Xổ số

Sắp xếp theo:
XSTV 28/10 - Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 28/10/2016 - XSTV

XSTV 28/10 - Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 28/10/2016 - XSTV

Fri, 28/10/2016 1:45 pm

XSTV 28/10 - Kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh (XSTV) ngày 28/10/2016 - Trực tiếp xổ số Trà Vinh ngày 28/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số Trà Vinh ngày 28/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và...

XSBD 28/10 - Kết quả xổ số Bình Dương ngày 28/10/2016 - XSBD

XSBD 28/10 - Kết quả xổ số Bình Dương ngày 28/10/2016 - XSBD

Fri, 28/10/2016 1:40 pm

XSBD 28/10 - Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương (XSBD) ngày 28/10/2016 - Trực tiếp xổ số Bình Dương ngày 28/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số Bình Dương ngày 28/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và...

XSVL 28/10 - Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 28/10/2016 - XSVL

XSVL 28/10 - Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 28/10/2016 - XSVL

Fri, 28/10/2016 1:36 pm

XSVL 28/10 - Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long (XSVL) ngày 28/10/2016 - Trực tiếp xổ số Vĩnh Long ngày 28/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số Vĩnh Long ngày 28/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và chính xác...

XSBT 27/10 - Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 27/10/2016 - XSBT

XSBT 27/10 - Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 27/10/2016 - XSBT

Thu, 27/10/2016 1:47 pm

XSBT 27/10 - Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận (XSBT) ngày 27/10/2016 - Trực tiếp xổ số Bình Thuận ngày 27/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số Bình Thuận ngày 27/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và...

XSAG 27/10 - Kết quả xổ số An Giang ngày 27/10/2016 - XSAG

XSAG 27/10 - Kết quả xổ số An Giang ngày 27/10/2016 - XSAG

Thu, 27/10/2016 1:41 pm

XSAG 27/10 - Kết quả xổ số kiến thiết An Giang (XSAG) ngày 27/10/2016 - Trực tiếp xổ số An Giang ngày 27/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số An Giang ngày 27/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và chính xác...

XSTN 27/10 - Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 27/10/2016 - XSTN

XSTN 27/10 - Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 27/10/2016 - XSTN

Thu, 27/10/2016 1:38 pm

XSTN 27/10 - Kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh (XSTN) ngày 27/10/2016 - Trực tiếp xổ số Tây Ninh ngày 27/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số Tây Ninh ngày 27/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và chính...

XSCT 26/10 - Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 26/10/2016 - XSCT

XSCT 26/10 - Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 26/10/2016 - XSCT

Wed, 26/10/2016 1:47 pm

XSCT 26/10 - Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSCT) ngày 26/10/2016 - Trực tiếp xổ số Cần Thơ ngày 26/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số Cần Thơ ngày 26/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và chính xác nhất Bảng...

XSST 26/10 - Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 26/10/2016 - XSST

XSST 26/10 - Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 26/10/2016 - XSST

Wed, 26/10/2016 1:40 pm

XSST 26/10 - Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng (XSST) ngày 26/10/2016 - Trực tiếp xổ số Sóc Trăng ngày 26/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số Sóc Trăng ngày 26/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và...

XSDN 26/10 - Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 26/10/2016 - XSDN

XSDN 26/10 - Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 26/10/2016 - XSDN

Wed, 26/10/2016 1:35 pm

XSDN 26/10 - Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai (XSDN) ngày 26/10/2016 - Trực tiếp xổ số Đồng Nai ngày 26/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số Đồng Nai ngày 26/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và chính xác...

XSVT 25/10 - Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 25/10/2016 - XSVT

XSVT 25/10 - Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 25/10/2016 - XSVT

Tue, 25/10/2016 1:49 pm

XSVT 25/10 - Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu (XSVT) ngày 25/10/2016 - Trực tiếp xổ số Vũng Tàu ngày 25/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số Vũng Tàu ngày 25/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và...

