Giá cà phê

Sắp xếp theo:
Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 21/2/2017" cập nhật trực tuyến

Tue, 21/02/2017 8:23 am

Bảng "giá cà phê ngày 21/2/2017" cập nhật bảng trực tuyến, giá cà phê thứ 3 ngày tăng 200,000 đồng/tấn lên 41,100 triệu/tấn, giá cà phê ngày 21/2/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG GIÁ CÀ PHÊ...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 20/2/2017" cập nhật trực tuyến

Mon, 20/02/2017 8:19 am

Bảng "giá cà phê ngày 20/2/2017" cập nhật bảng trực tuyến, giá cà phê thứ 2 ngày 20/2/2017 giữ ở 45,600 triệu/tấn, giá cà phê ngày 20/2/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG GIÁ CÀ PHÊ...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 18/2/2017" cập nhật trực tuyến

Sat, 18/02/2017 8:22 am

Bảng "giá cà phê ngày 18/2/2017" cập nhật bảng trực tuyến, giá cà phê thứ 7 ngày 18/2/2017 giảm 200.000 đồng/tấn xuống ở 45,600 triệu/tấn, giá cà phê ngày 18/2/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG GIÁ CÀ...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 17/2/2017", giá cà phê trực tuyến

Fri, 17/02/2017 8:21 am

Bảng "giá cà phê ngày 17/2/2017" cập nhật bảng trực tuyến, giá cà phê thứ 6 ngày 17/2/2017  tăng 900.000 đồng/tấn xuống ở 45,900 triệu/tấn, giá cà phê ngày 17/2/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG GIÁ...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 16/2/2017" cập nhật trực tuyến

Thu, 16/02/2017 8:16 am

Bảng "giá cà phê ngày 16/2/2017" cập nhật bảng trực tuyến, giá cà phê thứ ba giá cà phê ngày 16/2/2017 tăng 400.000 đồng/tấn xuống ở 44,900 triệu/tấn, giá cà phê ngày 16/2/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 15/2/2017", giá cà phê trực tuyến

Wed, 15/02/2017 8:16 am

Bảng "giá cà phê ngày 15/2/2017" cập nhật bảng trực tuyến, giá cà phê thứ ba giá cà phê ngày 15/2/2017 giảm 500.000 đồng/tấn xuống ở 44,500 triệu/tấn, giá cà phê ngày 15/2/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 14/2/2017", giá cà phê trực tuyến

Tue, 14/02/2017 8:46 am

Bảng "giá cà phê ngày 14/2/2017" cập nhật bảng trực tuyến, giá cà phê thứ ba giá cà phê ngày 14/2/2017 có xu hướng giảm nhẹ trên tất cả mọi thị trường, giá cà phê ngày 14/2/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai,...

Thị trường

Thị trường "giá cà phê ngày 13/2/2017" trực tuyến

Mon, 13/02/2017 8:22 am

Bảng "giá cà phê ngày 13/2/2017" cập nhật trực tuyến, giá cà phê thứ 2 giá cà phê ngày 13/2/2017 ổn định ở 44,900 triệu/tấn, giá cà phê ngày 13/2/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG GIÁ CÀ...

Thị trường

Thị trường "giá cà phê ngày 11/2/2017" trực tuyến

Sat, 11/02/2017 7:31 am

Bảng "giá cà phê ngày 11/2/2017" cập nhật trực tuyến, giá cà phê thứ 6 giá cà phê ngày 11/2/2017 ổn định ở 44,900 triệu/tấn, giá cà phê ngày 11/2/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG GIÁ CÀ...

Thị trường

Thị trường "giá cà phê ngày 10/2/2017" trực tuyến

Fri, 10/02/2017 9:29 am

Bảng "giá cà phê ngày 10/2/2017" cập nhật trực tuyến, giá cà phê thứ 6 giá cà phê ngày 10/2/2017 tăng 400,000 đồng/tấn xuống ở 44,900 triệu/tấn, giá cà phê ngày 10/2/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 9/2/2017" trực tuyến

Thu, 09/02/2017 11:11 am

Bảng "giá cà phê ngày 9/2/2017" cập nhật trực tuyến, giá cà phê thứ 5 giá cà phê ngày 9/2/2017 giảm 600,000 đồng/tấn xuống ở 44,500 triệu/tấn, giá cà phê ngày 8/2/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 8/2/2017" trực tuyến

Wed, 08/02/2017 8:17 am

Bảng "giá cà phê ngày 8/2/2017" cập nhật trực tuyến, giá cà phê thứ 4 giá cà phê ngày 8/2/2017 giảm 400,000 đồng/tấn xuống ở 45000 triệu/tấn, giá cà phê ngày 8/2/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG...

Thị trường

Thị trường "giá cà phê ngày 7/2/2017" trực tuyến

Tue, 07/02/2017 7:40 am

Bảng "giá cà phê ngày 7/2/2017" cập nhật trực tuyến, giá cà phê thứ 3 giá cà phê ngày 7/2/2017 giảm 400,000 đồng/tấn xuống ở 44,600 triệu/tấn, giá cà phê ngày 7/2/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 6/2/2017" trực tuyến

Mon, 06/02/2017 7:19 am

Bảng "giá cà phê ngày 6/2/2017" cập nhật trực tuyến, giá cà phê thứ 2 giá cà phê ngày 6/2/2017 giữ ở 44,800 triệu/tấn, giá cà phê ngày 6/2/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG GIÁ CÀ...

Thị trường

Thị trường "giá cà phê ngày 4/2/2017" trực tuyến

Sat, 04/02/2017 8:46 am

Bảng "giá cà phê ngày 4/2/2017" cập nhật trực tuyến, giá cà phê thứ 7 giá cà phê ngày 4/2/2017 giảm 200,000 đồng/tấn lên ở 44,800 triệu/tấn, giá cà phê ngày 4/2/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG...

Thị trường

Thị trường "giá cà phê ngày 3/2/2017" trực tuyến

Fri, 03/02/2017 7:30 am

Bảng "giá cà phê ngày 3/2/2017" cập nhật trực tuyến, giá cà phê thứ 6 giá cà phê ngày 3/2/2017 giảm sâu 1,200,000 đồng/tấn lên ở 45,000 triệu/tấn, giá cà phê ngày 3/2/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 2/2/2017" trực tuyến

Thu, 02/02/2017 8:30 am

Bảng "giá cà phê ngày 2/2/2017" cập nhật trực tuyến, giá cà phê chủ nhật giá cà phê ngày 2/2/2017 tăng 400,000 đồng/tấn lên ở 46,200 triệu/tấn, giá cà phê ngày 2/2/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng...

Thị trường

Thị trường "giá cà phê ngày 1/2/2017" trực tuyến

Wed, 01/02/2017 8:27 am

Bảng "giá cà phê ngày 1/2/2017" cập nhật trực tuyến, giá cà phê chủ nhật giá cà phê ngày 1/2/2017 tăng 300,000 đồng/tấn lên ở 46,100 triệu/tấn, giá cà phê ngày 1/2/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 31/1/2017" cập nhật trực tuyến

Tue, 31/01/2017 9:14 am

Bảng "giá cà phê ngày 31/1/2017" cập nhật trực tuyến, giá cà phê chủ nhật giá cà phê ngày 31/1/2017 giữ ổn định ở 46,100 triệu/tấn, giá cà phê ngày 31/1/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG GIÁ...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 29/1/2017" trực tuyến

Sun, 29/01/2017 7:41 am

Bảng "giá cà phê ngày 29/1/2017" cập nhật trực tuyến, giá cà phê chủ nhật giá cà phê ngày 29/1/2017 giữ ở 46,100 triệu/tấn, giá cà phê ngày 26/1/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG GIÁ CÀ...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 26/1/2017" trực tuyến

Thu, 26/01/2017 8:12 am

Bảng "giá cà phê ngày 26/1/2017" cập nhật trực tuyến, giá cà phê thứ 5, giá cà phê ngày 26/1/2017 tăng 300,000 đồng/tấn xuống 46,500 triệu/tấn, giá cà phê ngày 26/1/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 24/1/2017" trực tuyến

Tue, 24/01/2017 9:52 am

Bảng "giá cà phê ngày 24/1/2017" cập nhật trực tuyến, giá cà phê thứ 3, giá cà phê ngày 24/1/2017 giảm 300,000 đồng/tấn xuống 46,900 triệu/tấn, giá cà phê ngày 24/1/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 23/1/2017" trực tuyến

Mon, 23/01/2017 8:41 am

Bảng "giá cà phê ngày 23/1/2017" cập nhật trực tuyến, giá cà phê thứ chủ nhật, giá cà phê ngày 23/1/2017 ổn định ở 47,200 triệu/tấn, giá cà phê ngày 23/1/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 22/1/2017" cập nhật trực tuyến

Sun, 22/01/2017 8:56 am

Bảng "giá cà phê ngày 22/1/2017" cập nhật trực tuyến, giá cà phê thứ chủ nhật, giá cà phê ngày 22/1/2017 ổn định ở 47,200 triệu/tấn, giá cà phê ngày 22/1/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 21/1/2017" cập nhật trực tuyến

Sat, 21/01/2017 8:29 am

Bảng "giá cà phê ngày 21/1/2017" cập nhật trực tuyến, giá cà phê thứ 6, giá cà phê ngày 21/1/2017 ổn định ở 47,200 triệu/tấn, giá cà phê ngày 21/1/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG GIÁ...

