Giá vàng

Sắp xếp theo:
Xem trực tuyến bảng

Xem trực tuyến bảng "giá vàng ngày 27/10/2016"

Thu, 27/10/2016 8:14 am

Xem trực tuyến bảng "giá vàng ngày 27/10/2016" - Giá vàng 9999, sjc. Giá vàng ngày 27/10/2016 quay đầu giảm mạnh, xem giá vàng 27/10/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực tuyến...

Cập nhật trực tuyến bảng

Cập nhật trực tuyến bảng "giá vàng ngày 26/10/2016"

Wed, 26/10/2016 7:47 am

Cập nhật trực tuyến bảng "giá vàng ngày 26/10/2016"  - Giá vàng 9999, sjc. Giá vàng ngày 26/10/2016 bất ngờ lên đỉnh, xem giá vàng 26/10/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực...

Xem trực tuyến bảng

Xem trực tuyến bảng "giá vàng ngày 25/10/2016"

Tue, 25/10/2016 7:42 am

Xem trực tuyến bảng "giá vàng ngày 25/10/2016" - Giá vàng 9999, sjc. Giá vàng ngày 25/10/2016 giảm sau khi USD lên đỉnh, giá vàng 25/10/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực tuyến...

Cập nhật thị trường

Cập nhật thị trường "giá vàng ngày 24/10/2016" trực tuyến

Mon, 24/10/2016 7:34 am

Cập nhật thị trường "giá vàng ngày 24/10/2016" trực tuyến - Giá vàng 9999, sjc. Giá vàng ngày 24/10/2016 giao dịch dự báo đi lên, giá vàng 24/10/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá...

Thị trường

Thị trường "giá vàng ngày 23/10/2016" trực tuyến

Sun, 23/10/2016 9:06 am

Thị trường "giá vàng ngày 23/10/2016" trực tuyến - Giá vàng 9999, sjc. Giá vàng ngày 23/10/2016 giảm nhẹ, bảng giá vàng 23/10/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực tuyến ngày...

Bảng cập nhật

Bảng cập nhật "giá vàng ngày 22/10/2016" trực tuyến

Sat, 22/10/2016 8:41 am

Bảng cập nhật "giá vàng ngày 22/10/2016" trực tuyến - Giá vàng 9999, sjc. Giá vàng ngày 22/10/2016 tăng nhẹ trở lại, bảng giá vàng 22/10/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực tuyến...

Thị trường

Thị trường "giá vàng ngày 21/10/2016", giá vàng trực tuyến

Fri, 21/10/2016 7:23 am

Thị trường "giá vàng ngày 21/10/2016" - Giá vàng 9999, sjc. Giá vàng ngày 21/10/2016 quay đầu giảm điểm, bảng giá vàng 21/10/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực tuyến ngày...

Xem bảng

Xem bảng "giá vàng ngày 20/10/2016" trực tuyến

Thu, 20/10/2016 8:39 am

Xem bảng "giá vàng ngày 20/10/2016" trực tuyến - Giá vàng 9999, sjc. Giá vàng ngày 20/10/2016 tiếp tục đạt đỉnh 2 tuần qua, bảng giá vàng 20/10/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực...

Cập nhật bảng

Cập nhật bảng "giá vàng ngày 19/10/2016" trực tuyến

Wed, 19/10/2016 8:20 am

Cập nhật bảng "giá vàng ngày 19/10/2016" trực tuyến - Giá vàng 9999, sjc. Giá vàng ngày 19/10/2016 lên đỉnh 2 tuần qua, bảng giá vàng 19/10/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực...

Thị trường

Thị trường "giá vàng ngày 18/10/2016" cập nhật trực tuyến

Tue, 18/10/2016 8:19 am

Thị trường "giá vàng ngày 18/10/2016" trực tuyến - Giá vàng 9999, sjc. Giá vàng ngày 18/10/2016 tăng nhẹ trở lại, bảng giá vàng 18/10/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực tuyến...

Bảng

Bảng "giá vàng ngày 17/10/2016" cập nhật trực tuyến

Mon, 17/10/2016 8:07 am

Bảng "giá vàng ngày 17/10/2016" cập nhật trực tuyến - Giá vàng 9999, sjc. Giá vàng ngày 17/10/2016 diễn biến khá phức tạp, giá vàng 17/10/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực...

Cập nhật thị trường

Cập nhật thị trường "giá vàng ngày 16/10/2016" trực tuyến

Sun, 16/10/2016 7:27 am

Cập nhật thị trường "giá vàng ngày 16/10/2016" trực tuyến - Giá vàng 9999, sjc. Giá vàng ngày 16/10/2016 dự báo đi lên, xem giá vàng 16/10/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng...

