Lịch phim chiếu các rạp trên toàn quốc ngày 14/4/2016

"Lịch phim chiếu rạp ngày 14/4/2016", xem lịch phim chiếu rạp ngày 14/4/2016 tại các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng để giúp bạn chọn ra được những bộ phim hay và cực HOT trong ngày.

lich-chieu-phim-028.jpg

Lịch phim chiếu các rạp trên toàn quốc ngày 14/4/2016

LỊCH PHIM CHIẾU RẠP NGÀY 14/4/2016 TẠI HÀ NỘI:

Rạp CGV Hồ Gươm Plaza

Tên phim Giờ chiếu
The Himalayas    
12:45, 12:55, 17:5, 17:20, 23:20, 23:40
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:20, 9:25, 11:0, 11:10, 15:55, 16:0, 20:55, 21:0
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
10:40, 11:25, 14:55, 15:35, 22:35, 22:40
Vòng Eo 56 16+    
8:55, 10:50, 10:55, 14:15, 14:25, 15:10, 15:20, 18:15, 18:25, 19:30, 19:50, 21:25, 21:45
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:15, 8:45, 10:30, 11:0, 12:45, 13:15, 15:10, 15:30, 16:10, 17:35, 17:45, 19:55, 20:0, 20:15, 20:25, 22:15, 22:20, 22:50, 22:55
Lão Vệ Sĩ    
8:45, 9:35, 12:15, 12:20, 12:55, 13:40, 16:15, 16:25, 18:55, 19:0, 23:50

Rạp CGV MIPEC Tower

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
8:30, 11:0, 13:5, 13:25, 15:10, 15:30, 23:30
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:10, 9:20, 10:35, 12:20, 12:25, 14:45, 15:55, 17:25, 22:10, 22:45
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:0, 11:5, 17:35, 19:20
Vòng Eo 56 16+    
8:5, 9:35, 12:55, 13:40, 15:40, 17:10, 17:15, 17:40, 19:10, 21:40, 23:25, 23:50
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:0, 9:50, 10:0, 11:25, 13:30, 14:15, 14:30, 16:5, 19:0, 20:5, 20:45, 21:25, 22:0, 23:0, 23:10
Lão Vệ Sĩ    
9:5, 10:50, 11:35, 12:10, 13:15, 15:20, 21:10, 21:25, 22:45, 23:15, 23:40
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:0, 11:5, 13:50, 16:40, 18:30, 19:55, 20:45, 22:30, 23:15

Rạp CGV Vincom Center Bà Triệu

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
8:50
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
10:45, 13:45, 16:45, 19:45, 22:45
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:30, 23:30
Vòng Eo 56 16+    
8:30, 9:40, 11:5, 15:5
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:35, 9:0, 10:15, 10:55, 11:15, 12:35, 13:15, 13:35, 14:55, 15:35, 15:55, 17:15, 17:55, 18:15, 19:35, 20:15, 20:30, 21:55, 22:35, 22:50
Lão Vệ Sĩ    
9:5, 13:5
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:30, 10:40, 12:50, 15:0, 17:10, 19:20, 21:30, 23:40

Rạp CGV IPH Hà Nội

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
8:10, 9:15, 10:10, 11:20, 13:25, 14:15, 15:30, 16:15
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:0, 9:55, 11:0, 13:0, 16:10
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:25, 10:0, 11:45, 12:15, 14:5, 14:30, 18:40, 18:45
Vòng Eo 56 16+    
8:5, 9:0, 10:0, 11:5, 11:55, 13:10, 13:50, 15:15, 15:45, 17:20, 17:45, 19:30, 19:45, 21:30, 21:45, 23:30, 23:45
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:0, 8:30, 8:45, 9:35, 10:20, 10:55, 11:0, 12:0, 12:35, 13:15, 13:20, 14:20, 15:35, 15:45, 16:40, 16:45, 17:55, 18:10, 19:0, 19:45, 20:15, 21:20, 21:25, 22:5, 22:35, 22:40, 23:5, 23:40
Lão Vệ Sĩ    
10:5, 11:5, 12:10, 13:15, 14:15, 16:30, 16:45, 17:35, 21:0
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:5, 10:20, 12:35, 14:55, 17:10, 19:30, 20:35, 21:45, 22:20, 22:50

