Thị trường thịt lợn rừng mang lại lợi nhuận cao cho người bán, chính vì thế bất chấp vấn đề an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. Họ có thể làm đủ mọi cách để biến thực phẩm bẩn, mang bệnh trà trộn vào thị trường với gắn mác lợn rừng đánh lừa mắt người tiêu dùng nhằm đạt mục đích của họ.

Sự nhập nhèm giữa lợn rừng với lợn thường, thậm chí là lợn rừng với lợn bệnh khiến không phải người tiêu dùng nào cũng dễ dàng nhận biết được.

Nguồn: vtc.vn

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký