Với chiêu cuối "bất tử" của mình thì giờ đây việc băng trụ trong Liên Minh Huyền Thoại để ăn mạng đối thủ của Taric là chuyện "thường thôi".

Nguồn: Tổng hợp