Giá cà phê

Sắp xếp theo:
Xem

Xem "giá cà phê ngày 10/12/2016", bảng giá cà phê thứ 7

Sat, 10/12/2016 7:28 am

Xem "giá cà phê ngày 10/12/2016", bảng giá cà phê thứ 7, giá cà phê ngày 10/12/2016 giảm nhẹ 500,000 đồng/tấn xuống ở 41,8 triệu đồng/tấn, bảng giá cà phê ngày 10/12/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng...

Xem Bảng

Xem Bảng "giá cà phê ngày 9/12/2016", giá cà phê thứ 6

Fri, 09/12/2016 7:40 am

Xem Bảng "giá cà phê ngày 9/12/2016", giá cà phê thứ 6, giá cà phê ngày 8/12/2016 giảm nhẹ 300,000 đồng/tấn xuống ở 42,2 triệu đồng/tấn, bảng giá cà phê ngày 7/12/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 8/12/2016", giá cà phê thứ 5 trực...

Thu, 08/12/2016 7:36 am

Bảng "giá cà phê ngày 8/12/2016", giá cà phê thứ 5 trực tuyến, giá cà phê ngày 8/12/2016 giảm nhẹ 200,000 đồng/tấn xuống ở 42,5 triệu đồng/tấn, bảng giá cà phê ngày 7/12/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 7/12/2016", giá cà phê thứ 4

Wed, 07/12/2016 7:25 am

Bảng "giá cà phê ngày 7/12/2016", giá cà phê thứ 4, giá cà phê ngày 7/12/2016 giảm nhẹ 500,000 đồng/tấn xuống ở 42,7 triệu đồng/tấn, bảng giá cà phê ngày 7/12/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 6/12/2016", giá cà phê thứ 3 trực...

Tue, 06/12/2016 7:32 am

Bảng "giá cà phê ngày 6/12/2016", giá cà phê thứ 3 trực tuyến, giá cà phê ngày 6/12/2016 giữ ở mức 43,2 triệu đồng/tấn, bảng giá cà phê ngày 6/12/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG GIÁ...

Cập nhật

Cập nhật "giá cà phê ngày 5/12/2016", bảng giá cà phê thứ 2...

Mon, 05/12/2016 8:46 am

Cập nhật "giá cà phê ngày 5/12/2016", bảng giá cà phê thứ 2 trực tuyến, giá cà phê ngày 5/12/2016 ổn định ở giá 43,2 triệu đồng/tấn, bảng giá cà phê ngày 5/12/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng...

Cập nhật bảng

Cập nhật bảng "giá cà phê ngày 3/12/2016", giá cà phê thứ 7...

Sat, 03/12/2016 8:27 am

Cập nhật bảng "giá cà phê ngày 3/12/2016", giá cà phê thứ 7 trực tuyến, giá cà phê ngày 3/12/2016 tăng 1.400.000 đồng/tấn lên ở 43,2 triệu đồng/tấn, bảng giá cà phê ngày 3/12/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai,...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 2/12/2016", giá cà phê thứ 6 trực...

Fri, 02/12/2016 8:19 am

Bảng "giá cà phê ngày 2/12/2016", giá cà phê thứ 6 trực tuyến, giá cà phê ngày 2/12/2016 giảm 700.000 đồng/tấn lên ở 41,8 triệu đồng/tấn, bảng giá cà phê ngày 2/12/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm...

Thị trường

Thị trường "giá cà phê ngày 1/12/2016", giá cà phê thứ 5...

Thu, 01/12/2016 7:38 am

Thị trường "giá cà phê ngày 1/12/2016", giá cà phê thứ 5 trực tuyến, giá cà phê ngày 1/12/2016 giảm 400.000 đồng/tấn lên ở 42,5 triệu đồng/tấn, bảng giá cà phê ngày 1/12/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm...