Rạp CGV Aeon Long Biên

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
8:35, 11:5, 12:20, 15:10
Kung Fu Panda 3    
10:10, 10:30, 14:20, 16:15, 16:30
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:50, 9:25, 10:40, 11:10, 13:35, 14:5, 16:30, 17:0, 19:25, 19:55, 22:25, 22:55
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:30, 9:0, 12:5, 12:25, 18:10, 18:25
Vòng Eo 56 16+    
8:25, 9:5, 10:20, 11:0, 11:45, 12:20, 13:0, 13:45, 14:20, 15:0, 15:40, 16:20, 16:55, 17:35, 18:15, 18:20, 19:0, 20:15, 20:20, 21:0, 21:35, 22:15, 22:20, 23:5, 23:30
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:30, 8:55, 9:0, 9:30, 9:40, 10:30, 10:45, 11:10, 11:15, 11:45, 11:55, 12:45, 13:0, 13:25, 13:30, 14:0, 14:10, 15:0, 15:15, 15:40, 15:45, 16:15, 16:25, 17:15, 17:30, 17:55, 18:0, 18:30, 18:40, 19:30, 19:45, 20:10, 20:15, 20:45, 20:55, 21:45, 22:0, 22:25, 22:30, 23:5, 23:10
Lão Vệ Sĩ    
8:40, 9:20, 10:40, 11:20, 12:45, 13:15, 14:50, 15:15, 16:55, 17:15, 18:55, 20:55, 21:20, 22:55, 23:20
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:30, 10:40, 11:10, 12:50, 15:0, 15:25, 17:5, 19:10, 21:20, 21:55, 23:25

Rạp CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
11:30, 12:10, 13:20, 14:10, 22:40, 23:35
Kung Fu Panda 3    
8:55, 18:40, 19:5
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:10, 10:45, 11:5, 15:40, 16:5, 20:40, 22:20, 22:25
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:45, 9:15, 10:10, 11:45, 18:0, 18:15
Vòng Eo 56 16+    
9:0, 9:40, 13:0, 13:30, 15:0, 15:25, 17:0, 17:20, 21:15, 21:30
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:50, 9:5, 11:5, 11:30, 13:25, 15:10, 15:20, 15:45, 17:25, 17:45, 18:5, 18:25, 19:0, 20:5, 22:25, 23:10
Lão Vệ Sĩ    
8:20, 9:40, 12:20, 14:0, 16:0, 20:15, 20:30
Cậu Bé Rừng Xanh    
13:0, 13:55, 14:5, 16:10, 16:15, 18:30, 19:20, 23:0, 23:30

Rạp Lotte Cinema Landmark

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
9:40, 12:0, 15:50
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:50, 12:35, 15:20, 18:5, 20:50
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:40, 13:30, 14:10, 16:25, 17:40, 18:40, 21:50
Vòng Eo 56 16+    
9:20, 11:20, 13:20, 15:20, 17:20, 19:20, 21:20, 21:25
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
10:0, 11:55, 12:15, 14:30, 16:45, 19:0, 20:55, 21:15
Ác Mộng    
10:0, 11:30, 13:50, 15:40, 17:40, 19:40, 19:50, 21:40
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:55, 12:5, 14:15, 18:35, 20:45

