Giá vàng

Sắp xếp theo:
Bảng

Bảng "giá vàng ngày 5/12/2016" , giá vàng thứ 2 trực tuyến

Mon, 05/12/2016 7:24 am

Bảng "giá vàng ngày 5/12/2016" , giá vàng thứ 2 trực tuyến, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 5/12/2016 dự báo tăng mạnh, giá vàng 5/12/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá...

Bảng

Bảng "giá vàng ngày 4/12/2016" cập nhật trực tuyến

Sun, 04/12/2016 7:53 am

Bảng "giá vàng ngày 4/12/2016" cập nhật trực tuyến, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 4/12/2016 tăng giá phiên cuối tuần, giá vàng 4/12/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực...

Bảng

Bảng "giá vàng ngày 3/12/2016" trực tuyến, giá vàng thứ 7

Sat, 03/12/2016 7:24 am

Bảng "giá vàng ngày 3/12/2016" trực tuyến, giá vàng thứ 7, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 3/12/2016 quay đầu tăng nhẹ, giá vàng 3/12/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng...

Bảng

Bảng "giá vàng ngày 2/12/2016", giá vàng thứ 6 trực tuyến

Fri, 02/12/2016 7:37 am

Bảng "giá vàng ngày 2/12/2016", giá vàng thứ 6 trực tuyến, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 2/12/2016 chạm đáy kể từ tháng 10, giá vàng 2/12/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng...

Bảng

Bảng "giá vàng ngày 1/12/2016" trực tuyến, giá vàng thứ 5

Thu, 01/12/2016 7:28 am

Bảng "giá vàng ngày 1/12/2016" trực tuyến, giá vàng thứ 5, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 1/12/2016 tiếp tục giảm mạnh, giá vàng 1/12/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng...

Thị trường

Thị trường "giá vàng ngày 30/11/2016", bảng giá vàng thứ 4

Wed, 30/11/2016 7:36 am

Thị trường "giá vàng ngày 30/11/2016", bảng giá vàng thứ 4, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 30/11/2016 tiếp tục giảm mạnh, giá vàng 30/11/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng...

Bảng

Bảng "giá vàng ngày 29/11/2016", giá vàng thứ 3 trực tuyến

Tue, 29/11/2016 7:35 am

Bảng "giá vàng ngày 29/11/2016", giá vàng thứ 3 trực tuyến, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 29/11/2016 tiếp tục tăng nhẹ, giá vàng 29/11/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng...

Bảng

Bảng "giá vàng ngày 28/11/2016" trực tuyến, giá vàng thứ 2

Mon, 28/11/2016 7:29 am

Bảng "giá vàng ngày 28/11/2016" trực tuyến, giá vàng thứ 2, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 28/11/2016 không nhiều biến động, bảng giá vàng 28/11/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng...

Bảng

Bảng "giá vàng ngày 27/11/2016" trực tuyến

Sun, 27/11/2016 9:01 am

Bảng "giá vàng ngày 27/11/2016" trực tuyến, giá vàng chủ nhật, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 27/11/2016 phục hồi nhẹ, bảng giá vàng 27/11/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá...

Bảng

Bảng "giá vàng ngày 26/11/2016" trực tuyến, giá vàng thứ 7

Sat, 26/11/2016 7:31 am

Bảng "giá vàng ngày 26/11/2016" trực tuyến, giá vàng thứ 7, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 26/11/2016 tiếp tục phục hồi, bảng giá vàng 26/11/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá...

Trực tuyến Bảng

Trực tuyến Bảng "giá vàng ngày 25/11/2016", giá vàng thứ 6

Fri, 25/11/2016 7:21 am

Trực tuyến Bảng "giá vàng ngày 25/11/2016", giá vàng thứ 6, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 25/11/2016 dao động ở mức cao, bảng giá vàng 25/11/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá...

Bảng

Bảng "giá vàng ngày 24/11/2016", giá vàng thứ 5 cập nhật...

Thu, 24/11/2016 7:31 am

Bảng "giá vàng ngày 24/11/2016", giá vàng thứ 5 cập nhật trực tuyến, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 24/11/2016 tiếp tục sụt giảm, bảng giá vàng 24/11/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng...

Thị trường

Thị trường "giá vàng ngày 23/11/2016", giá vàng thứ 4 trực...

Wed, 23/11/2016 7:22 am

Thị trường "giá vàng ngày 23/11/2016", giá vàng thứ 4 trực tuyến, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 23/11/2016 quay đầu rớt giá, bảng giá vàng 23/11/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng...

Xem

Xem "giá vàng ngày 22/11/2016", giá vàng thứ 3 trực tuyến

Tue, 22/11/2016 7:40 am

Xem "giá vàng ngày 22/11/2016", giá vàng thứ 3 trực tuyến, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 22/11/2016 tăng mạnh mẽ, bảng giá vàng 22/11/2016 trực tuyến tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá...

Thị trường

Thị trường "giá vàng ngày 21/11/2016", giá vàng thứ hai

Mon, 21/11/2016 8:20 am

Thị trường "giá vàng ngày 21/11/2016", giá vàng thứ hai, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 21/11/2016 dự báo đi ngang, bảng giá vàng 21/11/2016 trực tuyến tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng...

Bảng

Bảng "giá vàng ngày 20/11/2016", giá vàng chủ nhật

Sun, 20/11/2016 8:32 am

Bảng "giá vàng ngày 20/11/2016", giá vàng chủ nhật, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 20/11/2016 giữ mức thấp, giá vàng 20/11/2016 trực tuyến tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng...

Trực tuyến

Trực tuyến "giá vàng ngày 19/11/2016", giá vàng thứ 7

Sat, 19/11/2016 8:17 am

Trực tuyến "giá vàng ngày 19/11/2016", giá vàng thứ 7, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 19/11/2016 chạm đáy 9 tháng, bảng giá vàng 19/11/2016 trực tuyến tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng...

Trực tuyến Bảng

Trực tuyến Bảng "giá vàng ngày 18/11/2016", giá vàng thứ 6

Fri, 18/11/2016 7:26 am

Trực tuyến Bảng "giá vàng ngày 18/11/2016", giá vàng thứ 6, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 18/11/2016 giảm sâu khi USD tăng mạnh, giá vàng 18/11/2016 trực tuyến tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới...

Bảng

Bảng "giá vàng ngày 17/11/2016" cập nhật trực tuyến

Thu, 17/11/2016 8:11 am

Bảng "giá vàng ngày 17/11/2016" cập nhật trực tuyến, giá vàng thứ 5, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 17/11/2016 vẫn duy trì mức thấp, giá vàng 17/11/2016 trực tuyến tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới...

Bảng

Bảng "giá vàng ngày 16/11/2016", giá vàng thứ 4 trực tuyến

Wed, 16/11/2016 8:16 am

Bảng "giá vàng ngày 16/11/2016", giá vàng thứ 4 trực tuyến, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 16/11/2016 có dấu hiệu phục hồi, giá vàng 16/11/2016 trực tuyến tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng...

Bảng

Bảng "giá vàng ngày 15/11/2016" cập nhật trực tuyến

Tue, 15/11/2016 7:38 am

Bảng "giá vàng ngày 15/11/2016" cập nhật trực tuyến, giá vàng thứ 3, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 15/11/2016 chạm đáy 5 tháng, giá vàng 15/11/2016 trực tuyến tại ngân hàng lớn trong nước và thế...

Bảng

Bảng "giá vàng ngày 14/11/2016" trực tuyến, giá vàng thứ hai

Mon, 14/11/2016 8:23 am

Bảng "giá vàng ngày 14/11/2016" trực tuyến, giá vàng thứ hai, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 14/11/2016 tăng nhẹ ngày đầu tuần, giá vàng 14/11/2016 trực tuyến tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới...

Trực tuyến bảng

Trực tuyến bảng "giá vàng ngày 13/11/2016", giá vàng chủ...

Sun, 13/11/2016 7:54 am

Trực tuyến bảng "giá vàng ngày 13/11/2016", giá vàng chủ nhật, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 13/11/2016 tiếp tục nhiều biến động, giá vàng 13/11/2016 trực tuyến tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng...

Xem bảng

Xem bảng "giá vàng ngày 12/11/2016", giá vàng thứ 7

Sat, 12/11/2016 7:41 am

Bảng "giá vàng ngày 12/11/2016", giá vàng thứ 7, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 11/11/2016 chạm mốc thấp nhất 5 tháng qua, giá vàng 12/11/2016 trực tuyến tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng...

Trực tuyến bảng

Trực tuyến bảng "giá vàng ngày 11/11/2016", giá vàng thứ 6

Fri, 11/11/2016 7:31 am

Trực tuyến bảng "giá vàng ngày 11/11/2016", giá vàng thứ 6, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 11/11/2016 vân lao dốc không phanh, giá vàng 11/11/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng...