Thị trường

Thị trường "giá cà phê ngày 30/11/2016", giá cà phê thứ 4

Wed, 30/11/2016 8:37 am

Thị trường "giá cà phê ngày 30/11/2016", giá cà phê thứ 4, giá cà phê ngày 30/11/2016 giảm 600.000 đồng/tấn lên ở 42,9 triệu đồng/tấn, bảng giá cà phê ngày 30/11/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng...

Trực tuyến

Trực tuyến "giá cà phê ngày 29/11/2016", giá cà phê thứ 3

Tue, 29/11/2016 10:08 am

Trực tuyến "giá cà phê ngày 29/11/2016", giá cà phê thứ 3, giá cà phê ngày 29/11/2016 tăng mạnh 800.000 đồng/tấn lên ở 43,5 triệu đồng/tấn, bảng giá cà phê ngày 29/11/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm...

Trực tuyến

Trực tuyến "giá cà phê ngày 28/11/2016", giá cà phê thứ 2

Mon, 28/11/2016 7:33 am

Trực tuyến "giá cà phê ngày 28/11/2016", giá cà phê thứ 2, giá cà phê ngày 28/11/2016 giữ ở 42,2 triệu đồng/tấn, bảng giá cà phê ngày 28/11/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG GIÁ CÀ...

Trực tuyến

Trực tuyến "giá cà phê ngày 26/11/2016", giá cà phê thứ 7

Sat, 26/11/2016 7:37 am

Trực tuyến "giá cà phê ngày 26/11/2016", giá cà phê thứ 7, giá cà phê ngày 26/11/2016 tăng nhẹ 500.000 đồng/tấn xuống 42,2 triệu đồng/tấn, bảng giá cà phê ngày 26/11/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng...

Trực tuyến

Trực tuyến "giá cà phê ngày 25/11/2016", bảng giá cà phê...

Fri, 25/11/2016 7:28 am

Trực tuyến "giá cà phê ngày 25/11/2016", bảng giá cà phê thứ 6, giá cà phê ngày 25/11/2016 giảm 500.000 đồng/tấn xuống 42 triệu đồng/tấn, bảng giá cà phê ngày 25/11/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng...

Xem

Xem "giá cà phê ngày 24/11/2016", giá cà phê thứ 5 trực...

Thu, 24/11/2016 8:25 am

Xem "giá cà phê ngày 24/11/2016", giá cà phê thứ 5 trực tuyến, giá cà phê ngày 24/11/2016 giảm 1.100.000 đồng/tấn xuống 42,5 triệu đồng/tấn, bảng giá cà phê ngày 24/11/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng...

Cập nhật

Cập nhật "giá cà phê ngày 23/11/2016", giá cà phê thứ 4...

Wed, 23/11/2016 7:28 am

Cập nhật "giá cà phê ngày 23/11/2016", giá cà phê thứ 4 trực tuyến, giá cà phê ngày 23/11/2016 tăng 300.000 đồng/tấn lên 43,4 triệu đồng/tấn, bảng giá cà phê ngày 23/11/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm...

Xem

Xem "giá cà phê ngày 22/11/2016", giá cà phê thứ 3 trực...

Tue, 22/11/2016 8:25 am

Xem "giá cà phê ngày 22/11/2016", giá cà phê thứ 3 trực tuyến, giá cà phê ngày 22/11/2016 giảm sâu 1,4 triệu đồng/tấn xuống 43,1 triệu đồng/tấn, bảng giá cà phê ngày 22/11/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai,...

Thị trường

Thị trường "giá cà phê ngày 21/11/2016", giá cà phê thứ 2...

Mon, 21/11/2016 8:31 am

Thị trường "giá cà phê ngày 21/11/2016", giá cà phê thứ 2 trực tuyến, giá cà phê ngày 19/11/2016 ổn định ở 44,5 triệu đồng/tấn, bang giá cà phê ngày 21/11/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 19/11/2016", giá cà phê thứ 7 trực...