Rạp Lotte Cinema Hà Đông

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
13:10, 21:10
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:20, 10:0, 11:55, 13:20, 13:50, 15:45, 17:20, 17:40, 19:35, 21:15, 21:30
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:50, 11:45, 14:40, 17:35, 20:30
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:55, 9:30, 11:5, 13:15, 13:45, 15:25, 17:35, 18:0, 19:45, 21:55
Vòng Eo 56 16+    
9:10, 11:15, 13:20, 15:25, 17:0, 17:30, 19:35, 21:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:0, 9:50, 11:5, 12:0, 13:15, 14:5, 15:25, 16:10, 17:35, 18:20, 19:45, 20:30, 21:55
Ác Mộng    
11:15, 15:15, 19:5, 19:15
Cậu Bé Rừng Xanh    
11:15, 15:15

Tháng 8

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
18:0, 19:40, 21:20
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
11:20, 14:0, 20:40
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:20, 11:40, 13:40, 16:40, 18:40, 21:30
Vòng Eo 56 16+    
9:0, 10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 18:10, 20:0, 21:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30
Ác Mộng    
9:40, 15:40, 17:40, 19:40

Rạp Platinum Cineplex Times City

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
10:20, 12:5, 13:50, 15:35, 17:20
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
11:30, 14:20, 17:10, 20:0
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
11:20, 15:45, 20:10
Vòng Eo 56 16+    
10:10, 12:0, 13:50, 15:40, 17:30, 19:20, 21:10
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
10:0, 11:0, 12:10, 13:10, 14:15, 15:15, 16:20, 17:20, 18:25, 19:25, 20:30, 21:30
Lão Vệ Sĩ    
10:50, 12:35, 14:20, 16:5, 17:50, 19:35, 21:20
Ác Mộng    
9:50, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:0, 20:50
Cậu Bé Rừng Xanh    
11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0, 21:0

Rạp Platinum Vincom Royal City

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
10:20, 12:10, 13:50, 15:35, 17:20
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
10:40, 14:35, 18:30
Vòng Eo 56 16+    
10:10, 12:0, 13:50, 15:40, 17:30, 19:20, 21:10
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
10:0, 11:0, 12:10, 13:10, 14:15, 15:15, 16:20, 17:20, 18:25, 19:25, 20:30, 21:30
Lão Vệ Sĩ    
10:50, 13:0, 15:5, 17:10, 19:15, 21:20
Ác Mộng    
9:50, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:0, 20:50
Cậu Bé Rừng Xanh    
10:45, 12:45, 14:45, 16:45, 18:45, 20:45

Rạp Platinum Garden Mall

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
12:45, 21:0
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
11:10, 14:15, 17:20, 20:30
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
10:30, 14:40, 18:45
Vòng Eo 56 16+    
11:0, 13:0, 15:0, 16:50, 20:50
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
10:40, 12:50, 14:55, 17:0, 19:5, 21:10
Ác Mộng    
10:20, 12:10, 14:0, 15:50, 17:40, 21:30
Cậu Bé Rừng Xanh    
10:45, 14:40, 16:45

 

lich-chieu-phim-028.jpg

Lịch phim chiếu các rạp trên toàn quốc ngày 14/4/2016

LỊCH PHIM CHIẾU RẠP NGÀY 14/4/2016 TẠI TP.HỒ CHÍ MINH:

Đống Đa

Tên phim Giờ chiếu
Tía Tui Là Cao Thủ    
10:10, 14:0, 18:10, 20:0
Kung Fu Panda 3    
14:10, 18:0
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
11:40, 13:30, 15:30, 17:20
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:40, 12:30
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
11:50, 15:50, 21:40
Vòng Eo 56 16+    
9:40, 11:20, 13:0, 14:40, 16:30, 17:30, 18:20, 21:50
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:50, 12:10, 15:20, 19:30, 21:40
Ác Mộng    
10:0, 16:10
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:50, 12:0, 14:20, 16:30, 18:40, 19:50, 21:20

