Giá vàng

Sắp xếp theo:
Bảng giá vàng trực tuyến ngày 29/7/2016

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 29/7/2016

Fri, 29/07/2016 8:33 am

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 29/7/2016. Giá vàng ngày 29/7/2016 - Giá vàng SJC, giá vàng 9999 ở mức cao nhất 2 tuần, tỷ giá vàng ngày 29/7/2016 tại nhiều tổ chức ngân hàng, doanh nghiệp lớn, uy tín trong...

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 28/7/2016

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 28/7/2016

Thu, 28/07/2016 8:27 am

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 28/7/2016. Giá vàng ngày 28/7/2016 - Giá vàng SJC, giá vàng 9999 đạt đỉnh 2 tuần, tỷ giá vàng ngày 28/7/2016 tại nhiều tổ chức ngân hàng, doanh nghiệp lớn, uy tín trong nước...

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 27/7/2016

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 27/7/2016

Wed, 27/07/2016 8:31 am

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 27/7/2016. Giá vàng ngày 27/7/2016 - Giá vàng SJC, giá vàng 9999 tăng trở lại, tỷ giá vàng ngày 27/7/2016 tại nhiều tổ chức ngân hàng, doanh nghiệp lớn, uy tín trong nước...

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 26/7/2016

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 26/7/2016

Tue, 26/07/2016 8:17 am

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 26/7/2016. Giá vàng ngày 26/7/2016 - Giá vàng SJC, giá vàng 9999 tiếp tục giảm nhẹ, tỷ giá vàng ngày 26/7/2016 tại nhiều tổ chức ngân hàng, doanh nghiệp lớn, uy tín trong nước...

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 25/7/2016

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 25/7/2016

Mon, 25/07/2016 8:22 am

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 25/7/2016. Giá vàng ngày 25/7/2016 - Giá vàng SJC, giá vàng 9999 diễn biến ổn định trở lại, tỷ giá vàng ngày 25/7/2016 tại nhiều tổ chức ngân hàng, doanh nghiệp lớn, uy tín...

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 23/7/2016

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 23/7/2016

Sat, 23/07/2016 8:31 am

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 23/7/2016. Giá vàng ngày 23/7/2016 - Giá vàng SJC, giá vàng 9999 ghi nhận giảm tuần thứ 2 liên tiếp, tỷ giá vàng ngày 23/7/2016 tại nhiều tổ chức ngân hàng, doanh nghiệp lớn, ...

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 22/7/2016

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 22/7/2016

Fri, 22/07/2016 8:28 am

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 22/7/2016. Giá vàng ngày 22/7/2016 - Giá vàng SJC, giá vàng 9999 tăng trở lại sau khi chạm đáy 3 tuần, tỷ giá vàng ngày 22/7/2016 tại nhiều tổ chức ngân hàng, doanh nghiệp lớn,...

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 21/7/2016

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 21/7/2016

Thu, 21/07/2016 8:31 am

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 21/7/2016. Giá vàng ngày 21/7/2016 - Giá vàng SJC, giá vàng 9999 chạm đáy 3 tuần, tỷ giá vàng ngày 21/7/2016 tại nhiều tổ chức ngân hàng, doanh nghiệp lớn, uy tín trong...

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 20/7/2016

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 20/7/2016

Wed, 20/07/2016 8:28 am

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 20/7/2016. Giá vàng ngày 20/7/2016 - Giá vàng SJC, giá vàng 9999 tăng nhẹ, tỷ giá vàng ngày 20/7/2016 tại nhiều tổ chức ngân hàng, doanh nghiệp lớn, uy tín trong nước...

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 19/7/2016

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 19/7/2016

Tue, 19/07/2016 8:17 am

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 19/7/2016. Giá vàng ngày 19/7/2016 - Giá vàng SJC, giá vàng 9999 dần ổn định, tỷ giá vàng ngày 19/7/2016 tại nhiều tổ chức ngân hàng, doanh nghiệp lớn, uy tín trong nước...

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 16/7/2016

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 16/7/2016

Sat, 16/07/2016 8:20 am

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 16/7/2016. Giá vàng ngày 16/7/2016 - Giá vàng SJC, giá vàng 9999 vẫn đà giảm mạnh, tỷ giá vàng ngày 16/7/2016 tại nhiều tổ chức ngân hàng, doanh nghiệp lớn, uy tín...

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 14/7/2016

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 14/7/2016

Thu, 14/07/2016 8:22 am

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 14/7/2016. Giá vàng ngày 14/7/2016 - Giá vàng SJC, giá vàng 9999 tiếp tục giảm phiên thứ 4, tỷ giá vàng ngày 14/7/2016 tại nhiều tổ chức ngân hàng, doanh nghiệp lớn, uy...

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 13/7/2016

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 13/7/2016

Wed, 13/07/2016 8:30 am

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 13/7/2016. Giá vàng ngày 13/7/2016 - Giá vàng SJC, giá vàng 9999 giảm phiên thứ 2, tỷ giá vàng ngày 13/7/2016 tại nhiều tổ chức ngân hàng, doanh nghiệp lớn, uy tín trong...

Giá vàng SJC 12/7/2016 tiếp tục giảm sâu

Giá vàng SJC 12/7/2016 tiếp tục giảm sâu

Tue, 12/07/2016 3:27 pm

Giá vàng SJC 12/7/2016 tiếp tục giảm sâu 250 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch cuối giờ chiều ngày hôm qua còn giá vàng thế giới ít thay đổi giảm nhẹ ở 1.354,60 USD/oz Giá vàng trong nước: Giá vàng miếng SJC...

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 12/7/2016

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 12/7/2016

Tue, 12/07/2016 8:29 am

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 12/7/2016. Giá vàng ngày 12/7/2016 - Giá vàng SJC, giá vàng 9999 giảm nhẹ khi USD lên giá, tỷ giá vàng ngày 12/7/2016 tại nhiều tổ chức ngân hàng, doanh nghiệp lớn, uy...

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 11/7/2016

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 11/7/2016

Mon, 11/07/2016 8:17 am

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 11/7/2016. Giá vàng ngày 11/7/2016 - Giá vàng SJC, giá vàng 9999 vẫn ở mức cao, tỷ giá vàng ngày 11/7/2016 tại nhiều tổ chức ngân hàng, doanh nghiệp lớn, uy tín trong nước...

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 10/7/2016

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 10/7/2016

Sun, 10/07/2016 8:11 am

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 10/7/2016. Giá vàng ngày 10/7/2016 - Giá vàng SJC, giá vàng 9999 giảm nhẹ nhưng cả tuần vẫn tăng, tỷ giá vàng ngày 10/7/2016 tại nhiều tổ chức ngân hàng, doanh nghiệp lớn, uy...

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 9/7/2016

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 9/7/2016

Sat, 09/07/2016 8:22 am

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 9/7/2016. Giá vàng ngày 9/7/2016 - Giá vàng SJC, giá vàng 9999 quay đầu sụt giảm mạnh, tỷ giá vàng ngày 9/7/2016 tại nhiều tổ chức ngân hàng, doanh nghiệp lớn, uy tín trong...

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 8/7/2016

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 8/7/2016

Fri, 08/07/2016 8:11 am

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 8/7/2016. Giá vàng ngày 8/7/2016 - Giá vàng SJC, giá vàng 9999 có phiên giảm đầu tiền sau chạm đỉnh 2 năm, tỷ giá vàng ngày 8/7/2016 tại nhiều tổ chức ngân hàng, doanh...

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 7/7/2016

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 7/7/2016

Thu, 07/07/2016 8:25 am

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 7/7/2016. Giá vàng ngày 7/7/2016 - Giá vàng SJC, giá vàng 9999 vẫn tiếp tục tăng mạnh, tỷ giá vàng ngày 7/7/2016 tại nhiều tổ chức ngân hàng, doanh nghiệp lớn, uy tín trong...

Giá vàng SJC tăng 1.100.000 đồng/lượng chạm mốc 38 triệu...

Giá vàng SJC tăng 1.100.000 đồng/lượng chạm mốc 38 triệu...

Wed, 06/07/2016 2:14 pm

Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 06/07/2016 giá vàng SJC tăng 1.100.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch ngày hôm qua, đạt mốc 38 triệu đồng/lượng, trong khi vàng thế giới tăng cao nhất trong 2 năm qua. Giá vàng trong nước: Cụ thể...

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 6/7/2016

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 6/7/2016

Wed, 06/07/2016 8:46 am

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 6/7/2016. Giá vàng ngày 6/7/2016 - Giá vàng SJC, giá vàng 9999 tăng phiên thứ 5, tỷ giá vàng ngày 6/7/2016 tại nhiều tổ chức ngân hàng, doanh nghiệp lớn, uy tín trong...

Giá vàng SJC 5/7/2016 lên đỉnh trong 2 năm

Giá vàng SJC 5/7/2016 lên đỉnh trong 2 năm

Tue, 05/07/2016 3:05 pm

Giá vàng SJC ngày 05/07/2016 tiếp đà tăng và chinh phục đỉnh mới 37 triệu/lượng mức cao nhất trong 2 năm qua, trong khi giá vàng thế giới tiếp tục giữ ổn định. Giá vàng trong nước: Giá vàng SJC hiện đang giao dịch tại 36,35 – 36,92...

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 5/7/2016

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 5/7/2016

Tue, 05/07/2016 8:46 am

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 5/7/2016. Giá vàng ngày 5/7/2016 - Giá vàng SJC, giá vàng 9999 tiếp tục lên cao, tỷ giá vàng ngày 5/7/2016 tại nhiều tổ chức ngân hàng, doanh nghiệp lớn, uy tín trong...

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 4/7/2016

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 4/7/2016

Mon, 04/07/2016 8:13 am

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 4/7/2016. Giá vàng ngày 4/7/2016 - Giá vàng SJC, giá vàng 9999 tiếp tục lên cao, tỷ giá vàng ngày 4/7/2016 tại nhiều tổ chức ngân hàng, doanh nghiệp lớn, uy tín trong...

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 2/7/2016

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 2/7/2016

Sat, 02/07/2016 8:26 am

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 2/7/2016. Giá vàng ngày 2/7/2016 - Giá vàng SJC, giá vàng 9999 ghi nhận tăng tuần thứ 5 liên tiếp, tỷ giá vàng ngày 2/7/2016 tại nhiều tổ chức ngân hàng, doanh nghiệp lớn, uy...

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 1/7/2016

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 1/7/2016

Fri, 01/07/2016 8:10 am

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 1/7/2016. Giá vàng ngày 1/7/2016 - Giá vàng SJC, giá vàng 9999 bất ngờ giảm nhẹ, tỷ giá vàng ngày 1/7/2016 tại nhiều tổ chức ngân hàng, doanh nghiệp lớn, uy tín trong nước...

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 30/6/2016

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 30/6/2016

Thu, 30/06/2016 8:19 am

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 30/6/2016. Giá vàng ngày 30/6/2016 - Giá vàng SJC, giá vàng 9999 tiếp tục lên cao, tỷ giá vàng ngày 30/6/2016 tại nhiều tổ chức ngân hàng, doanh nghiệp lớn, uy tín trong...

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 29/6/2016

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 29/6/2016

Wed, 29/06/2016 8:18 am

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 29/6/2016. Giá vàng ngày 29/6/2016 - Giá vàng SJC, giá vàng 9999 bất ngờ giảm điểm, tỷ giá vàng ngày 29/6/2016 tại nhiều tổ chức ngân hàng, doanh nghiệp lớn, uy tín trong nước...

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 28/6/2016

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 28/6/2016

Tue, 28/06/2016 8:24 am

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 28/6/2016. Giá vàng ngày 28/6/2016 - Giá vàng SJC, giá vàng 9999 tăng phiên thứ 2 đạt đỉnh 2 năm, tỷ giá vàng ngày 28/6/2016 tại nhiều tổ chức ngân hàng, doanh nghiệp lớn, uy...

Giá vàng SJC 27/6/2016 tăng vọt 100.000 đồng/lượng

Giá vàng SJC 27/6/2016 tăng vọt 100.000 đồng/lượng

Mon, 27/06/2016 2:49 pm

Giá vàng SJC 27/6/2016 nối tiếp đà tăng của các phiên giao dịch trước đó, hiện vẫn ở mức trên 35 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới đã tăng hơn 1% trong phiên giao dịch đầu tuần Giá vàng trong nước: Cụ thể, lúc...

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 27/6/2016

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 27/6/2016

Mon, 27/06/2016 8:22 am

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 27/6/2016. Giá vàng ngày 27/6/2016 - Giá vàng SJC, giá vàng 9999 tiếp tục tăng cao thì Anh rời EU, tỷ giá vàng ngày 27/6/2016 tại nhiều tổ chức ngân hàng, doanh nghiệp lớn, uy...

Giá vàng thế giới 25/6/2016 lên đỉnh gần 2 năm qua

Giá vàng thế giới 25/6/2016 lên đỉnh gần 2 năm qua

Sat, 25/06/2016 11:26 am

Giá vàng thế giới 25/6/2016 lên đỉnh gần 2 năm qua khi Anh quyết định rút khỏi EU đẩy vàng leo thang, Giá vàng SJC ngày 25/06/2016 tăng nhẹ 50.000 đồng/lượng. Giá vàng trong nước: Giá vàng SJC ngày 25/06/2016 tăng nhẹ 50.000...

 Bảng giá vàng trực tuyến ngày 25/6/2016

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 25/6/2016

Sat, 25/06/2016 8:14 am

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 25/6/2016. Giá vàng ngày 25/6/2016 - Giá vàng SJC, giá vàng 9999 đánh dấu mức cao nhất 2 năm qua, tỷ giá vàng ngày 25/6/2016 tại nhiều tổ chức ngân hàng, doanh nghiệp lớn, uy...

Giá vàng SJC 24/6/2016 tiếp tục tăng 50.000 đồng/lượng

Giá vàng SJC 24/6/2016 tiếp tục tăng 50.000 đồng/lượng

Fri, 24/06/2016 10:45 am

Giá vàng SJC ngày 24/06/2016 tăng nhẹ 50.000 đồng/lượng còn giá vàng thế giới vẫn giữ ở mức thấp nhất trong 2 tuần qua khi cuộc trưng cầu ý dân của Anh bắt đầu. Giá vàng trong nước: Cụ thế lúc 8h57′ giá vàng SJC tại TP...

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 24/6/2016

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 24/6/2016

Fri, 24/06/2016 8:31 am

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 24/6/2016. Giá vàng ngày 24/6/2016 - Giá vàng SJC, giá vàng 9999 vẫn ở đáy 2 tuần, tỷ giá vàng ngày 23/6/2016 tại nhiều tổ chức ngân hàng, doanh nghiệp lớn, uy tín...