Sat, 19/11/2016 8:25 am

Bảng "giá cà phê ngày 19/11/2016", giá cà phê thứ 7 trực tuyến, giá cà phê ngày 19/11/2016 giảm nhẹ 200,000 đồng/tấn lên ở 44,5 triệu đồng/tấn, giá cà phê ngày 19/11/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng...

Bảng trực tuyến

Bảng trực tuyến "giá cà phê ngày 18/11/2016", giá cà phê...

Fri, 18/11/2016 8:41 am

Cập nhật bảng "giá cà phê ngày 18/11/2016", giá cà phê thứ 6, giá cà phê ngày 18/11/2016 giảm nhẹ 100,000 đồng/tấn lên ở 44,7 triệu đồng/tấn, giá cà phê ngày 18/11/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng...

Cập nhật bảng

Cập nhật bảng "giá cà phê ngày 17/11/2016", giá cà phê thứ 5

Thu, 17/11/2016 8:21 am

Cập nhật bảng "giá cà phê ngày 17/11/2016", giá cà phê thứ 5, giá cà phê ngày 17/11/2016 tiếp tục tăng 500,000 đồng/tấn lên ở 44,9 triệu đồng/tấn, giá cà phê ngày 17/11/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng...

Xem bảng

Xem bảng "giá cà phê ngày 16/11/2016", giá cà phê thứ 4

Wed, 16/11/2016 8:38 am

Xem bảng "giá cà phê ngày 16/11/2016", giá cà phê thứ 4, giá cà phê ngày 16/11/2016 tăng 700,000 đồng/tấn lên ở 44,4 triệu đồng/tấn, giá cà phê ngày 16/11/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG...

Trực tuyến bảng

Trực tuyến bảng "giá cà phê ngày 15/11/2016", giá cà phê...

Tue, 15/11/2016 8:17 am

Trực tuyến bảng "giá cà phê ngày 15/11/2016", giá cà phê thứ 3, giá cà phê ngày 15/11/2016 tăng mạnh 1,4 triệu đồng/tấn lên ở 43,7 triệu đồng/tấn, giá cà phê ngày 15/11/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 14/11/2016" cập nhật trực tuyến

Mon, 14/11/2016 8:43 am

Bảng "giá cà phê ngày 14/11/2016", thứ 2 cập nhật trực tuyến, giá cà phê ngày 14/11/2016 vẫn duy trì ở 42,1 triệu đồng/tấn, giá cà phê thứ 2 ngày 14/11/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG GIÁ CÀ...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 11/11/2016", thứ 6 cập nhật trực tuyến

Fri, 11/11/2016 8:33 am

Bảng "giá cà phê ngày 11/11/2016", thứ 6 cập nhật trực tuyến, giá cà phê ngày 11/11/2016 lại giảm mạnh 1,100,000 đồng/tấn lên ở 43,1 triệu đồng/tấn, giá cà phê thứ 6 ngày 11/11/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG...

Xem Bảng

Xem Bảng "giá cà phê ngày 10/11/2016" cập nhật trực tuyến

Thu, 10/11/2016 8:14 am

Xem Bảng "giá cà phê ngày 10/11/2016" cập nhật trực tuyến, giá cà phê ngày 10/11/2016 tăng mạnh 1,000,000 đồng/tấn lên ở 44,2 triệu đồng/tấn, giá cà phê thứ 5 ngày 10/11/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG GIÁ...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 9/11/2016" cập nhật trực tuyến

Wed, 09/11/2016 8:29 am

Bảng "giá cà phê ngày 9/11/2016" cập nhật trực tuyến, giá cà phê ngày 9/11/2016 tăng sâu 2,000,000 đồng/tấn lên ở 43,2 triệu đồng/tấn, giá cà phê thứ 4 ngày 9/11/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG GIÁ...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 8/11/2016" trực tuyến, giá cà phê thứ...

Tue, 08/11/2016 8:28 am

Xem bảng "giá cà phê ngày 8/11/2016" trực tuyến, giá cà phê ngày 8/11/2016 tăng nhẹ 100,000 đồng/tấn lên ở 44,8 triệu đồng/tấn, giá cà phê thứ hai ngày 8/11/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG GIÁ CÀ...

Xem bảng

Xem bảng "giá cà phê ngày 7/11/2016" trực tuyến

Mon, 07/11/2016 8:24 am

Xem bảng "giá cà phê ngày 7/11/2016" trực tuyến, giá cà phê ngày 7/11/2016 ổn định ở 44,7 triệu đồng/tấn, giá cà phê thứ hai ngày 7/11/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG GIÁ CÀ PHÊ NGÀY...

Giá cà phê thứ 7, bảng

Giá cà phê thứ 7, bảng "giá cà phê ngày 5/11/2016" trực...

Sat, 05/11/2016 8:21 am

Giá cà phê thứ 7, bảng "giá cà phê ngày 5/11/2016" trực tuyến, giá cà phê ngày 5/11/2016 tăng 400,000 đồng/tấn lên 44,7 triệu đồng/tấn, giá cà phê 5/11/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG GIÁ...

Trực tuyến bảng

Trực tuyến bảng "giá cà phê ngày 4/11/2016"

Fri, 04/11/2016 7:31 am

Trực tuyến bảng "giá cà phê ngày 4/11/2016", giá cà phê ngày 4/11/2016 ổn định ở 44,7 triệu đồng/tấn, giá cà phê 4/11/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG GIÁ CÀ PHÊ NGÀY 4/11/2016: Thị trường...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 3/11/2016" trực tuyến, giá cà phê thứ...

Thu, 03/11/2016 8:33 am

Bảng "giá cà phê ngày 3/11/2016" trực tuyến, giá cà phê thứ 5, giá cà phê ngày 3/11/2016 tăng nhẹ 200,000 đồng/tấn xuống 44,7 triệu đồng/tấn, giá cà phê 3/11/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG GIÁ...

Xem nhanh bảng

Xem nhanh bảng "giá cà phê ngày 2/11/2016" trực tuyến

Wed, 02/11/2016 8:14 am

Xem nhanh bảng "giá cà phê ngày 2/11/2016" trực tuyến, giá cà phê ngày 2/11/2016 giảm 400,000 đồng/tấn xuống 44,5 triệu đồng/tấn, giá cà phê 2/11/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG GIÁ CÀ PHÊ NGÀY...

Cập nhật nhanh bảng

Cập nhật nhanh bảng "giá cà phê ngày 31/10/2016" trực tuyến

Mon, 31/10/2016 8:37 am

Cập nhật nhanh bảng "giá cà phê ngày 31/10/2016" trực tuyến, giá cà phê ngày 31/10/2016 ổn định ở mức 45 triệu đồng/tấn, giá cà phê 29/10/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG GIÁ CÀ PHÊ NGÀY...

Thị trường

Thị trường "giá cà phê ngày 29/10/2016" cập nhật trực tuyến

Sat, 29/10/2016 8:45 am

Thị trường "giá cà phê ngày 29/10/2016" cập nhật trực tuyến, giá cà phê ngày 29/10/2016 đảo chiều tăng nhẹ 300,000 đồng xuống ở mức 45 triệu đồng/tấn, giá cà phê 29/10/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG GIÁ CÀ...

Thị trường

Thị trường "giá cà phê ngày 28/10/2016" trực tuyến

Fri, 28/10/2016 8:21 am

Thị trường "giá cà phê ngày 28/10/2016" trực tuyến, giá cà phê ngày 28/10/2016 giảm 100,000 đồng xuống 44,7 triệu đồng/tấn, giá cà phê 28/10/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG GIÁ CÀ PHÊ NGÀY...