Thị trường

Thị trường "giá cà phê ngày 20/1/2017" cập nhật trực tuyến

Fri, 20/01/2017 8:29 am

Bảng "giá cà phê ngày 20/1/2017" cập nhật trực tuyến, giá cà phê thứ 6, giá cà phê ngày 20/1/2017 tăng 300,000 đồng/tấn lên 47,200 triệu/tấn, giá cà phê ngày 20/1/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 19/1/2017" trực tuyến

Thu, 19/01/2017 9:12 am

Bảng "giá cà phê ngày 19/1/2017" cập nhật trực tuyến, giá cà phê thứ 4, giá cà phê ngày 19/1/2017 tăng nhẹ 100,000 đồng/tấn lên 46,900 triệu/tấn, giá cà phê ngày 18/1/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 18/1/2017" cập nhật trực tuyến

Wed, 18/01/2017 8:39 am

Bảng "giá cà phê ngày 18/1/2017" cập nhật trực tuyến, giá cà phê thứ 4, giá cà phê ngày 18/1/2017 tăng 100,000 đồng/tấn lên 46,900 triệu/tấn, giá cà phê ngày 18/1/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 17/1/2017" cập nhật trực tuyến

Tue, 17/01/2017 8:18 am

Bảng "giá cà phê ngày 17/1/2017" cập nhật trực tuyến, giá cà phê thứ 2, giá cà phê ngày 17/1/2017 tăng 600,000 đồng/tấn lên 46,800 triệu/tấn, giá cà phê ngày 17/1/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 16/1/2017" trực tuyến, giá cà phê thứ...

Mon, 16/01/2017 8:23 am

Bảng "giá cà phê ngày 16/1/2017" cập nhật trực tuyến, giá cà phê thứ 2, giá cà phê ngày 16/1/2017 giữ ổn định, giá cà phê ngày 16/1/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG GIÁ CÀ PHÊ...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 14/1/2017" trực tuyến, giá cà phê thứ...

Sat, 14/01/2017 8:39 am

Bảng "giá cà phê ngày 14/1/2017" cập nhật trực tuyến, giá cà phê thứ 7, giá cà phê ngày 14/1/2017 tăng 100,000 đồng/tấn lên 46,200 triệu/tấn, giá cà phê ngày 14/1/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 13/1/2017" trực tuyến, giá cà phê thứ...

Fri, 13/01/2017 8:13 am

Bảng "giá cà phê ngày 13/1/2017" cập nhật trực tuyến, giá cà phê thứ 6, giá cà phê ngày 13/1/2017 giảm 400,000 đồng/tấn lên 46,100 triệu/tấn, giá cà phê ngày 13/1/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 12/1/2017" cập nhật trực tuyến

Thu, 12/01/2017 8:36 am

Bảng "giá cà phê ngày 12/1/2017" cập nhật trực tuyến, giá cà phê thứ 5, giá cà phê ngày 12/1/2017 tăng mạnh lên ở 45,500 triệu/tấn, giá cà phê ngày 12/1/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG...

Thị trường

Thị trường "giá cà phê ngày 11/1/2017" cập nhật trực tuyến

Wed, 11/01/2017 8:28 am

Bảng "giá cà phê ngày 11/1/2017" cập nhật trực tuyến, giá cà phê thứ 4, giá cà phê ngày 11/1/2017 tăng 400.000 đồng giữ ở 45,500 triệu/tấn, giá cà phê ngày 10/1/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG...

Bảng

Bảng "giá cà phê ngày 10/1/2017" cập nhật trực tuyến

Tue, 10/01/2017 8:31 am

Bảng "giá cà phê ngày 10/1/2017" cập nhật trực tuyến, giá cà phê thứ 3, giá cà phê ngày 10/1/2017 giảm 300.000 đồng giữ ở 45,100 triệu/tấn, giá cà phê ngày 10/1/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG...

Thị trường

Thị trường "giá cà phê ngày 7/1/2017" cập nhật trực tuyến

Sat, 07/01/2017 8:29 am

Thị trường "giá cà phê ngày 7/1/2017" cập nhật trực tuyến, giá cà phê thứ 7, giá cà phê ngày 7/1/2017 giảm 300.000 đồng giữ 45 triệu đồng/tấn, giá cà phê ngày 6/1/2017 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. BẢNG...