BHD Star Quang Trung

Tên phim Giờ chiếu
Vua Bài III Phát Tài Phát Lộc    
17:20
Gái Già Lắm Chiêu 16+    
11:30, 15:20, 17:15, 19:25
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
13:25, 17:15
Vòng Eo 56 16+    
9:35, 10:10, 11:45, 12:15, 13:10, 13:45, 15:45, 16:30, 17:45, 19:35, 21:50
Ám Ảnh 16+    
9:20, 15:35
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:10, 10:0, 11:25, 13:5, 13:40, 14:30, 15:55, 16:40, 18:10, 19:0, 21:20, 22:40
Lão Vệ Sĩ    
9:15, 11:15, 15:15, 21:45
Ác Mộng    
9:30, 11:10
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:0, 11:10, 12:20, 13:20, 14:20, 15:35, 17:45, 18:35, 19:10, 19:55, 20:25, 21:20, 22:5

Rạp CGV Parkson Paragon

Tên phim Giờ chiếu
Zootopia: Phi Vụ Động Trời    
9:45, 12:0, 18:20, 20:30
The Himalayas    
9:40, 12:10, 14:35, 17:0, 19:40, 22:0
Taxi: Em Tên Gì    
8:40, 14:20, 16:20, 22:40
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
10:30
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
13:40, 16:0
Vòng Eo 56 16+    
9:20, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 23:30
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:30, 11:50, 14:10, 16:30, 18:50, 21:0, 23:25
Lão Vệ Sĩ    
9:0, 18:10, 22:40
Cậu Bé Rừng Xanh    
11:0, 12:20, 13:20, 14:30, 15:40, 16:40, 17:50, 20:0, 21:10, 22:10, 23:20

Rạp CGV Hùng Vương Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
10:30, 14:10, 21:20, 23:20
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:0, 9:50, 11:0, 14:0, 14:50, 17:0, 20:0, 22:50, 23:10
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
12:40, 14:50, 17:10, 21:10
Vòng Eo 56 16+    
9:20, 11:30, 13:30, 15:20, 17:20, 19:10
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:30, 9:0, 9:30, 10:0, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 15:0, 15:30, 16:0, 16:30, 17:10, 17:40, 18:40, 19:20, 19:50, 20:50, 21:30, 22:0, 23:0, 23:30, 23:40
Lão Vệ Sĩ    
8:40, 12:20, 16:10, 18:0, 19:30
Cậu Bé Rừng Xanh    
19:30

Rạp CGV Thảo Điền Pearl

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
8:0, 8:20, 16:0, 16:20, 22:10, 22:30
Kung Fu Panda 3    
9:20
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:30, 13:30, 16:30
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
12:35, 14:50, 23:30
Vòng Eo 56 16+    
10:40, 12:10, 12:30, 14:5, 14:25, 18:5, 18:20, 23:50
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:40, 9:10, 11:0, 11:30, 13:20, 13:50, 15:40, 16:10, 18:30, 19:0, 20:50, 23:10
Lão Vệ Sĩ    
8:40, 17:10, 21:30
Cậu Bé Rừng Xanh    
10:0, 11:20, 12:30, 14:40, 16:50, 18:0, 19:10, 20:10, 21:20, 22:10, 22:30, 23:35

CGV Pearl Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
9:0, 15:0
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:30, 11:20, 12:50, 13:10, 14:20, 15:50, 16:10, 17:20, 18:50, 19:10, 20:20
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:30, 8:40, 16:50, 17:10, 21:20
Vòng Eo 56 16+    
8:0, 8:40, 8:50, 11:0, 13:0, 17:0, 21:50, 22:10, 23:10, 23:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:20, 8:50, 9:20, 9:30, 10:40, 10:45, 11:10, 11:40, 11:50, 13:5, 13:30, 14:0, 14:15, 15:20, 15:50, 16:20, 16:35, 17:45, 18:10, 18:40, 18:50, 20:0, 20:30, 21:0, 21:5, 22:20, 22:50, 23:20
Lão Vệ Sĩ    
10:50, 12:50, 13:10, 14:50, 15:10, 19:0
Cậu Bé Rừng Xanh    
12:0, 14:10, 16:15, 18:30, 20:45, 23:0, 23:45