Xem bảng

Xem bảng "giá vàng ngày 10/11/2016", giá vàng thứ 5 trực...

Thu, 10/11/2016 7:27 am

Xem bảng "giá vàng ngày 10/11/2016", giá vàng thứ 5 trực tuyến, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 10/11/2016 bất ngờ giảm sau khi tăng vọt chiều qua, giá vàng 10/11/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới...

Cập nhật bảng

Cập nhật bảng "giá vàng ngày 9/11/2016", giá vàng thứ 4...

Wed, 09/11/2016 7:43 am

Cập nhật bảng "giá vàng ngày 9/11/2016", giá vàng thứ 4 trực tuyến, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 9/11/2016 sẽ vẫn giảm mạnh, giá vàng 9/11/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá...

Cập nhật bảng

Cập nhật bảng "giá vàng ngày 8/11/2016" trực tuyến

Tue, 08/11/2016 7:30 am

Cập nhật bảng "giá vàng ngày 8/11/2016" trực tuyến, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng thứ 3 ngày 8/11/2016 bất ngờ giảm mạnh, giá vàng 8/11/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực tuyến...

Cập nhật giá vàng thứ 2, bảng

Cập nhật giá vàng thứ 2, bảng "giá vàng ngày 7/11/2016"...

Mon, 07/11/2016 7:29 am

Cập nhật giá vàng thứ 2, bảng "giá vàng ngày 7/11/2016" trực tuyến, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng chủ nhật ngày 7/11/2016 dự báo đi lên, giá vàng 7/11/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng...

Cập nhật bảng

Cập nhật bảng "giá vàng ngày 6/11/2016" trực tuyến

Sun, 06/11/2016 7:52 am

Cập nhật bảng "giá vàng ngày 6/11/2016" trực tuyến, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng chủ nhật ngày 6/11/2016 tăng mạnh phiên cuối tuần, giá vàng 6/11/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng...

Giá vàng thứ 7, bảng

Giá vàng thứ 7, bảng "giá vàng ngày 5/11/2016" trực tuyến

Sat, 05/11/2016 7:24 am

Giá vàng thứ 7, bảng "giá vàng ngày 5/11/2016" trực tuyến, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 5/11/2016 thiết lập ở mức cao, giá vàng 5/11/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng...

Bảng giá vàng ngày 4/11/2016, giá vàng thứ 6 trực tuyến

Bảng giá vàng ngày 4/11/2016, giá vàng thứ 6 trực tuyến

Fri, 04/11/2016 7:24 am

Bảng giá vàng ngày 4/11/2016, giá vàng thứ 6 trực tuyến, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 4/11/2016 tiếp tục tăng cao, giá vàng 4/11/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực...

Cập nhật bảng giá vàng ngày 3/11/2016 trực tuyến

Cập nhật bảng giá vàng ngày 3/11/2016 trực tuyến

Thu, 03/11/2016 7:17 am

Cập nhật bảng giá vàng ngày 3/11/2016 trực tuyến, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 3/11/2016 giữ cao nhất trong qua, giá vàng 3/11/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực tuyến...

Bảng

Bảng "giá vàng ngày 2/11/2016" cập nhật trực tuyến

Wed, 02/11/2016 7:30 am

Bảng "giá vàng ngày 2/11/2016" cập nhật trực tuyến, giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 2/11/2016 lên cao nhất trong 1 tháng qua, giá vàng 2/11/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá...

Cập nhật bảng

Cập nhật bảng "giá vàng ngày 1/11/2016", giá vàng 9999, SJC

Tue, 01/11/2016 7:17 am

Cập nhật bảng "giá vàng ngày 1/11/2016", giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 1/11/2016 quay đầu giảm nhẹ, tỷ giá vàng 1/11/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực tuyến ngày...

Xem bảng

Xem bảng "giá vàng ngày 31/10/2016", giá vàng 9999, SJC

Mon, 31/10/2016 7:27 am

Xem bảng "giá vàng ngày 31/10/2016", giá vàng 9999, SJC. Giá vàng ngày 31/10/2016 tăng nhẹ phiên đầu tuần, tỷ giá vàng 31/10/2016 tại ngân hàng lớn trong nước và thế giới. Bảng giá vàng trực tuyến ngày...