15:25, 15:30, 20:35, 20:40
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:0, 9:10, 11:10, 11:20, 17:40, 17:50, 22:0, 22:10
Bệnh Viện Ma 16+    
8:55, 11:5, 13:15, 15:25, 17:35, 19:45, 21:55
Căn Hầm    
11:40, 15:45, 19:50

Rạp CGV Thùy Dương Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
12:10, 23:0
Vòng Eo 56 16+    
8:10, 10:15, 12:5, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 22:0, 23:55
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:5, 10:0, 10:20, 12:40, 14:20, 16:40, 17:0, 19:0, 19:15, 21:30, 23:10, 23:45
Lão Vệ Sĩ    
8:15, 12:20, 15:0, 21:15
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:30, 9:0, 9:50, 10:30, 11:15, 12:0, 12:45, 13:30, 14:15, 15:0, 15:45, 16:30, 17:15, 18:0, 18:45, 19:30, 20:15, 21:0, 21:45, 22:30, 23:15, 23:55
Bệnh Viện Ma 16+    
8:15, 10:10, 15:10, 17:20, 19:25, 21:40
Căn Hầm    
8:20, 9:10, 11:25, 13:45, 16:5, 18:25, 20:45, 23:50

Nguồn: Tổng hợp

Ads Mẹo vàng cho quý ông sinh lý yếu Mẹo giúp tăng cường sức khỏe sinh lý nam

Ads Top 10 đôi giày nam công sở HOT nhất Thu Đông 2016