Giá cà phê

Sắp xếp theo:
Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 26/8/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 26/8/2016

Fri, 26/08/2016 7:24 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 26/8/2016. Giá cà phê ngày 26/8/2016 giảm 300.000 đồng/tấn xuống 38,2 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 26/8/2016 tại thị trường trong nước, thế giới, giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 25/8/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 25/8/2016

Thu, 25/08/2016 7:05 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 25/8/2016. Giá cà phê ngày 25/8/2016 giảm 200.000 đồng/tấn xuống 38,7 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 25/8/2016 tại thị trường trong nước, thế giới, giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 22/8/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 22/8/2016

Mon, 22/08/2016 7:25 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 22/8/2016. Giá cà phê ngày 22/8/2016 không nhiều biến động, tổng hợp giá cà phê 22/8/2016 tại thị trường trong nước, thế giới, giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 20/8/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 20/8/2016

Sat, 20/08/2016 7:10 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 20/8/2016. Giá cà phê ngày 20/8/2016 giảm nhẹ 100.000 đồng/tấn lên 38,5 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 20/8/2016 tại thị trường trong nước, thế giới, giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai,...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 19/8/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 19/8/2016

Fri, 19/08/2016 8:28 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 19/8/2016. Giá cà phê ngày 19/8/2016 tăng mạnh 800.000 đồng/tấn lên 38,6 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 19/8/2016 tại thị trường trong nước, thế giới, giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai,...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 18/8/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 18/8/2016

Thu, 18/08/2016 7:27 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 18/8/2016. Giá cà phê ngày 18/8/2016 giảm 400.000 đồng/tấn xuống ở 37,7 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 18/8/2016 tại thị trường trong nước, thế giới, giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 17/8/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 17/8/2016

Wed, 17/08/2016 7:13 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 17/8/2016. Giá cà phê ngày 17/8/2016 giảm mạnh 500.000 đồng/tấn xuống ở 38,1 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 17/8/2016 tại thị trường trong nước, thế giới, giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai,...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 16/8/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 16/8/2016

Tue, 16/08/2016 7:08 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 16/8/2016. Giá cà phê ngày 16/8/2016 giao dịch giữ mức 38,6 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 16/8/2016 tại thị trường trong nước, thế giới, giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 15/8/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 15/8/2016

Mon, 15/08/2016 7:17 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 15/8/2016. Giá cà phê ngày 15/8/2016 giao dịch ổn định ở 38,4 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 15/8/2016 tại thị trường trong nước, thế giới,  giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 13/8/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 13/8/2016

Sat, 13/08/2016 7:33 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 13/8/2016. Giá cà phê ngày 13/8/2016 giao dịch giảm nhẹ 100.000 đồng/tấn ở 38,4 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 13/8/2016 tại thị trường trong nước, thế giới,  giá cà phê Đắk Lắk, Gia...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 12/8/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 12/8/2016

Fri, 12/08/2016 7:17 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 12/8/2016. Giá cà phê ngày 12/8/2016 giao dịch giảm nhẹ 200.000 đồng/tấn ở 38,5 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 12/8/2016 tại thị trường trong nước, thế giới,  giá cà phê Đắk Lắk, Gia...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 11/8/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 11/8/2016

Thu, 11/08/2016 7:25 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 11/8/2016. Giá cà phê ngày 11/8/2016 ổn định ở 38,5 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 11/8/2016 tại thị trường trong nước, thế giới,  giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 10/8/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 10/8/2016

Wed, 10/08/2016 8:27 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 10/8/2016. Giá cà phê ngày 10/8/2016 giảm nhẹ 100.000 đồng/tấn xuống 38,4 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 10/8/2016 tại thị trường trong nước, thế giới,  giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai,...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 9/8/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 9/8/2016

Tue, 09/08/2016 8:28 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 9/8/2016. Giá cà phê ngày 9/8/2016 ổn định ở 38,5 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 9/8/2016 tại thị trường trong nước, thế giới,  giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 6/8/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 6/8/2016

Sat, 06/08/2016 8:12 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 6/8/2016. Giá cà phê ngày 6/8/2016 tăng nhẹ đồng/tấn xuống 38,5 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 6/8/2016 tại thị trường trong nước, thế giới,  giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 5/8/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 5/8/2016

Fri, 05/08/2016 8:42 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 5/8/2016. Giá cà phê ngày 5/8/2016 giảm 200.000 đồng/tấn xuống 38,4 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 5/8/2016 tại thị trường trong nước, thế giới,  giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 4/8/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 4/8/2016

Thu, 04/08/2016 8:38 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 4/8/2016. Giá cà phê ngày 4/8/2016 đảo chiều tăng nhẹ 100.000 đồng/tấn xuống 38.6 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 4/8/2016 tại thị trường trong nước, thế giới,  giá cà phê Đắk Lắk, Gia...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 3/8/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 3/8/2016

Wed, 03/08/2016 8:31 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 3/8/2016. Giá cà phê ngày 3/8/2016 tăng nhẹ 100.000 đồng/tấn xuống 38.6 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 3/8/2016 tại thị trường trong nước, thế giới,  giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai,...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 2/8/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 2/8/2016