BHD Star Cineplex 3/2

Tên phim Giờ chiếu
Gái Già Lắm Chiêu 16+    
14:10
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
16:55
Vòng Eo 56 16+    
8:30, 10:30, 12:30, 13:0, 14:30, 14:55, 15:55, 16:30, 18:30, 20:30, 22:35
Ám Ảnh 16+    
9:5
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:55, 11:5, 13:15, 15:30, 17:40, 19:50, 22:0
Ác Mộng    
8:50, 10:50, 17:5
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:50, 10:50, 12:0, 12:45, 14:55, 17:55, 19:5, 21:5, 21:15

Lotte Cinema Nam Sài Gòn

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
8:50, 12:35, 14:30, 14:40, 16:25, 18:20, 18:30, 21:50, 22:10
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:30, 12:20, 17:30, 20:30
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:30, 9:0, 12:40, 14:55, 16:50, 19:10
Vòng Eo 56 16+    
8:45, 9:0, 9:30, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 12:15, 12:40, 13:10, 13:30, 14:0, 15:0, 15:30, 15:45, 16:30, 17:30, 18:40, 19:15, 19:30, 20:10, 20:20, 21:0, 21:30, 21:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:40, 10:35, 12:0, 13:5, 14:20, 15:10, 15:25, 16:40, 19:0, 20:30, 21:20
Ác Mộng    
8:40, 9:10, 12:50, 14:50, 16:50, 17:45, 20:40
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:50, 13:10, 17:30, 19:40, 21:10, 21:40

Galaxy Tân Bình

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:0, 12:45, 18:5
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
12:25, 15:15
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
10:45
Vòng Eo 56 16+    
9:55, 11:40, 13:25, 15:10, 16:55, 18:40, 20:15
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:30, 11:30, 13:35, 15:35, 17:35, 19:45, 21:45
Lão Vệ Sĩ    
10:25, 14:25, 22:0
Ác Mộng    
16:25
Cậu Bé Rừng Xanh    
17:0

Rạp Lotte Cinema Cộng Hòa

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
8:30, 10:20, 12:10, 12:40, 14:0, 15:50, 16:50, 17:40, 18:50, 19:30, 21:20
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:40, 11:30, 14:20, 17:10, 20:0
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:20, 16:30, 20:40
Vòng Eo 56 16+    
9:0, 9:20, 10:0, 11:0, 11:20, 11:30, 12:0, 13:0, 13:20, 13:30, 14:0, 15:0, 15:20, 15:30, 16:0, 17:0, 17:20, 17:30, 18:0, 19:0, 19:20, 19:30, 20:0, 21:0, 21:30, 22:0
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:55, 10:20, 11:5, 11:30, 13:15, 13:40, 14:40, 15:25, 15:50, 17:35, 18:10, 18:50, 19:45, 20:20, 20:50, 21:10, 21:55
Ác Mộng    
10:30, 14:30, 18:40
Cậu Bé Rừng Xanh    
11:20, 15:20, 21:20

Rạp Lotte Cinema Diamond

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
8:50, 9:10, 9:20
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:0, 14:35, 15:35, 16:10
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
16:45, 16:55, 21:20
Vòng Eo 56 16+    
9:20, 10:55, 14:10, 15:10, 15:20, 17:25, 18:0, 18:30, 19:5, 21:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:40, 9:0, 11:15, 11:55, 12:55, 13:30, 15:10, 15:45, 17:10, 19:25, 20:0, 21:5
Ác Mộng    
10:35, 12:55, 14:55, 17:0, 20:50, 21:0
Cậu Bé Rừng Xanh    
12:35

Rạp Galaxy Kinh Dương Vương

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:0, 10:45, 12:45, 14:30, 15:45, 18:15
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:45, 16:15, 21:0
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
10:15, 16:0, 22:0
Vòng Eo 56 16+    
9:15, 11:15, 12:15, 13:0, 13:30, 14:15, 14:45, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:15, 20:15, 22:0
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:0, 11:0, 12:30, 13:15, 15:15, 17:15, 18:45, 19:30, 21:45
Lão Vệ Sĩ    
10:0, 11:45, 15:0, 18:0
Ác Mộng    
9:30, 13:45, 21:15

Lotte Cinema Cantavil

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:0, 9:10, 10:0, 11:10, 13:0, 13:10, 15:10, 17:0, 17:10, 19:10, 21:10
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:50, 13:45, 16:40, 19:40
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:25, 10:45, 15:5, 17:30, 21:25, 21:40
Vòng Eo 56 16+    
8:30, 9:0, 9:30, 10:30, 11:0, 11:30, 12:30, 13:0, 13:30, 14:30, 15:0, 15:30, 16:10, 16:30, 17:0, 17:30, 18:30, 19:0, 19:30, 20:30, 21:0, 21:30
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:35, 9:20, 10:20, 11:35, 12:35, 12:55, 13:50, 14:50, 16:5, 17:5, 17:15, 18:20, 19:0, 19:20, 19:30, 20:35, 21:35, 21:45
Ác Mộng    
9:0, 11:0, 11:35, 13:0, 13:35, 15:0, 15:35, 17:0, 19:30, 21:15
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:40, 11:10, 12:0, 14:5, 15:20, 17:25, 18:45, 20:50

Lotte Cinema Phú Thọ

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
11:0, 11:20, 15:0, 15:20, 19:0
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
10:30, 13:15
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:0, 10:40
Vòng Eo 56 16+    
9:0, 9:20, 11:15, 13:0, 13:20, 15:20, 16:10, 17:0, 17:20, 18:10, 19:20, 20:10, 21:0, 21:20
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:40, 11:55, 12:55, 14:10, 16:25, 17:10, 18:40, 20:55
Ác Mộng    
8:40, 13:20, 15:10, 17:25, 19:25, 21:25
Cậu Bé Rừng Xanh    
15:20, 17:15

Galaxy Cinema Quang Trung

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:45, 13:20, 15:0, 16:40, 18:20, 19:5
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
10:0, 13:0, 14:45, 21:10
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
12:20, 16:20, 22:0
Vòng Eo 56 16+    
10:30, 11:30, 12:15, 13:45, 15:30, 17:0, 18:0, 18:45, 20:30
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:0, 10:20, 12:45, 14:20, 15:45, 17:45, 20:0, 22:0
Lão Vệ Sĩ    
11:20, 17:25
Ác Mộng    
11:5, 20:15
Cậu Bé Rừng Xanh    
13:0, 15:0, 17:15, 21:45

Galaxy Nguyễn Du

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:55
Vòng Eo 56 16+    
10:50, 12:35, 14:25, 16:10, 18:0
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:55, 10:55, 13:0, 15:5, 19:0, 21:50
Ác Mộng    
17:10
Cậu Bé Rừng Xanh    
11:40, 13:40, 17:50

Galaxy Nguyễn Trãi

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:55
Vòng Eo 56 16+    
10:50, 12:35, 14:25, 16:10, 18:0
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:50, 10:55, 13:0, 15:5, 19:0, 21:50
Ác Mộng    
17:10
Cậu Bé Rừng Xanh    
13:40

Rạp CGV CELADON TÂN PHÚ

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
11:0, 14:0, 17:0, 20:0, 23:0
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:50, 14:10, 18:30
Vòng Eo 56 16+    
8:30, 9:10, 10:0, 10:20, 11:10, 11:50, 12:10, 13:0, 13:50, 14:0, 14:50, 15:40, 15:50, 16:50, 17:30, 17:40, 18:40, 20:30, 22:20, 23:0
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:30, 8:35, 9:40, 10:50, 12:0, 13:10, 14:20, 15:30, 16:40, 17:50, 19:0, 20:10, 21:20, 22:40, 23:40
Lão Vệ Sĩ    
9:0, 12:10, 16:30, 20:50, 22:50
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:30, 23:40