Thị trường

Thị trường "giá vàng ngày 15/10/2016" trực tuyến

Sat, 15/10/2016 8:19 am

Thị trường "giá vàng ngày 15/10/2016" trực tuyến - Giá vàng 9999, sjc. Giá vàng ngày 15/10/2016 bốc hơi mạnh, xem giá vàng 15/10/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực tuyến ngày...

Bảng

Bảng "giá vàng ngày 14/10/2016" - Thị trường giá vàng trực...

Fri, 14/10/2016 7:38 am

Bảng "giá vàng ngày 14/10/2016" - Thị trường giá vàng trực tuyến - Giá vàng 9999, sjc. Giá vàng ngày 14/10/2016 tiếp tục đi lên, tỷ giá vàng 14/10/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng...

Xem

Xem "giá vàng ngày 13/10/2016" - Bảng giá vàng trực tuyến

Thu, 13/10/2016 7:22 am

Xem "giá vàng ngày 13/10/2016" - Bảng giá vàng trực tuyến - Giá vàng 9999, sjc. Giá vàng ngày 13/10/2016 tăng nhẹ, tỷ giá vàng 13/10/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực...

Trực tuyến bảng giá vàng ngày 12/10/2016

Trực tuyến bảng giá vàng ngày 12/10/2016

Wed, 12/10/2016 7:24 am

Trực tuyến bảng giá vàng ngày 12/10/2016 - Giá vàng 9999, sjc. Giá vàng ngày 12/10/2016 quay đầu tăng mạnh, giá vàng 12/10/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực tuyến ngày...

Giá vàng SJC 11/10/2016 tăng trở lại từ đáy 4 tháng

Giá vàng SJC 11/10/2016 tăng trở lại từ đáy 4 tháng

Tue, 11/10/2016 11:35 am

Giá vàng SJC 11/10/2016 tiếp tục tăng trở lại từ đáy 4 tháng, dù USD tăng mạnh, do giới đầu tư lo ngại sự bất lường tại Mỹ, sự bất ổn từ phía Nga và một sự gấp gáp vội vàng từ Trung Quốc. Giá vàng trong nước: Mở cửa sáng 11/10,...

Thị trường giá vàng ngày 11/10/2016 trực tuyến

Thị trường giá vàng ngày 11/10/2016 trực tuyến

Tue, 11/10/2016 7:36 am

Thị trường giá vàng ngày 11/10/2016 trực tuyến - Giá vàng 9999, sjc. Giá vàng ngày 11/10/2016 quay đầu tăng mạnh, giá vàng 11/10/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực tuyến ngày...

Cập nhập bảng giá vàng ngày 10/10/2016 - Giá vàng trực tuyến

Cập nhập bảng giá vàng ngày 10/10/2016 - Giá vàng trực tuyến

Mon, 10/10/2016 7:44 am

Cập nhập bảng giá vàng ngày 10/10/2016 - Giá vàng 9999, sjc. Giá vàng ngày 10/10/2016 dự báo đi lên, giá vàng 10/10/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực tuyến ngày...

Thị trường giá vàng ngày 8/10/2016 - Giá vàng trực tuyến

Thị trường giá vàng ngày 8/10/2016 - Giá vàng trực tuyến

Sat, 08/10/2016 7:30 am

Thị trường giá vàng ngày 8/10/2016 - Giá vàng 9999, sjc trực tuyến. Giá vàng ngày 8/10/2016 chạm đáy 4 tháng, giá vàng 8/10/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực tuyến...

Thị trường giá vàng ngày 7/10/2016 - Giá vàng 9999, SJC

Thị trường giá vàng ngày 7/10/2016 - Giá vàng 9999, SJC

Fri, 07/10/2016 7:23 am

Thị trường giá vàng ngày 7/10/2016 - Giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 7/10/2016 giảm phiên thứ 5, giá vàng 7/10/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực tuyến ngày 7/10/2016 -...

Xem bảng giá vàng ngày 6/10/2016 - Giá vàng 9999, SJC

Xem bảng giá vàng ngày 6/10/2016 - Giá vàng 9999, SJC

Thu, 06/10/2016 7:29 am

Xem bảng giá vàng ngày 6/10/2016 - Giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 6/10/2016 vẫn lao dốc không ngừng, giá vàng 6/10/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực tuyến ngày...

Thị trường giá vàng - Bảng giá vàng ngày 5/10/2016

Thị trường giá vàng - Bảng giá vàng ngày 5/10/2016

Wed, 05/10/2016 7:11 am

Thị trường giá vàng - Bảng giá vàng ngày 5/10/2016, Giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 5/10/2016 chạm đáy trong 3 tháng qua, giá vàng 5/10/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá...