XSBT 25/10 - Kết quả xổ số Bến Tre ngày 25/10/2016 - XSBT

XSBT 25/10 - Kết quả xổ số Bến Tre ngày 25/10/2016 - XSBT

Tue, 25/10/2016 1:44 pm

XSBT 25/10 - Kết quả xổ số kiến thiết Bến Tre (XSBT) ngày 25/10/2016 - Trực tiếp xổ số Bến Tre ngày 25/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số Bến Tre ngày 25/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và chính xác nhất Bảng...

XSBL 25/10 - Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 25/10/2016 - XSBL

XSBL 25/10 - Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 25/10/2016 - XSBL

Tue, 25/10/2016 1:40 pm

XSBL 25/10 - Kết quả xổ số kiến thiết Bạc Liêu (XSBL) ngày 25/10/2016 - Trực tiếp xổ số Bạc Liêu ngày 25/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số Bạc Liêu ngày 25/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và chính...

XSHCM 24/10 - Kết quả XSHCM ngày 24/10/2016 - XSHCM

XSHCM 24/10 - Kết quả XSHCM ngày 24/10/2016 - XSHCM

Mon, 24/10/2016 1:45 pm

XSHCM 24/10 - Kết quả xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh (XSHCM) ngày 24/10/2016 - Trực tiếp xổ số Hồ Chí Minh ngày 24/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số Hồ Chí Minh ngày 24/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và...

XSCM 24/10 - Kết quả xổ số Cà Maungày 24/10/2016 - XSCM

XSCM 24/10 - Kết quả xổ số Cà Maungày 24/10/2016 - XSCM

Mon, 24/10/2016 1:41 pm

XSCM 24/10 - Kết quả xổ số kiến thiết Cà Mau (XSCM) ngày 24/10/2016 - Trực tiếp xổ số Cà Mau ngày 24/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số Cà Mau ngày 24/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và chính...

XSDT 24/10 - Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 24/10/2016 - XSDT

XSDT 24/10 - Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 24/10/2016 - XSDT

Mon, 24/10/2016 1:36 pm

XSDT 24/10 - Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp (XSDT) ngày 24/10/2016 - Trực tiếp xổ số Đồng Tháp ngày 24/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số Đồng Tháp ngày 24/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và...

XSHCM 22/10 - Kết quả XSHCM ngày 22/10/2016 - XSHCM

XSHCM 22/10 - Kết quả XSHCM ngày 22/10/2016 - XSHCM

Sat, 22/10/2016 1:54 pm

XSHCM 22/10 - Kết quả xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh (XSHCM) ngày 22/10/2016 - Trực tiếp xổ số Hồ Chí Minh ngày 22/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số Hồ Chí Minh ngày 22/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và...

XSBP 22/10 - Kết quả xổ số Bình Phước ngày 22/10/2016 - XSBP

XSBP 22/10 - Kết quả xổ số Bình Phước ngày 22/10/2016 - XSBP

Sat, 22/10/2016 1:49 pm

XSBP 22/10 - Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước (XSBP) ngày 22/10/2016 - Trực tiếp xổ số Bình Phước ngày 22/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số Bình Phước ngày 22/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và...

XSHG 22/10 - Kết quả xổ số Hậu Giang ngày 22/10/2016 - XSHG

XSHG 22/10 - Kết quả xổ số Hậu Giang ngày 22/10/2016 - XSHG

Sat, 22/10/2016 1:45 pm

XSHG 22/10 - Kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang (XSHG) ngày 22/10/2016 - Trực tiếp xổ số Hậu Giang ngày 22/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số Hậu Giang ngày 22/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và chính xác...