Rạp CGV Pandora City

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:0, 11:30, 14:30, 17:30, 20:20, 20:30
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:40, 8:45, 13:20, 17:50, 22:30, 23:25, 23:30
Vòng Eo 56 16+    
8:10, 9:5, 9:15, 9:20, 10:10, 11:15, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 17:15, 18:10, 19:10, 20:10, 20:15, 21:10, 22:10, 22:15, 23:10
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:40, 9:10, 10:10, 11:0, 12:0, 12:30, 13:20, 14:20, 14:50, 15:40, 16:40, 17:10, 18:0, 19:30, 20:20, 20:30, 21:40, 22:30, 22:40, 23:20
Lão Vệ Sĩ    
9:40, 9:50, 11:40, 11:50, 13:30, 15:50, 22:5
Cậu Bé Rừng Xanh    
13:40, 17:50

Rạp CGV Crescent Mall

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
11:10, 14:10, 17:10, 22:10
Vòng Eo 56 16+    
8:20, 10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 19:20, 20:20
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:50, 9:50, 11:10, 12:10, 13:30, 14:30, 15:50, 16:50, 18:10, 20:40, 21:20, 23:0, 23:40
Lão Vệ Sĩ    
9:0, 11:0, 13:0, 15:0, 17:10, 19:10, 20:10, 21:10, 22:20, 23:10
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:40, 11:50, 14:0, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40

Rạp CGV C.T Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:0, 11:20, 12:0, 14:30, 15:0, 18:0
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:0, 9:0, 10:10, 13:0, 14:30
Vòng Eo 56 16+    
9:40, 10:0, 10:50, 11:40, 12:0, 13:40, 14:0, 15:0, 15:40, 15:50, 16:40, 17:40, 19:40, 20:40, 21:40, 22:40, 23:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
0:0, 8:0, 8:50, 9:30, 10:10, 10:20, 11:0, 11:10, 11:40, 12:30, 13:10, 13:30, 13:50, 14:40, 15:20, 15:40, 16:0, 16:50, 17:50, 21:10, 23:30
Lão Vệ Sĩ    
8:40, 9:10, 12:30, 12:50, 15:10, 18:40
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:20, 10:20, 13:20, 17:20, 21:20

Rạp CGV SC VivoCity

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:0, 9:15, 10:50, 12:0, 13:45, 15:15, 16:45, 16:50, 19:45, 22:40
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:30, 9:20, 10:40, 15:0, 18:50
Vòng Eo 56 16+    
7:20, 8:10, 9:10, 10:0, 10:30, 12:10, 12:30, 14:0, 16:20, 20:30, 22:20
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
7:25, 8:0, 8:50, 9:30, 9:40, 10:15, 10:40, 11:30, 11:50, 11:55, 12:30, 13:0, 13:15, 13:50, 14:10, 14:45, 15:30, 16:15, 16:30, 17:45, 19:0, 21:15, 22:10, 23:30
Lão Vệ Sĩ    
8:35, 11:10, 14:20, 16:0, 18:25
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:0, 10:10, 12:20, 14:30, 16:40

Rạp CGV Liberty Citypoint

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:0, 12:0, 13:30, 16:30, 17:10
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
0:30, 0:50, 9:50, 10:5, 13:40
Vòng Eo 56 16+    
8:10, 9:10, 12:10, 12:15, 12:20, 14:10, 14:20, 15:50, 18:30
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:30, 9:40, 11:10, 11:50, 12:0, 14:10, 14:20, 16:10, 16:30, 16:40, 18:50
Lão Vệ Sĩ    
9:0, 11:20, 20:15
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:0, 10:10, 12:30, 14:40, 15:0, 16:20, 16:50, 19:0, 21:10, 22:10, 23:30