Giá vàng SJC 4/10/2016 giảm sâu về mức 36 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC 4/10/2016 giảm sâu về mức 36 triệu đồng/lượng

Tue, 04/10/2016 2:10 pm

Giá vàng SJC sáng nay 04/10/2016 lao dốc mạnh cùng chiều với giá vàng thế giới khi số liệu sản xuất Mỹ đẩy giá USD tăng lên. Giá vàng trong nước: Lúc 8h15 sáng 4/10, theo niêm yết giá vàng SJC tại TP HCM...

Giá vàng trực tuyến - Bảng giá vàng ngày 4/10/2016

Giá vàng trực tuyến - Bảng giá vàng ngày 4/10/2016

Tue, 04/10/2016 7:03 am

Giá vàng trực tuyến - Bảng giá vàng ngày 4/10/2016, Giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 4/10/2016 giảm phiên thứ 2, giá vàng 4/10/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực...

Cập nhập bảng

Cập nhập bảng "giá vàng ngày 2/10/2016" trực tuyến

Sun, 02/10/2016 7:31 am

Cập nhập bảng "giá vàng ngày 2/10/2016" trực tuyến, Giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 2/10/2016 giữ ổn định phiên cuối tuần, tỷ giá vàng 2/10/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực...

Bảng trực tuyến giá vàng ngày 1/10/2016

Bảng trực tuyến giá vàng ngày 1/10/2016

Sat, 01/10/2016 7:21 am

Bảng trực tuyến giá vàng ngày 1/10/2016, Giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 1/10/2016 giảm nhẹ sau cuộc họp FED, tỷ giá vàng 1/10/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực tuyến ngày...

Thị trường

Thị trường "giá vàng ngày 30/9/2016" trực tuyến

Fri, 30/09/2016 7:22 am

Thị trường "giá vàng ngày 30/9/2016" trực tuyến, Giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 30/9/2016 tăng nhanh trở lại, xem giá vàng 30/9/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực tuyến ngày...

Xem nhanh bảng

Xem nhanh bảng "giá vàng ngày 29/9/2016" trực tuyến

Thu, 29/09/2016 7:29 am

Xem nhanh bảng "giá vàng ngày 29/9/2016" trực tuyến, Giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 29/9/2016 đi xuống sâu, xem giá vàng 29/9/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực tuyến...

Cập nhập Bảng

Cập nhập Bảng "giá vàng ngày 28/9/2016" trực tuyến

Wed, 28/09/2016 7:21 am

Cập nhập Bảng "giá vàng ngày 28/9/2016" trực tuyến, Giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 28/9/2016 bất ngờ xuống đáy, xem giá vàng 28/9/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực tuyến...

Bảng

Bảng "giá vàng ngày 27/9/2016", giá vàng 9999, SJC

Tue, 27/09/2016 7:19 am

Bảng "giá vàng ngày 27/9/2016", Giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 27/9/2016 tiếp tục lên cao, xem giá vàng trực tuyến 27/9/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực tuyến ngày...

Bảng

Bảng "giá vàng ngày 26/9/2016", giá vàng trực tuyến

Mon, 26/09/2016 7:12 am

Bảng "giá vàng ngày 26/9/2016", Giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 26/9/2016 tăng mạnh trong 2 tháng qua, giá vàng trực tuyến 26/9/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực tuyến...

Cập nhập thị trường giá vàng ngày 25/9/2016

Cập nhập thị trường giá vàng ngày 25/9/2016

Sun, 25/09/2016 8:02 am

Cập nhập thị trường giá vàng ngày 25/9/2016, Giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 25/9/2016 âm thầm lên nhẹ, giá vàng 25/9/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực tuyến...

Bảng

Bảng "giá vàng ngày 24/9/2016", giá vàng trực tuyến

Sat, 24/09/2016 7:14 am

Bảng "giá vàng ngày 24/9/2016", Giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 24/9/2016 thiết lập tuần tăng giá mạnh, giá vàng 24/9/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực tuyến ngày...

Thị trường giá vàng trực tuyến ngày 23/9/2016

Thị trường giá vàng trực tuyến ngày 23/9/2016

Fri, 23/09/2016 7:17 am

Thị trường giá vàng trực tuyến ngày 23/9/2016 - Giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 23/9/2016 quay đầu giảm nhẹ, giá vàng 23/9/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực tuyến ngày...

Giá vàng SJC hôm nay 22/09/2016 tăng vọt 160.000 đồng/lượng

Giá vàng SJC hôm nay 22/09/2016 tăng vọt 160.000 đồng/lượng

Thu, 22/09/2016 11:09 am

Giá vàng SJC hôm nay 22/09/2016 tăng vọt 160.000 đồng/lượng sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED). Giá vàng trong nước: Mở cửa phiên giao dịch ngày 21/9 giá vàng niêm yết tại 3612-3619- mức ...