XSLA 22/10 - Kết quả xổ số Long An ngày 22/10/2016 - XSLA

XSLA 22/10 - Kết quả xổ số Long An ngày 22/10/2016 - XSLA

Sat, 22/10/2016 1:40 pm

XSLA 22/10 - Kết quả xổ số kiến thiết Long An (XSLA) ngày 22/10/2016 - Trực tiếp xổ số Long An ngày 22/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số Long An ngày 22/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và chính xác nhất Bảng...

XSVL 21/10 - Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 21/10/2016 - XSVL

XSVL 21/10 - Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 21/10/2016 - XSVL

Fri, 21/10/2016 1:41 pm

XSVL 21/10 - Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long (XSVL) ngày 21/10/2016 - Trực tiếp xổ số Vĩnh Long ngày 21/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số Vĩnh Long ngày 21/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và chính xác...

XSBD 21/10 - Kết quả xổ số Bình Dương ngày 21/10/2016 - XSBD

XSBD 21/10 - Kết quả xổ số Bình Dương ngày 21/10/2016 - XSBD

Fri, 21/10/2016 1:35 pm

XSBD 21/10 - Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương (XSBD) ngày 21/10/2016 - Trực tiếp xổ số Bình Dương ngày 21/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số Bình Dương ngày 21/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và...

XSTV 21/10 - Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 21/10/2016 - XSTV

XSTV 21/10 - Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 21/10/2016 - XSTV

Fri, 21/10/2016 1:31 pm

XSTV 21/10 - Kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh (XSTV) ngày 21/10/2016 - Trực tiếp xổ số Trà Vinh ngày 21/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số Trà Vinh ngày 21/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và...

XSBT 20/10 - Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 20/10/2016 - XSBT

XSBT 20/10 - Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 20/10/2016 - XSBT

Thu, 20/10/2016 1:44 pm

XSBT 20/10 - Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận (XSBT) ngày 20/10/2016 - Trực tiếp xổ số Bình Thuận ngày 20/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số Bình Thuận ngày 20/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và...

XSAG 20/10 - Kết quả xổ số An Giang ngày 20/10/2016 - XSAG

XSAG 20/10 - Kết quả xổ số An Giang ngày 20/10/2016 - XSAG

Thu, 20/10/2016 1:39 pm

XSAG 20/10 - Kết quả xổ số kiến thiết An Giang (XSAG) ngày 20/10/2016 - Trực tiếp xổ số An Giang ngày 20/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số An Giang ngày 20/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và chính xác...

XSTN 20/10 - Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 20/10/2016 - XSTN

XSTN 20/10 - Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 20/10/2016 - XSTN

Thu, 20/10/2016 1:34 pm

XSTN 20/10 - Kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh (XSTN) ngày 20/10/2016 - Trực tiếp xổ số Tây Ninh ngày 20/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số Tây Ninh ngày 20/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và chính...

XSCT 19/10 - Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 19/10/2016 - XSCT

XSCT 19/10 - Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 19/10/2016 - XSCT

Wed, 19/10/2016 1:41 pm

XSCT 19/10 - Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSCT) ngày 19/10/2016 - Trực tiếp xổ số Cần Thơ ngày 19/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số Cần Thơ ngày 19/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và chính xác nhất Bảng...

XSST 19/10 - Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 19/10/2016 - XSST

XSST 19/10 - Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 19/10/2016 - XSST

Wed, 19/10/2016 1:37 pm

XSST 19/10 - Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng (XSST) ngày 19/10/2016 - Trực tiếp xổ số Sóc Trăng ngày 19/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số Sóc Trăng ngày 19/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và...

XSDN 19/10 - Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 19/10/2016 - XSDN

XSDN 19/10 - Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 19/10/2016 - XSDN

Wed, 19/10/2016 1:32 pm

XSDN 19/10 - Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai (XSDN) ngày 19/10/2016 - Trực tiếp xổ số Đồng Nai ngày 19/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số Đồng Nai ngày 19/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và chính xác...

XSVT 18/10 - Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 18/10/2016 - XSVT

XSVT 18/10 - Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 18/10/2016 - XSVT

Tue, 18/10/2016 1:42 pm

XSVT 18/10 - Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu (XSVT) ngày 18/10/2016 - Trực tiếp xổ số Vũng Tàu ngày 18/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số Vũng Tàu ngày 18/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và...

XSBT 18/10 - Kết quả xổ số Bến Tre ngày 18/10/2016 - XSBT

XSBT 18/10 - Kết quả xổ số Bến Tre ngày 18/10/2016 - XSBT

Tue, 18/10/2016 1:38 pm

XSBT 18/10 - Kết quả xổ số kiến thiết Bến Tre (XSBT) ngày 18/10/2016 - Trực tiếp xổ số Bến Tre ngày 18/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số Bến Tre ngày 18/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và chính xác nhất Bảng...

XSBL 18/10 - Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 18/10/2016 - XSBL

XSBL 18/10 - Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 18/10/2016 - XSBL

Tue, 18/10/2016 1:34 pm

XSBL 18/10 - Kết quả xổ số kiến thiết Bạc Liêu (XSBL) ngày 18/10/2016 - Trực tiếp xổ số Bạc Liêu ngày 18/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số Bạc Liêu ngày 18/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và chính...

XSHCM 17/10 - Kết quả XSHCM ngày 17/10/2016 - XSHCM

XSHCM 17/10 - Kết quả XSHCM ngày 17/10/2016 - XSHCM

Mon, 17/10/2016 1:43 pm

XSHCM 17/10 - Kết quả xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh (XSHCM) ngày 17/10/2016 - Trực tiếp XSHCM ngày 17/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số Hồ Chí Minh ngày 17/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và chính...

XSCM 17/10 - Kết quả xổ số Cà Mau ngày 17/10/2016 - XSCM

XSCM 17/10 - Kết quả xổ số Cà Mau ngày 17/10/2016 - XSCM

Mon, 17/10/2016 1:39 pm

XSCM 17/10 - Kết quả xổ số kiến thiết Cà Mau (XSCM) ngày 17/10/2016 - Trực tiếp xổ số Cà Mau ngày 17/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số Cà Mau ngày 17/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và chính...

XSDT 17/10 - Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 17/10/2016 - XSDT

XSDT 17/10 - Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 17/10/2016 - XSDT

Mon, 17/10/2016 1:35 pm

XSDT 17/10 - Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp (XSDT) ngày 17/10/2016 - Trực tiếp xổ số Đồng Tháp ngày 17/10/2016 tại trường quay. Cập nhật xổ số Đồng Tháp ngày 17/10/2016 nhanh nhất tại đây. >>>>>>> Nhấn F5 để nhận kết quả nhanh và...

Đã có người trúng 92 tỷ xổ số kiểu Mỹ đầu tiên tại Việt Nam

Đã có người trúng 92 tỷ xổ số kiểu Mỹ đầu tiên tại Việt Nam

Mon, 17/10/2016 12:04 pm

Theo đại diện truyền thông của Vietlott cho biết, đã có người may mắn đầu tiên trúng giải thưởng 92 tỷ đồng trong kỳ quay ngày 16-10. Cụ thể, chuỗi số thắng giải là 05-21-31-33-38-42. Như vậy, sau gần ba tháng loại hình "xổ số kiểu Mỹ" được mở bán...

Người trúng 92 tỷ đồng xổ số kiểu Mỹ phải chịu thuế bao...

Người trúng 92 tỷ đồng xổ số kiểu Mỹ phải chịu thuế bao...

Mon, 17/10/2016 9:27 am

Ngày 16/10, trang chủ của Vietlott, đơn vị phát hành xổ số kiểu Mỹ tại Việt Nam đã thông báo có một người trúng giải độc đắc hơn 92 tỷ đồng trong kỳ quay này. Nhưng theo luật thuế thu nhập cá nhân 2007 thì người này phải nộp hơn...