Sau đây là những kiểu mẫu demo dành cho style khá phổ biến ở Á Châu này nhé:...


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

EDIT  BY MR.LEWIS