Rạp CGV Thủ Đức

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:20, 11:50, 14:0, 17:15
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
13:0, 17:25, 23:30
Vòng Eo 56 16+    
8:30, 9:30, 11:30, 12:35, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 21:30, 22:50
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:15, 11:40, 14:55, 17:0, 20:15
Lão Vệ Sĩ    
9:0, 11:0, 15:15, 19:20, 21:20, 23:20

CGV Gò Vấp

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:10, 9:15, 16:10, 16:20
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:5, 12:10, 12:20
Vòng Eo 56 16+    
8:40, 10:0, 11:0, 11:50, 13:0, 13:40, 15:0, 15:30, 17:0, 17:20, 19:0, 19:10, 20:50, 20:55, 22:45, 23:0
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:30, 10:45, 10:50, 13:0, 15:10, 15:20, 17:40, 20:0, 22:10, 22:15
Lão Vệ Sĩ    
8:20, 9:0, 10:30, 11:10, 14:20, 14:30
Cậu Bé Rừng Xanh    
12:15, 15:20, 17:20, 22:40, 23:30

Cinebox 212

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
12:35, 19:10
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
15:10, 17:10, 21:45
Vòng Eo 56 16+    
10:25, 12:10, 14:0, 15:50, 17:40, 19:35, 21:30
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
10:30, 11:20, 13:25, 15:25, 17:25, 19:30, 21:35
Ác Mộng    
12:10, 14:0, 15:50, 17:40, 19:30, 21:20

Mega GS Cao Thắng

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:10, 14:20, 19:10, 22:10
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
10:55, 17:5
Vòng Eo 56 16+    
8:45, 10:40, 12:0, 14:30, 16:25, 20:30
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:0, 11:10, 12:10, 14:10, 16:20, 17:20, 18:30, 19:30, 21:40, 22:30
Lão Vệ Sĩ    
8:40, 12:20, 16:50, 18:40, 23:0
Ác Mộng    
9:5, 13:5, 22:25
Cậu Bé Rừng Xanh    
12:30, 15:20, 20:40

 

lich-chieu-phim-017.jpg

Lịch phim chiếu các rạp trên toàn quốc ngày 14/4/2016

LỊCH PHIM CHIẾU RẠP NGÀY 14/4/2016 TẠI HẢI PHÒNG:

Rạp CGV Thùy Dương Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
12:55, 18:45, 23:20
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:30, 10:0, 11:30, 13:0, 14:30, 16:0, 17:30, 20:30, 23:0, 23:15
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
10:10, 14:25, 18:45, 21:0
Vòng Eo 56 16+    
8:20, 10:20, 12:15, 14:15, 16:20, 18:15, 20:15, 22:15, 23:30
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:5, 8:45, 9:30, 10:15, 11:0, 11:45, 12:30, 13:15, 14:0, 14:45, 15:30, 16:15, 17:0, 17:45, 18:30, 19:15, 20:0, 20:45, 21:30, 22:15, 23:0, 23:15, 23:45
Lão Vệ Sĩ    
8:45, 10:50, 15:0, 17:5, 19:10, 21:15
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:15, 10:30, 12:45, 15:5, 17:25, 19:45, 22:0

Lotte Hải Phòng

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:30, 11:30, 13:30, 17:35, 19:35, 21:35, 21:50
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:40, 11:35, 14:30, 17:25, 20:20
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:45, 15:5, 21:25
Vòng Eo 56 16+    
9:20, 11:25, 13:30, 15:35, 17:40, 19:45, 21:50, 22:15
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:40, 10:55, 13:10, 15:25, 17:40, 20:0
Ác Mộng    
11:5, 13:5, 17:25, 19:25
Cậu Bé Rừng Xanh    
19:35

Nguồn: Tổng hợp

Ads Mẹo vàng cho quý ông sinh lý yếu Mẹo giúp tăng cường sức khỏe sinh lý nam

Ads Top 10 đôi giày nam công sở HOT nhất Thu Đông 2016