Tue, 02/08/2016 8:36 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 2/8/2016. Giá cà phê ngày 2/8/2016 giảm mạnh 600.000 đồng/tấn xuống 38.5 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 2/8/2016 tại thị trường trong nước, thế giới,  giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai,...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 1/8/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 1/8/2016

Mon, 01/08/2016 9:45 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 1/8/2016. Giá cà phê ngày 1/8/2016 tăng 300.000 đồng/tấn xuống 39.1 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 1/8/2016 tại thị trường trong nước, thế giới,  giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 30/7/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 30/7/2016

Sat, 30/07/2016 8:31 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 30/7/2016. Giá cà phê ngày 30/7/2016 đảo chiều tăng 700.000 đồng/tấn xuống 38.8 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 30/7/2016 tại thị trường trong nước, thế giới,  giá cà phê Đắk Lắk, Gia...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 29/7/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 29/7/2016

Fri, 29/07/2016 8:39 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 29/7/2016. Giá cà phê ngày 29/7/2016 đảo chiều tăng 200.000 đồng/tấn xuống 38.1 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 29/7/2016 tại thị trường trong nước, thế giới,  giá cà phê Đắk Lắk, Gia...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 28/7/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 28/7/2016

Thu, 28/07/2016 8:39 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 28/7/2016. Giá cà phê ngày 28/7/2016 giảm 100.000 đồng/tấn xuống 37.9 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 28/7/2016 tại thị trường trong nước, thế giới,  giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai,...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 27/7/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 27/7/2016

Wed, 27/07/2016 8:44 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 27/7/2016. Giá cà phê ngày 27/7/2016 tăng 400.000 đồng/tấn xuống 38 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 27/7/2016 tại thị trường trong nước, thế giới,  giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai,...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 26/7/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 26/7/2016

Tue, 26/07/2016 8:48 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 26/7/2016. Giá cà phê ngày 26/7/2016 giảm nhẹ 100.000 đồng/tấn xuống 37,6 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 26/7/2016 tại thị trường trong nước, thế giới,  giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai,...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 25/7/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 25/7/2016

Mon, 25/07/2016 8:33 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 25/7/2016. Giá cà phê ngày 25/7/2016 giữ mức 37,7 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 25/7/2016 tại thị trường trong nước, thế giới,  giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 23/7/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 23/7/2016

Sat, 23/07/2016 8:44 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 23/7/2016. Giá cà phê ngày 23/7/2016 giảm sâu 600.000 đồng/tấn ở 37,7 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 23/7/2016 tại thị trường trong nước, thế giới,  giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai,...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 22/7/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 22/7/2016

Fri, 22/07/2016 8:37 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 22/7/2016. Giá cà phê ngày 22/7/2016 giữ ổn định ở 38,3 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 21/7/2016 tại thị trường trong nước, thế giới,  giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 21/7/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 21/7/2016

Thu, 21/07/2016 8:45 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 21/7/2016. Giá cà phê ngày 21/7/2016 đảo chiều tăng nhẹ 100.000 đồng/tấn lên 38,3 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 21/7/2016 tại thị trường trong nước, thế giới,  giá cà phê Đắk...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 20/7/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 20/7/2016

Wed, 20/07/2016 8:37 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 20/7/2016. Giá cà phê ngày 20/7/2016 giảm nhẹ 100.000 đồng/tấn lên 38,2 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 20/7/2016 tại thị trường trong nước, thế giới,  giá cà phê Đắk Lắk, Gia...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 19/7/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 19/7/2016

Tue, 19/07/2016 8:24 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 19/7/2016. Giá cà phê ngày 19/7/2016 giảm nhẹ 100.000 đồng/tấn lên 38,3 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 19/7/2016 tại thị trường trong nước, thế giới,  giá cà phê Đắk Lắk, Gia...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 16/7/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 16/7/2016

Sat, 16/07/2016 8:31 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 16/7/2016. Giá cà phê ngày 16/7/2016 giảm mạnh 500.000 đồng/tấn lên 38,1 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 16/7/2016 tại thị trường trong nước, thế giới,  giá cà phê Đắk Lắk, Gia...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 14/7/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 14/7/2016

Thu, 14/07/2016 8:32 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 14/7/2016. Giá cà phê ngày 14/7/2016 tăng nhẹ 100.000 đồng/tấn lên 38,2 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 14/7/2016 tại thị trường trong nước, thế giới,  giá cà phê Đắk Lắk, Gia...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 13/7/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 13/7/2016

Wed, 13/07/2016 8:36 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 13/7/2016. Giá cà phê ngày 13/7/2016 giảm 400.000 đồng/tấn 38,3 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 13/7/2016 tại thị trường trong nước, thế giới,  giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 12/7/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 12/7/2016

Tue, 12/07/2016 8:51 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 12/7/2016. Giá cà phê ngày 12/7/2016 tăng mạnh 500.000 đồng/tấn 38,7 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 12/7/2016 tại thị trường trong nước, thế giới,  giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai,...

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 11/7/2016

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 11/7/2016

Mon, 11/07/2016 11:14 am

Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 11/7/2016. Giá cà phê ngày 11/7/2016 tiếp tục giữ ổn định mức 38,2 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 9/7/2016 tại thị trường trong nước, thế giới,  giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm...